Wednesday, May 21, 2014

“လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႀကဳိးပမ္းခဲ့တဲ့ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒျပ႒ာန္းေရး”

“လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႀကဳိးပမ္းခဲ့တဲ့ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒျပ႒ာန္းေရး”
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္တဲ့သူေတြ
ေတာေျပာ ေတာင္ေျပာ…ေျပာေနတဲ့သူေတြ
ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ေတြကိုကေလာ္
ေနတဲ့ မ်က္ကန္းေတြေသခ်ာဖတ္။
ေသခ်ာဆင္ျခင္ ေသခ်ာသံုးသပ္ၾက
ေစခ်င္ပါတယ္။

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒဆိုတာ ခုမွ ေပၚပင္
လုပ္ေနတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ဘူး။
လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ ကတည္းက ျမန္မာျပည္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအဝင္
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု၊တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုးက
သခင္ တင္ေမာင္၊
လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းမွာ
အထင္ ကရ ပါဝင္ ခဲ့ၾကတဲ့ ကိုဘဟိန္း၊
ကိုဘေဆ၊ြ ကိုထိန္ဝင္း၊ ကိုထြန္းေအး၊
ကိုထြန္းေရ၊ႊ ကိုထြန္းအံု တို႔က
“ေမာင္ သိန္းေဖ ေရး ကုလားဗမာတိုက္ပဲြကို
ငါတို႔ေထာက္ခံ၍၊ သူႏွင့္အတူတူထုတ္ေဝ
ရာ၌တာဝန္ယူေၾကာင္း” လို႔ ရဲရဲဝံံ့ဝံ့ တာဝန္
ယူ ေထာက္ခံခဲ့ၾကတဲ့ “ကုလား ဗမာတိုက္ပြဲ
စာတမ္း” မွာ အထင္ အရွားေတြ႕ႏိုင္မွာျဖစ္
တယ္။ ကုလား-ဗမာတိုက္ပြဲ စာတမ္း မွာ
ဆရာေမာင္ သိန္းေဖက ဗုဒၶဘာသာဝင္
တို႔ လက္ထပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေရးခဲ့တာကို
ေကာက္ႏုတ္ ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။

“ကုလားမ်ားကား ဗမာမမ်ားကို ေႏွာက္႐ံုသာ
ယူၾကသည္။ တရားဝင္မယား မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္
ကုလားတို႔ တရားဥပေဒအရ စီမံထားၾက ေလ
သည္။ ဗုဒၶဘာသာ,မ သည္ တရားဝင္
ျဖစ္လိုလွ်င္ မဟာေမဒင္ ဘာသာသို႔
ဝင္ၾကသည္လည္း ရွိေသးသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာဗုဒၶဘာသာတို႔က ဗုဒၶဘာသာႏွင့္
အျခားဘာသာဝင္ တို႔ လက္ထပ္ေရး ဥပေဒကို
ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။
ကုလားမ်ားက ကန္႔ကြက္ ဆူပူၾကသျဖင့္ ထိုဥပေဒမွာ ေသာင္မတင္ ေရမက် ျဖစ္ေနခဲ့ေလသည္။
ဒီစကားကို ငါတို႔ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး
လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ကိုယ္တိုင္ ေထာက္ခံတာဝန္ယူခဲ့တာ
ဘယ္သူ ျငင္းမလဲ!!!
မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)ေက်ာ္
ကတည္းကလိုအပ္လို႔ သူ႔ကၽြန္ဘဝမွာ
တုန္းကေတာင္လႊတ္ေတာ္တင္ခဲ့ၾကတယ္။
ဒါကို….. ကုလားေတြ ကန္႔ကြက္ ဆူပူခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ
ဘယ္သူ ျငင္းမလဲကြ။
ဆရာေမာင္ သိန္းေဖ ဒီစာတမ္းကို ေရးတဲ့အခ်ိန္မွာ
ျမန္မာျပည ္ရဲ႕ လူဦးေရ
(၁၃)သန္း ရွိတယ္။ အဲဒီ(၁၃)သန္းမွာ
ကုလား (မြတ္ဆလင္+ဟိႏၵဴ) စုစုေပါင္း
၉၆၂၂၀၃ ေယာက္ ရွိတယ္...
(၁)သန္းဆိုပါေတာ့။
တိုင္းရင္းသား (၁၂)သန္း၊ ကုလား (၁)သန္း
ဆိုေတာ့(၁၂:၁)……. ဗမာ (၁၂)ေယာက္ မွာ ကုလား (၁)ေယာက္ႏူန္းရွိေနတဲ့ အေျခအေနပါ။
ဆရာေမာင္သိန္းေဖက ေနာက္ႏွစ္(၅၀)မွာ
ဗမာ(၈)ေယာက္ ကုလား (၁) ႏူန္းထိ
ျဖစ္သြားမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ခုဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္လာတဲ့
အခ်ိန္မွာ ဗမာ(၅)ေယာက္ ကုလား(၁)
ျဖစ္ေနၿပီ ဆရာေမာင္သိန္းေဖ ခန္႔မွန္းခဲ့
တြက္ခ်က္ျပခဲ့တာေတြဟာ ေသြးထြက္
ေအာင္ မွန္လွပါတယ္။
ဘာလို႔ ကုလားဗမာ အခ်ိဳး ဒီေလာက္
ကြာဟလာတာလည္းလူမ်ိဳးသားေဖါက္ႏူန္းနဲ႔
ခိုးဝင္ မႈေတြဘယ္ေလာက္ႀကီးထြားေနလဲ
ဆိုတာသိသာလွပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ ( ၁၂ : ၁ ) တုန္းက ေတာင္
မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒျပဌာန္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္လို႔
လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းခဲ့ၾက ေသးတာ
ခုလို( ၅ : ၁ ) ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ…
မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒျပဌာန္းဖို႔ အေရးတႀကီးကို
လိုအပ္ေနပါၿပီဆိုတာ ႏိုင ္ငံအႏွံ႔အျပားမွာ
ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကသက္ေသ
ျပ ေနပါၿပီ။ဒါေပမဲ့ မိမိကိုယ္က်ိဳး မိမိပါတီ
အက်ိဳး မိမိအဖြဲ႔အစည္းအက်ိဳးကိုေရွ႕တန္း
တင္ၿပီး အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအက်ိဳးကို
မ်က္ကြယ္ျပဳလို႔ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုတာတစ္မ်ိဳး
ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဆန္႔က်င္ တယ္ ဆိုတာတစ္ဖံု
အမ်ိဳးစံု အေၾကာင္းျပ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ေနၾကတာေတြကိုေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ
ျပန္လည္ဆင္ျခင္ သံုးသပ္သင့္ပါၿပီ….။
လူမ်ိဳခံရလို႔ လူမ်ိဳးေပ်ာက္ရင္
ဘာသာလည္းေပ်ာက္ သာသနာလည္း
ေပ်ာက္ေတာ့မယ္...
(ပါကစၥတန္၊ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္၊ မေလး႐ွား၊
အင္ဒိုနီး႐ွား စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြျပန္ၾကည့္ပါ။
အစၥလာမ္လူမ်ိဳး၀ါးမ်ိဳမႈေအာက္မွာ
ဗုဒၶဘာသာေပ်ာက္သြားခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတြပါ။)
ျမန္မာျပည္ႀကီးအတြက္ဒါကိုျမင္ေနသိေန
ၾကတဲ့ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ကာကြယ္လို
ၾကသူေတြကမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒျပဠာန္းႏိုင္ ဖို႔
ႀကိဳးစားေနၾကတာကိုကန္႔ကြက္ၾကသူေတြဟာ..ဘယ္လိုလူစားေတြပါလဲ။
ေသခ်ာပါတယ္.....
ငါတို႔ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို
ကန္႔ကြက္သူဟာ မြတ္ဆလင္ေ႐ွ ့ဆံုး
ျဖစ္လိမ့္မယ္>ဗုဒၶဘာသာဆိုရင္ေတာင္ အသားထဲက ေလာက္ထြက္တဲ့ေကာင္ပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္
>မြတ္ဆလင္ေပးတဲ့ေကြၽးသမွ်
ကိုစုပ္ရက္ထားေသာ(အႏုပညာ႐ွင္\လူႀကီး)
သူေတြကေတာ့ဘယ္လို႔မွေထာက္ခံႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
သူတို႔ကိုဘယ္လိုကင္ ပြန္းတပ္သင့္ပါသလဲ။
အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကာကြယ္ၾကဖို႔
အ ေရးတြင္ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒျပဌာန္းေရး
သည္လည္း တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ
အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ၏
အသက္ေသြးေၾကာတစ္ေခ်ာင္းပမာ အေရးႀကီးလွသည္ဟုထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။

(ဗုဒၶသာသနံ စိရံတိ႒တု ပါဘုရား)
မ်ိဳးေစာင့္သူ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=491505454287123&set=pb.100002830184587.-2207520000.1400673137.&type=3&theater

No comments: