Sunday, August 20, 2017

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ရွင္ဘာျဖစ္လုိ႔
မရုိက္ျဖစ္ေတာ့ပဲရပ္သြားသလည္းဆုိတာကုိ
ရႉ႔ေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးကေျပာဆုိလုိရႏိုင္ပါတယ္၊
ဒါေပမဲ့ေသခ်ာတစ္ခုကသမုိင္းေနာက္ခံရယ္
ျမန္မာ့အျမင္နဲ႔ႏိုင္ငံတစ္ကာအျမင္ကြဲျပားျခား
နားမႈေတြကပုိျပီးအခရာက်ပါတယ္၊
ခ်စ္ဦးညဳိစာေပေဟာေျပာပြဲေတြမွာေဟာေျပာသလုိ
မ်ဳိးသာဆုိရင္မွ်မဆုိင္လက္ပံသားဓါးနဲ႔ခ်ဳိင္သလုိျဖစ္မယ္၊
ဘုိင္အုိဂရပ္ဖီကုိအေျခခံျပီးရုိက္မယ္ဆုိရင္
အေကာင္းအဆုိးႏွစ္ခုစလုံးပါေအာင္ရုိက္ရမယ္၊
လိမ္လုိ႔မရဘူး၊ ညာလို႔မရဘူး၊ ျမန္မာေတြသာမက
တကမၻာလုံးကေလ့လာသူေတြ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္သူေတြ
အကဲျဖတ္ၾကမွာမုိ႔ ရုိက္ကူးေရးဟာအေတာ္ကုိ
လက္၀င္မွာျဖစ္သလုိ ႏိုင္ငံေရးပေရာဂေတြပါ
ပါလာႏီုင္တာမုိ႔ရပ္လုိက္ရတာပဲလုိ႔က်ေနာ္ထင္တယ္၊
ဥပမာ..ဟုိခ်ီမင္းအေၾကာင္းရုပ္ရွင္ရုိက္ရင္
သူမွန္တာေရာမမွန္တာေရာပါလာမွျဖစ္မယ္၊
သူတရုတ္ျပည္မွာေနစဥ္ကာလက
သူမိတ္ေဆြတစ္ဦးစီကေငြကုိလိမ္လည္ရယူခဲ့တာကအစ
ခ်န္ထားလုိ႔မျဖစ္ဘူး၊ သူကလည္းအမွန္အတုိင္း၀န္ခံခဲ့တယ္၊
Hoàng Văn Chí argued that in June 1925, Hồ betrayed Phan Bội Châu, the famous leader of a rival revolutionary faction and his father's old friend, to French Secret Service agents in Shanghai for 100,000 piastres.[20] A source states that Hồ later claimed he did it because he expected Châu's trial to stir up anti-French sentiment, and because he needed the money to establish a communist organization.[20] In Ho Chi Minh: A Life, William Duiker considered but rejected this hypothesis.[5]:126–128 Other sources claim that Nguyễn Thượng Huyện was responsible for Chau's capture. Chau, sentenced to lifetime house arrest, never denounced Quốc.
က်ေနာ္တုိ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလည္းသူ႔သမုိင္းေတြကုိ
လုိခ်င္တာယူမလုိခ်င္တာကုိရုိက္လုိ႔မရဘူး၊
ႏိုင္ငံတကာအျမင္မွာသိကၡာက်စရာရွိလာလိမ့္မယ္၊
ဥပမာ Field Marshall Sir William Slim ေရးသားခဲ့တဲ့
“Defeat to Victory”စာအုပ္ထဲကအပုိဒ္ေလးတစ္ပုဒ္ကုိ
ဆြဲျပခ်င္တယ္၊
Aung San was a closet admirer of English as the educated rest of Burma then was. Maybe even more. This extract is from the book “Defeat to Victory” by Sir William Slim of the Forgotten British 14th Army. Aung San was meeting Slim very first time in Meikhtila and initially he was boldly refusing to surrender his BNA to Slim.
“I admired his boldness and told him so. ‘But’ I said, ‘apart from the fact that you, a British subject, have fought against the British Government, I have here in this headquarters people who tell me there is a well substantiated civil case of murder, complete with witnesses against you. I have been urged to place you on trial for that. You have nothing in writing, only a verbal promise at second-hand, that I would return you to your friends. Don’t you think you are taking considerable risks in coming here and taking this attitude?’
‘No’, he replied, shortly.
‘Why not?’
‘Because you are a British officer’, he answered.
I had to confess that he scored heavily – and what was more I believe he meant it.”
ဆုိလုိခ်င္တာက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဟာသူဂ်ပန္နဲ႔ပူးေပါင္းေနစဥ္ကာလအတြင္း
civil case of murder တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ဘူးတာ သမုိင္းကုိေလ့လာၾကသူ
လူအေတာ္မ်ားမ်ားသိၾကပါတယ္၊ ဒီလုိအခုိင္အမာရွိခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြကုိ
ကုိခ်န္လွပ္ျပီး ဘုိင္အုိဂရပ္ဖီကုိရုိက္မယ္ဆုိရင္ ေျပာစရာျဖစ္ကုန္ျပီေပါ့၊
ဒါကဥပမာတစ္ခုေလးပါ၊ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာေတြ
ရွိေနပါေသးတယ္၊
အားလုံးကုိျခဳံျပီးေျပာရရင္ ထုိင္ေနရင္အေကာင္းဆုံးပဲ
ထသြားကာမွက်ဳိးမွန္းသိရင္ ဇာဂနာထုိးခံထိမဲ့ကိန္းပဲ၊

No comments: