Wednesday, April 30, 2014

မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ယေန႔ခ်ိန္ထိ ရိွေနဆဲ

HTun Htun 30
မိုးမိတ္၊ ဧၿပီ ၃ဝ။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ေဒသမွထြက္သည့္ သစ္မ်ားကို တစ္ဖက္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္ ခိုးထုတ္တင္ပုိ႔ေနသည့္ အေပၚ အစိုးရသက္ဆိုင္ရာ
ဌာနမ်ားကဖမ္းဆီးအေရးယူေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ ဟု ဆိုေသာ္လည္းတရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားလက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရိွေနေသးေၾကာင္း  မိုးမိတ္ေဒသခံမ်ားထံမွသိရသည္။

အဆိုပါမိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းေဒသဟူ၍ နွစ္ပိုင္းရိွရာ အထက္ပိုင္း မိုးလို၊ မိုးဘံု၊ မန္အံု၊ မန္ပတ္ စသည့္ ေက်းရြာမ်ားတဝိုက္ရိွ
သဘာဝအဖိုးတန္သစ္မ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ခိုးထုတ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ မိုးလိုေဒသ၏ အေရွ႔ေျမာက္စူးစူးရိွ ၾကဴဆာ၊ နားတီးေတာနက္ထဲတြင္ အဓိက
သစ္ခိုးထုတ္လုပ္မႈမ်ားရိွေနၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းခိုးထုတ္သစ္မ်ားကို ေရႊလီျမစ္ဆိပ္ကမ္းသို႔သယ္ၿပီး ၎မွကူးတို႔စက္ေလွျဖင့္ တစ္ဖက္ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေရာက္ကာ တရုတ္နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း
တင္ပို႔ေနၾကေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္အထက္ပါေဒသထြက္ခိုးထုတ္သစ္မ်ားကို မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္သို႔လည္း အသီးသီးခိုးထုတ္မႈမ်ားရိွေနေၾကာင္းကို
သစ္လုပ္သားမ်ားထံမွ သိရသည္၊
ယင္းေနာက္မိုးမိတ္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း(၂၆)မိုင္ေက်ာ္ေဝးသည့္ ေအာက္ပိုင္းေဒသရိွ ကင္းေခ်ာင္း၊ ဝဲေပါင္း၊ ဆည္ဦး စသည့္ေက်းရြာေဒသမ်ားဘက္မွ တရားမဝင္ခိုးထုတ္
သစ္ကားမ်ားမွာလည္း မနက္ ၄းဝဝ နာရီအခ်ိန္၌ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ တိတ္တဆိတ္ဝင္ေရာက္ျဖတ္သန္းေနၾကၿပီး ျမစ္ဆံုေဒသနွင့္မိုးလိုေဒသဘက္သို႔ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား
ရိွေနၾကကာ တရုတ္နိုင္ငံနယ္စပ္သို႔ တင္ပို႔ေနသည္ဟု မိုးမိတ္ေဒသခံမ်ားထံမွသိရသည္။

ယင္းအျပင္မိုးမိတ္-မိုးကုတ္သြားရာ(၁၃)မိုင္ေတာဘက္မွ သစ္ကားမ်ားသည္ ၿမိဳ႕အဝင္ဂိတ္အသီးသီး ကိုျဖတ္သန္းဝင္ေရာက္ၿပီး ေရႊလီျမစ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကူးတို႔
စက္ေလွျဖင့္ တဖက္ကမ္းမဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေရာက္ကာ နန္႔လင္းပါလမ္းမွ မန္ဝိန္းႀကီးအရပ္ဘက္ သို႔ဦးတည္ေၾကာင္းထုိမွ တဆင့္တရုတ္နယ္စပ္ေနာင္ေတာင္းၿမိဳ႕သို႔
ခိုးထုတ္တင္ပို႔ေနၾကေၾကာင္းသိရသည္။

လြန္ခဲ့သည္၂နွစ္၀န္းက်င္၌တရုတ္သစ္ကုန္သည္မ်ားက ကၽြန္း၊ ပိေတာက္၊ သံမလန္းသစ္မ်ားကိုသာ အဓိကဝယ္ယူေနၿပီး ယခုဆိုလွ်င္ သစ္အမ်ိဳးအစားႀကီး/ငယ္မေရႊး
ေပါက္ေစ်းအလိုက္ဝယ္ယူေနၾကသည္ကိုသိရသည္။ ၎ေတာထဲတြင္လူမ်ားၾကက္ပ်ံမက် စည္ကား လ်က္ရိွကာ“ကၽြန္းပြဲေတာ္” ဟုပင္တင္စားေခၚဆိုေနၾကေၾကာင္း
သစ္လုပ္သူမ်ားထံမွၾကားသိရသည္။

၎သစ္လုပ္ငန္းတြင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္သစ္ခုတ္လုပ္သားတစ္ဦးက`“အလုပ္အကိုင္မရိွေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသခံေတြက ဝင္လုပ္ ေနတာပါ၊ တရားမဝင္ဘူးဆိုတာ
သိပါတယ္၊ ေဒသခံၿမိဳ႕တြင္းသံုးသစ္မရိွေပမယ့္ နယ္စပ္ကုိ တရားမဝင္ပို႔ေနတဲ့ သစ္ေတြရိွေနတယ္၊ ျမိဳ႕ထဲမွာအိမ္သံုးသစ္တို/သစ္သားမ်ားယူသံုးဘို႔အတြက္ဖမ္းမယ္ဆီးမယ္
လုပ္ေနေတာ့တာပါပဲ၊  တနည္းေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြဟာအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေတာ ့ယခုလိုေတြ႔ရာဝင္လုပ္ေနရတာေပါ့ ”ဟု အဆိုပါသစ္ခုတ္
လုပ္သားတစ္ဦးကေျပာသည္။

မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရိွဦးအုန္းလြင္မွ “ တရားမဝင္သစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနက ဦးေဆာင္ဖမ္းဆီးအေရးယူေနပါတယ္၊ လံုၿခံဳေရးအရ
မေရာက္ႏိုင္တဲ့နယ္ေျမေတြမွာ တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္မႈ သတင္းၾကားရင္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေနရာကေန စစ္ေဆးဖမ္းဆီးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္၊ တရားမဝင္သစ္
ေမွာင္ခိုသြားရာ လမ္းေၾကာင္းမွန္သမွ် ပိတ္ဆို႔တားဆီးေနပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

မုိးမိတ္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ တရားမဝင္ဖမ္းဆီးထားသည့္ သစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁၃-၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဖမ္းဆီးသစ္အမႈေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ ရိွကာ သစ္တန္ခ်ိန္ တစ္ေထာင္
ေက်ာ္ရိွေနေၾကာင္း ၎သစ္ေတာအရာရိွထံမွဆက္လက္သိရသည္။တရားမဝင္သစ္မ်ားအား အစိုးရ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ စစ္ေၾကာင္းထိုး၍ ဖမ္းဆီးေဆာင္ရြက္ေနသည့္
အခါသစ္လုပ္သူမ်ားက သစ္မ်ားကိုေတာထဲ၌ သစ္ကိုင္း/သစ္ခက္မ်ား ျဖင့္ ဝွက္ၾကၿပီး၊ တခ်ိဳ႕မွာ ေရႊလီျမစ္ဆိပ္တြင္ ေဖာင္ဖြဲ႔၍ ခိုးထုတ္သစ္မ်ားကို ျမစ္ေအာက္တြင္
သိုဝွက္ထားၾကေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။

ထြန္းထြန္း

No comments: