Sunday, April 13, 2014

ဤခရီး နီးဖုိ႔ ဆုိလွ်င္


Posted by on January 27, 2014
Unity
 27 Jan 2014 | ၾကာနီ | ေန႔သစ္
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ညီလာခံမွာ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦး ေျပာတဲ့ စကားထဲက အမွတ္ထင္ထင္ျဖစ္ရတဲ့ စကား ၂ ခြန္းကုိ ခံစားမိတယ္။
တခုက ဒီအစုိးရဟာ ဉာဏ္မ်ားတယ္ဆုိတဲ့စကား။ မွန္ေတာ့ မွန္တယ္။ ဒီစကားေတာင္ နည္းနည္း သံတမန္ ဆန္ေနေသးတယ္။ တကယ္က ေဖာက္ျပန္ေရးအစုိးရအဆက္ဆက္ဟာ ဉာဏ္မ်ား႐ုံတင္မက ညစ္ပတ္တယ္။ ကလိန္က်တယ္။ စုတ္ပဲ့တယ္။ ေကာက္က်စ္တယ္။ ဖဆပလ အစုိးရက စလုိ႔ ေဖာက္ျပန္ေရးအစုိးရအဆက္ဆက္မွာ တူညီတဲ့ အဲဒီ စ႐ုိက္မ်ား ရွိၾကတယ္။ ဒါဟာ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အုပ္စုိးသူ အစုိးရရဲ႕ ညာဥ္ပဲ။ အရုိးစြဲေနတဲ့ အက်င့္လဲ ျဖစ္တယ္။
ဒီေန႔ မီဒီယာမွာ ဒီအက်င့္စရုိက္ဟာ ပြင့္က်သထက္ ပြင့္က်လာေနတယ္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္တဦးက ဒီလူတန္းစားညာဥ္ကုိ ဖြင့္ခ်လုိက္ေတာ့ ပုိပြင့္က်သြားတာေပါ့။
လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္း ဖန္တီးမႈ။ တုိင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ေအာင္ ဖန္တီးထားမႈ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားတဖက္က ေျပာၿပီး တဖက္က စစ္တုိက္ေနတဲ့ မီးစတဖက္ ေရမႈတ္တဖက္ ေပၚလစီ။ ငတ္မြတ္မြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိတာကုိ လူၾကားေကာင္းေအာင္ စည္းစိမ္ပုံေပၚ ထုိင္ၿပီး ေအာ္ေနရင္းက တျပည္လုံး မြဲသထက္မြဲ ငတ္သထက္ ငတ္ေအာင္လုပ္ေနမႈကုိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြေရာ ဗမာျပည္သူေတြပါ ေက်ာေကာ့ေအာင္ ခံစားေနၾကရတယ္။ ဒါကုိ မတုံ႔ျပန္လုိ႔မရဘူး။ တုံ႔ျပန္ရမယ္။ ဒါကုိ တုံ႔ျပန္ရာမွာ မူအေပၚမွာ ႀကံ့ခုိင္ၿပီး နည္းပရိယာယ္နဲ႔ နည္းနာ ႂကြယ္ဝစြာ တုိက္ပြဲဝင္ႏုိင္စြမ္းရွိရမယ္၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ေကာက္က်စ္တဲ့ ဉာဏ္ကုိ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ၿပီး နည္းနာႂကြယ္ဝတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးနဲ႔ တုံ႔ျပန္ေတာ္လွန္သြားၾကဖုိ႔လုိတယ္။
ေနာက္တခ်က္။ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဗမာလူမ်ဳိး ျပည္သူေတြရဲ႕ အားေပးေထာက္ခံမႈ လုိအပ္တယ္ဆုိတာ အသိအမွတ္ျပဳသြားတဲ့အခ်က္။ တျပည္လုံးက ျပည္သူေတြက တုိင္းရင္းသားေတြ ဆင္ႏႊဲေနတဲ့ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ မဆန္႔က်င္ဘူး။ စစ္ေဘးသင့္ ဒုကၵသည္ေတြကုိ တျပည္လုံးက စာနာတာ။ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ေရးအဖြဲ႔ေတြကုိ အလွဴေငြေတြ ထည့္တာ။ တျပည္လုံး ျပည္သူေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားခ်က္ကုိ ေတာင္းဆုိေဖာ္ျပေနၾကတာေတြဟာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးေတြကုိ စာနာေထာက္ခံတဲ့ သေဘာပဲ။ ဗမာအပါအဝင္ တျပည္လုံးက ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ရဖုိ႔ဆုိရင္ တျပည္လုံးက ျပည္သူေတြရဲ႕ တရားတဲ့ တုိက္ပြဲေတြကုိလဲ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ေတြက စာနာေထာက္ခံေၾကာင္း အေလးအနက္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာသင့္တယ္။ အားေပးကူညီသင့္တယ္။ အျပန္အလွန္ ေထာက္ခံအားေပးမွ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။
ညီညြတ္ေရးဆုိတာမွာ တုိက္ပြဲဝင္ ညီညြတ္ေရးကုိ တည္ေဆာက္ရမယ္လုိ႔ သခင္သန္းထြန္း ေျပာဖူးတယ္။ တုိက္ပြဲတြင္းမွာ ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ရမယ္။ တျပည္လုံးက အဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစားမ်ားရဲ႕ တုိက္ပြဲဝင္ ညီညြတ္ေရးကုိ ျပဳစုပ်ဳိးထာင္ရမယ္။ လူတန္းစား ညီအစ္ကုိေတြရဲ႕ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးစိတ္ဓာတ္ကုိ ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးတုိက္ပြဲဝင္မႈမွာ အလြန္႔ကုိ အေလးထားတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဗမာျပည္မွာလဲ အဖိႏွိပ္လူတန္းစားခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရးစိတ္ဓာတ္။ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းအစည္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရးစိတ္ဓာတ္ကုိ အရင္းျပဳၿပီး ပူးေပါင္းညီညြတ္ေရးစိတ္ဓာတ္ကုိ တည္ေဆာက္သြားၾကရမယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးမဟာမိတ္ဖြဲ႔မႈနဲ႔ ေတာ္လွန္တဲ့ တပ္ေပါင္းစုကုိ တည္ေဆာက္သြားဖုိ႔လုိတယ္။ ခ်စ္ၾကည္ေရးစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး စိတ္ဓာတ္တုိ႔ကုိလဲ တုိက္ပြဲနဲ႔ တည္ေဆာက္ရတယ္။ တုိက္ပြဲတြင္းမွာ တည္ေဆာက္ရတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးထဲမွာလဲ ေတြေ၀ဆန္႔က်င္သူနဲ႔ အမွန္ဘက္က ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္သူေတႊြ သေဘာထားမတူညီမႈ အျမင္ကြဲျပားမႈ ရွိေနၾကလုိ႔ပဲ။
အတိတ္သမုိင္းက သင္ခန္းစာေတြ ေပးခဲ့တာ ရွိတယ္။ လက္ဝဲလက္ယာ ခြဲျခားမႈ။ နယ္ခ်ဲ႕နဲ႔ အေနာက္ဥေရာပႏုိင္ငံေတြကုိ မွီခုိေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက နယ္ခ်ဲ႕နဲ႔အင္အားႀကီးႏုိင္ငံေတြ ၿငဳိျငင္မွာေၾကာက္ၿပီး တခ်ဳိ႕အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ လက္မတြဲႏုိင္မႈ။ နယ္ခ်ဲ႕နဲ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြ ခ်ေပးတဲ့ ေပၚလစီမ်ားေအာက္မွာ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ႀကီးထြားေအာင္ တြန္းမတင္ႏုိင္မႈ စတာေတြကုိ ခါးသီးစြာ ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ဒီစနက္ေတြေအာက္မွာ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြအခ်င္းခ်င္း အသတ္ခံခဲ့ရလုိ႔ ေသၾကေၾကၾကရတဲ့ ဆုံးရႈံးမႈေတြလဲ ျပန္တြက္ၾကည့္ရင္ မနည္းလွဘူး။
ဘုံရန္သူကုိတုိက္ဖုိ႔ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ေသးသမွ် ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲဆုိတာ (ဤခရီး မနီးေသးပါ) ျဖစ္ေနရဦးမယ္။
(ၾကာနီ)

No comments: