Tuesday, April 29, 2014

“(၆၆) လက္ေဆာင္”


“(၆၆) လက္ေဆာင္”
 ေလာကကိုအလင္းေဆာင္
  သူ႔မွာေတာ့အေမွာင္ဖံုး။
  မီးအိမ္ငယ္စံထံုးလိုပ
  ေသြးရွင္ရွင္မခမ္းေလသမွ်ေတာ့
  ေဗဒါမာန္ သခင္မရယ္
  လင္းပလိမ့္အံုး။

ေ    ေရႊေသြး
၁၉.၀၆.၂၀၁၁

No comments: