Thursday, May 8, 2014

ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္လက္ကို အာဏာအလြဲသံုးမႈ စြဲခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ တရား႐ုံးက ရာထူးမွဖယ္ရွား


ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လက္ရွင္နာ၀ပ္ကို အာဏာအလြဲသံုးမႈ စြဲခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရား႐ုံးက ေမ ၇ ရက္တြင္ ရာထူးမွဖယ္ရွားသည့္ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈလိႈင္းလုံး ထပ္မံျဖစ္ေပၚေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ထုိင္းႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈမ်ားတြင္ သက္ဆင္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ အစိုးရမ်ားကို ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ရာတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ယင္းတရား႐ုံးက ယင္လက္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထိပ္တန္းလုံျခံဳေရး တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကို ဌာနေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္ တရားမ၀င္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ယင္လက္၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး အဆင့္အတန္းမွာ အဆုံးသတ္ခဲ့့ၿပီး ယင္လက္သည္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္သည့္ တရားသူႀကီး ခ်ာ႐ြန္အင္တာခ်န္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိပ္တန္းလုံျခံဳေရး တာ၀န္ရွိသူ တာ၀ီကို ဌာနေရႊ႕ေျပာင္းမႈအား ေထာက္ခံသည့္ ၀န္ႀကီးကိုးဦးသည္လည္း ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္လက္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ထုိင္းအစိုးရက အိမ္ေစာင့္အစုိးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးျဖစ္သူ နီ၀တ္တမ္ေရာင္ဘြန္ ေဆာင္ပုိင္ဆန္ကို ခန္႔အပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဖာင္သက္သက္ကန္ဂ်ာနာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ သက္ဆင္ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ပုိင္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ အမႈမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ တရား႐ုံးက စစ္ေဆးၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ သက္ဆင္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးကို တရား႐ုံးက ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ယင္လက္အစိုးရက ေခၚယူခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုလည္း တရားမ၀င္ေၾကာင္း တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။
အာဏာရပါတီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ဇူလုိင္ ၂၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပမည့္ရက္ကို ထုိင္းဘုရင္က အတည္ျပဳခ်က္ မေပးေသးေပ။
ယင္လက္သည္ ဆံုး႐ံႈးမႈ ႀကီးမားခဲ့ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ဆန္စပါး၀ယ္ယူမႈ မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တာ၀န္လစ္ဟင္းမႈ စဲြခ်က္လည္း ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ႏုိင္ငံေရးေလာကမွ ငါးႏွစ္ပိတ္ပင္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
တရား႐ံုး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ၾကာျမင့္ႏုိင္ေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡကို ပုိမိုဆုိးရြားသြားေစႏုိင္ၿပီး ဘန္ေကာက္ရွိ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ဆႏၵျပေနဆဲျဖစ္ေသာ အစိုးရဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ယင္လက္ကို ကာကြယ္မည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာ အစိုးရေထာက္ခံသည့္ ရွပ္နီမ်ားအၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္မႈ ျမင့္တက္ေနသည္။ ယင္လက္သည္ ေျခာက္လၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ လက္ပစ္ဗံုးျဖင့္ တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း လူ ၂၅ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ရာႏွင့္ခ်ီ ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
Ref:AFP
ေျခာက္လ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ ထုိင္းအစိုးရဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပမႈ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ - ျပည္ပတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနေသာ ယင္လက္၏အစ္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္ဆိုေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ပြား။
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ - အတုိက္အခံ ေထာက္ခံသူမ်ားက အစိုးရ အေဆာက္အအုံမ်ားဆီ ခ်ီတက္ၿပီး ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ထိန္းခ်ဳပ္။
ဒီဇင္ဘာ ၈ - အတုိက္အခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အမ်ားအျပား ပါလီမန္မွႏုတ္ထြက္။
ဒီဇင္ဘာ ၉ - ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာၿပီးေခၚယူမည္ဟု ယင္လက္ေၾကညာ။ အတုိက္အခံမ်ားက သပိတ္ေမွာက္မည္ဟု ေၾကညာ။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ - ဘန္ေကာက္ကိုပိတ္ဆို႔ရန္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားက အဓိကလမ္းမ်ားကို သိမ္းပုိက္။
ဇန္န၀ါရီ ၂၁ - ဘန္ေကာက္ႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္ ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရက အေရးေပၚ အေျခအေနကို ရက္ ၆၀ ၾကာ ေၾကညာ။
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ - ဆႏၵျပသူမ်ားက မဲ႐ုံ ၁၀၀၀၀ ကို ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ လူသန္းႏွင့္ခ်ီ မဲေပးခြင့္မရရွိ။
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ - မဲေပးမႈမ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္၌ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္က်င္းပမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ေၾကညာ။
မတ္ ၁၈ - ဘန္ေကာက္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ထားမႈကို ႐ုပ္သိမ္း။
မတ္ ၂၁ - ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား တရားမ၀င္ေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္။
ဧၿပီ ၃၀ - ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲသစ္ က်င္းပမည္ဟု အစိုးရေၾကညာ။
Ref:AFP
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ဘန္ေကာက္ရွိ အစိုးရအိမ္ေတာ္၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြအၿပီး ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္လက္ကို ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု (Photo:AFP)

No comments: