Saturday, May 10, 2014

စိန္ေခၚမႈေတြကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ ခ်ည့္နဲ႔ေသာ ျမန္မာ့ေဂဟစနစ္
စိန္ေခၚမႈေတြကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ ခ်ည့္နဲ႔ေသာ ျမန္မာ့ေဂဟစနစ္
  ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ အလ်င္အျမန္ ျပဳလုပ္လာတဲ့ ျမန္မာကို ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔က အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြ ေလ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒါဇင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြလည္း ႏိုင္ငံတြင္းကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထဲမွာ ၁၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမင့္လာခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ခရီးဆက္ရဦးမွာျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဂဟစနစ္ ပ်က္စီးေနတာေၾကာင့္ တိုးတက္မႈေတြ ဆက္ရွိေနဖို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ႀကိဳးပမ္းရပါဦးမယ္။
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္က တိုင္းျပည္တြင္းမွာ ခ်စားမႈေတြ၊ စနစ္တ က်ဖိႏွိပ္မႈေတြ၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ တံု႔ဆိုင္းျခင္းေတြ ေပၚေပါက္လာဖို႔ကို တြန္းအားေပးခဲ့ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ စစ္ပဲြေတြထက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ပိုဆိုးေစတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္က လူတိုင္းမေတြး မိတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။ ဂ်က္ဖ္မက္နီလီရဲ႕ အဆိုအရ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းမရွိေသးတဲ့ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြထဲက စစ္ပဲြေတြဟာ သမိုင္းအစဥ္အလာအားျဖင့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္တဲ့ ၾကားခံနယ္ ေတြအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစၿပီး အဆိုပါၾကားခံနယ္ေတြဟာ ဇီ၀သက္ရွိမ်ားစြာနားခိုရာ ေဒသေတြအ ျဖစ္ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ထို႔အတူ ေခတ္သစ္စစ္ပဲြေတြကလည္း အလားတူ ၾကားခံနယ္ေတြ ထြက္ေပၚ လာေစၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ဇီ၀သက္ရွိမ်ဳိးကဲြေတြအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အဆိုပါအက်ဳိးေက်းဇူးေတြက “တိုက္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆ” ျဖစ္ေပၚလာရ ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္လို႔ မက္နီလီက အေလးအနက္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
စစ္ေအးေခတ္ကာလ သီးျခားရပ္တည္ျခင္းက ေတာင္-ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ မွာ ဇီ၀မ်ဳိးကဲြမ်ဳိးစံု နားခိုႏိုင္တဲ့ ၾကားခံနယ္တစ္ခုအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း စစ္ရိပ္စစ္ေငြ႕ ေတြ ကြယ္ေပ်ာက္သြားတဲ့အခါမွာ အဆိုပါေနရာေတြဟာ အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္လာရပါတယ္။ သဘာ ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အႏၱရာယ္အရွိဆံုးအခ်ိန္က ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးခါစအခ်ိန္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဂ်ဴဒီ ေအာ္ဂလီသ႐ုပ္က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ဖူးပါတယ္။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြက သဘာ၀သယံဇာတေတြ ရရွိႏိုင္တဲ့ ေနရာသစ္ေပၚမွာ အလ်င္အျမန္ အျမတ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေလ့ရွိပါတယ္။ ထို႔အတူ ပဋိပကၡေခတ္လြန္ အစိုး ရေတြဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ဘ႑ာေငြအတြက္ သဘာ၀သယံဇာတနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေရရွည္စီမံကိန္းေတြကို စေတး ေလ့ရွိပါတယ္။
ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား အလယ္ေလာက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အပစ္ ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ေတြမွာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း မွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကို သဘာ၀သယံဇာတေတြနဲ႔၀ယ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စစ္အစိုးရက အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္တခ်ဳိ႕အတြက္ သစ္ခုတ္ခြင့္ကို ထိ ေရာက္စြာ အသံုးခ်ခဲ့ပါတယ္။
သို႔ေသာ္ ယခုလို စစ္ေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႔ စီးပြားေရးမက္လံုးေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းက ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ဳိး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မရရွိႏိုင္ပါဘူးလို႔ ကာရင္ဘယ္လင္တိုင္း နဲ႔ ဟီကိုနစ္ဇစ္စကီတို႔က ဆိုပါတယ္။ တစ္ဘက္မွာလည္း စစ္ျဖစ္ရာေဒသေတြအတြင္းက ပဋိပကၡစီးပြား ေရးဟာ “အပစ္ရပ္စီးပြားေရးအသြင္”ကို ေျပာင္းလဲသြားၿပီး တရားမ၀င္သစ္ခုတ္မႈေတြ ထြန္းကားလာေစ ပါတယ္။ ဥပမာ - ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ေကအိုင္အိုတို႔အၾကား အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ ရရွိၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း တ႐ုတ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ စစ္ေရးအ ရလႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ေနရာေတြဟာ တရားမ၀င္ သစ္ေမွာင္ခိုကူးတဲ့ အဓိကေဒသ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
မညီမွ်မႈနဲ႔ ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိမႈ
ျမန္မာရဲ႕ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကတစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈက သတိထားေလာက္ဖြယ္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေနၿပီး ျဖစ္လို႔ပါ။ အစိုးရအေနနဲ႔ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရွိဘဲ၊ လံုေလာက္တဲ့ နစ္နာေၾကး ေပးမႈမရွိဘဲ ေျမေတြသိမ္းၿပီး ပုဂၢလိကကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေေပးခဲ့တဲ့မူ၀ါဒေတြက အလံုးအရင္းနဲ႔ ေျမ၀ယ္တာ ေတြ ေျမသိမ္းတာေတြကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။
တရားမ၀င္ သစ္ေမွာင္ခိုတင္သြင္းမႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေနေပမယ့္လည္း တရားမ၀င္ သစ္တင္ပို႔မႈေတြက ျမင့္တက္ေနဆဲပါ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္တင္ပို႔မႈဟာ မက္ထရစ္မီ တာေပါင္း ေလးသိန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရခြင့္ျပဳမႈရဲ႕ ႏွစ္ဆ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အ စိုးရနဲ႔ဆက္ဆံေရးအရ ေျပလည္ေနတဲ့ကုမၸဏီေတြကို ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳထားတုန္းပါပဲ။ ဒါဟာ တိုင္းျပည္တြင္း က်န္ရွိေနတဲ့ သစ္ေတာေတြနဲ႔ မွ်တမႈရွိတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထိခိုက္နစ္နာေစပါတယ္။
“သစ္ေတာေျမေတြ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းက သဘာ၀သယံဇာတၾကြယ္၀တဲ့ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု ေတြေနထိုင္ရာ ပဋိပကၡေဒသေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာရဲ႕ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ သစ္ေတာေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာဖို႔၊ သဘာ၀သယံဇာတေတြ ပိုမိုရရွိဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ အစိုး ရရဲ႕အစအစဥ္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ Forest Trends အဖဲြ႕မွ ကီဗင္၀ု(ဒ္) က အစီရင္ခံ စာတစ္ခုမွာ ေရးသားခဲ့ဖူးပါတယ္။
“အဆိုပါ သစ္ေတာေျမေတြကို ခုတ္ထြင္အသံုးျပဳတဲ့ စီမံခ်က္ေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အတြက္ ျပဳလုပ္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဒသခံလူနည္းစု တိုင္းရင္းသားအသိုင္း အ၀ိုင္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို ေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ဒီလိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ ေတြဟာ ဗဟိုအစိုးရနဲ႔ ေဒသခံအစိုးရေတြရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြထက္ အစိုးရနဲ႔ ဆက္ ဆံေရးေျပလည္ၿပီး သစ္ခုတ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပိုမိုပတ္သက္ပါတယ္”လို႔လည္း ကီဗင္ က ဆိုပါတယ္။
ဒီလိုအေနအထားေတြဟာ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ လတ္တေလာ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေတြဟာ ႏိုင္ငံတစ္ လႊားက သဘာ၀ေဂဟစနစ္အေပၚကို ဆိုးရြားၿပီး အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြ ဆက္ ရွိေစတယ္”လို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းမွာေရးသားခဲ့တဲ့ ကမၻာ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆာင္းပါးထဲမွာ အက္ဒ၀ပ္၀က္ဘ္က သံုးသပ္ထားပါတယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္ေပၚမွာရွိတဲ့ လက္ က်န္ဒီေရေတာေတြဟာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မတိုင္မီမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္တယ္လို႔လည္း သံုးသပ္ထားပါ တယ္။ အဆိုပါအေျခအေနက ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္မွာ ေနထိုင္ေနသူ ၇ ဒသမ ၇ သန္းရဲ႕ စား၀တ္ ေနေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုျဖစ္သလို ဆိုးရြားတဲ့အပူပိုင္းေဒသ ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္းေတြလည္း ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။
လူေပါင္း ၁၃၀,၈၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးေစခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ဆိုက္ကလုန္းဟာ ဒီေရေတာေတြ ဆံုး႐ံႈး ျခင္းနဲ႔သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးေစတဲ့ တျခားအေၾကာင္းရင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတယ္လို႔လည္း ကုလသမဂၢရဲ႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အစီအစဥ္က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါတယ္။
ဘက္ေပါင္းစံုထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတို႔က တိုင္းျပည္ရဲ႕ေဂဟစနစ္ အလြန္ဆိုးရြားေနျခင္းကို ေပ်ာက္ ကြယ္ေစမယ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာကေတာ့ ထင္ရွားတဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယင္းတို႔ဟာ ထြက္ရပ္လမ္းေတြျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခဲြေရးရလဒ္ေတြရဲ႕ လမ္းေလး ခြဆံုကို ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ အဆိုပါရလဒ္ေတြက ျမန္မာ့အနာဂတ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရး တို႔အတြက္ ပံုေဖာ္ေပးပါလိမ့္မယ္။
အစိုးရမဟုတ္တဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာအဖဲြ႕ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္ေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံျခင္းက အက်ဳိးရွိေစႏိုင္မွာပါ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ သစ္ေတာဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္နဲ႔ သဘာ၀သယံဇာတတူးေဖာ္ ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ (EITI) အဖဲြ႕တို႔ကို ၀င္ဖို႔ အတြက္ ဆႏၵရွိတယ္ဆိုတာကို ျပသၿပီးပါၿပီ။ ဒါ့အျပင္ ကမၻာထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ကလည္း ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ လက္တဲြလုပ္ကိုင္ေနၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို ႏွစ္ဆတိုး လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေတြ ဟာ အလားအလာေကာင္းေတြကို ေဖာ္ျပေနတာပါ။ သို႔ေသာ္လည္း တရားမ၀င္ သစ္ေမွာင္ခိုကူးျခင္း ေတြ၊ ေျမသိမ္းျခင္းအႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသ ထိလြယ္ရွလြယ္ ျဖစ္ေနတာေတြက ႀကီးမား တဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနတုန္းပါပဲ။
လတ္တေလာေျပာင္းလဲမႈေတြက ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ အထီးက်န္ဆန္မႈ လမ္းေၾကာင္းကေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရး လမ္းေၾကာင္းဆီကို ဦးတည္ေနတဲ့ အေရးပါၿပီး အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္တဲ့ ျပယုဂ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ကာကြယ္တာေတြျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ ၀ိုင္းနဲ႔ ဂ႐ုတစိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ေရရွည္တည္တံ့မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွစ္ခုစလံုးကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက အပစ္ရပ္မႈေတြကေန သင္ခန္းစာယူၿပီး လ်င္ျမန္စြာ စီးပြားေရးတိုးတက္ေရးထက္ စစ္မွန္တဲ့ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးစား ေပးဖို႔ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အတိတ္ကာလတုန္းကလို မထူးဇာတ္ခင္းရဦးမွာပါပဲ။
ဤေဆာင္းပါးမွာnewsecuritybeat.org တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္Time Kovach၏ “Not There Yet: Burma’s Fragile Ecosystems Show Challenges for Continued Progress”အား ဆီေလ်ာ္သလို ေကာက္ႏုတ္ ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ။
မင္းေထာင္း ( Mizzima )
PHOTO - Aye Mar

No comments: