Monday, April 28, 2014

ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြား

 
 
မလကၠာေရလက္ၾကားဘာလို႔အေရးၾကီးသလဲေလ့လာႏိုင္ဖို႔ျပန္ရွယ္ေပးပါတယ္ :):)
ေ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြား
ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အားၾကီးႏိုင္ငံေတြဟာ တေန႔တျခားၾကီးထြားလာေနတဲ့ သူတို႔ရဲ့စြမ္းအင္ လို အပ္ခ်က္ ျပည့္မွီေအာင္ရရွိေရးအတြက္ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ၾကိဳးပမ္းလာတာကို (၂၁)ရာစု အစပိုင္း ႏွစ္ေတြမွာ ေတြ႔လာရတယ္။ အဲဒီလိုအင္အားၾကီးထြားလာေနတဲ့ အထဲမွာ အာရွနဂါး အျဖစ္နာမည္ ၾကီတဲ့ တရုတ္ဟာ ကမၻာ့ စီးပြားေရးေနရာမွာ နံပါတ္ႏွစ္ကို ေရာက္ရွိလာ ခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးၾကီးထြားလာမွုနဲ႔အတူ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကလည္း ၾကီးထြားးလာခဲ့ ပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ စြမ္းအင္သုံးစြဲတဲ့ေနရာမွာ ကမၻာ့ နံပါတ္ (၃) ေနရာကိုေရာက္ ရွိလာခဲ့တယ္။ စြမ္းအင္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေလာင္စာအမ်ားစု ကိုေတာ့ အေရွ့အလယ္ ပိုင္းက သဘၤာၾကီးေတြ သယ္ယူပါတယ္။ အဲဒီလိုသေဘၤေတြနဲ႔ သယ္ယူရာမွာ လမ္းခရီးရွည္လ်ားမႈ အခ်ိန္ကာလၾကန္႔ၾကာမႈ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ ျမင့္မားျခင္း နဲ႔ အႏၱရာယ္ၾကီးမားျခင္းတို႔ဟာ ေရ ရွည္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ့စီးပြားေရး အင္အားၾကီးထြားမွဳကိုအၾကီးအက်ယ္ ျခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ေနပါတယ္။
တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ့ အနာဂါတ္ေလာင္စာသယ္ယူေရးကို အဓိကျခိမ္းေျခာက္လာႏို္င္တဲ့အခ်က္က ေတာ့ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ အတြင္းရွိတဲ့( စပရယ္တလီ) ကြ်န္းစု အျငင္းပြားမႈဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကြ်န္းစုေတြက ေရနံနဲ႔သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔သိုက္ေတြ ရွိေနေတာ့ တရုတ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား နဲ႔ ဗီယက္နာမ္ႏိုင္ငံေတြက သူပိုင္ကိုယ္ပိုင္ အျငင္းပြားေန ၾကျခင္္း ျဖစ္္ပါတယ္။ ဒီကြ်န္းစုပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားေတြေၾကာင့္ တခါတေလမွာစစ္ရိပ္စစ္ေငြ႔ေတြ ေတာင္သန္းခဲ့ဘူးပါတယ္။ အျငင္းပြားမွဳထဲမွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကလည္းေေလ်ာ့ေပးမယ့္ ႏိုင္ငံေတြမရွိပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္တရုတ္ဟာ အဂါတ္မွာ သူရဲ့ေလာင္စာသယ္ယူရာလမ္းေၾကာင္း လုံျခဳံေရးအာမခံခ်က္ ရွိေရးဟာ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ မလကၠာေရလက္ၾကား ကိုအစားထိုးမယ့္ လမ္းေၾကာင္းသစ္ မ်ားကို စတင္ရွာေဖြလာခဲ့တယ္။
ေရွးေခတ္တရုတ္ႏိုင္ငံထြက္ ပိုးထည္းနဲ႔ ေၾကြထည္ ပစၥည္းေတြကို အရွအလယ္ပိုင္းနဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ ေရာင္းခ်ေရး အတြက္ ပိုလမ္းမ (Silk Road) ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္ နဲ႔ အာဖဂန္) ကိုအသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ (၂၁) ရာစု တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ့ စြမ္းအင္လုံုျခဳံေရး ကအဓိက က်သလို တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ့ ကုန္တြင္းပိုင္းျပည္နယ္ေတြဟာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြဟ မႈဒဏ္ ကိုအဓိကခံေနရတဲ့ ျပည္နယ္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ ဒီျပည္နယ္ေတြရဲ့ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကလည္း တရုတ္ျပည္ရဲ့ တည္ျငိမ္မႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္းဒီျပည္နယ္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြကို အာဖရိကနဲ႔ဆင္းရဲတဲ့အေနာက္အာရွာ၊ အိႏိၵသမုဒၵရာ တြင္းရွိႏိုုင္ငံ ေတြဆီ ကိုျမန္မာႏိုင္ငံကိုျဖတ္ျပီး အေနာက္ဖက္ရခိုင္ျပည္၊ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းမွ တဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးလုိတယ္။
ရခိုင္ျပည္ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ တရုတ္ႏိုင္ငံယူနနျပည္နယ္ထိ္တည္ ေဆာက္ေနတဲ့ ေရနံပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းဟာ တရုတ္အစိုးရရဲ့ သားေရြအိုးထမ္းလာတဲ့အစီအစဥ္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္(၅၀)ရာခိုင္ႏွဳန္းကို အေရွ႔အလယ္ပိုင္း၊ အာဖရိကႏိုင္ငံ ေတြဆီက ေရနံတင္သေဘၤၾကီးေတြနဲ႔ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ကိုျဖတ္ျပီး မလကၠာေရလက္ၾကား ကဆင့္ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႔ေတြဆီကို သယ္ယူရပါတယ္။ အဲခရီးရဲ့အကြာ အေ၀းဟာ မိုင္ေပါင္း (၃၀၀၀)ေက်ာ္ ခရီးရွိပါတယ္။ မိုင္ေပါင္းသုံးေထာင္ခရီး အႏၱရာယ္ေရာ ျပြန္းေနတဲ့ မလကၠာေရလက္ၾကား ကိုေရွာင္ရွားျပီးလမ္းခရီးတိုတို အခ်ိန္တိုတို နဲ႔ စရိတ္ သက္ သာစြာနဲ႔ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမကို ေဖါက္လုပ္လိုက္တာဟာ တရုတ္ႏိုင္ရဲ့အနာဂါတ္စြမ္းအင္ ဖူလုံမႈအတြက္ေအာင္ျမင္မွဳၾကီးတခုျဖစ္ပါတယ္။
တရုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းဆင္းရဲတဲ့ျပည္နယ္ ရွိစက္မွုလုပ္ငန္းေတြရဲ့ ေလာင္စာလိုအပ္ ခ်က္ကို ရခိုင္ျပည္ကထြက္ လာမယ့္ ေရနံနဲ႔သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ေတြက ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ အထိ ျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ တရုတ္အစိုးဟာ သူ႔ႏိုင္ငံရဲ့ေလာင္စာဖူလုံေရးအတြက္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႏွစ္ခုကိိုစဥ္းစာခဲ့တယ္။ ရခိုင္ျပည္ေက်ာက္ျဖဳေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ ယူနန္ ျပည္နယ္ထိ သြယ္ယူမယ့္ ေရနံပိုက္လိုင္း၊ ေနာက္တခုက ပါကစၥတန္ အာေရဘီးယားပင္လယ္ ကမ္းေျခရွိ ဂြန္ဒါ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ပါကစၥတန္ကိုျဖတ္ျပီးေဖါက္လုပ္မယ့္ ေရနံပိုက္ လိုင္းျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂြန္ဒါေရနက္ဆိပ္ကမ္းဟာမူဆလင္ စစ္ေသြးၾကြတိုင္းရင္းသားေတြ ၾကီးစိုးတဲ့နယ ္ေျမျဖစ္တာ ေေၾကာင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းတည္ ေဆာက္မွုကိုစြန္႔လြတ္ခဲ့ပါတယ္။
တရုတ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း နဲ႔ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ မႈကမဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္အေရးပါေနတယ္။ ဒီႏွစ္အတြင္းတက္လာတဲ့သတင္းေတြအရ တရုတ္လူမ်ိဳးေတြေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္အတြင္းမွာ ေျမဧကေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ၀ယ္ယူျပီး ရင္းႏွီး ျမဳတ္ႏွံေနပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မဟာစီမံကိန္းေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္တဲ့ သတင္းအရဆိုရင္ တရုတ္အစိုးရဟာ မူဆယ္ကေန ေက်ာက္ျဖဴေရနယ္ ဆိပ္ကမ္းအထိမိုင္း( ၅၀၀) ေက်ာ္ရွည္လ်ားမယ့္ လ်ပ္စစ္မီးရထားလမ္းကို ဒီႏွစ္ အကုန္မွာစတင္ေဖါက္လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚလာ ဘီလီယံ (၂၀) ကုန္က်မယ့္ စီမံကိန္းဟာ ဧရာ၀တီ ျမစ္ေပၚမွာ ေဆာက္လုပ္မယ့္ ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းထက္ အဆ (၁၀)ပိုၾကီးပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံတဲ့ အထဲမွာအၾကီးမား ဆုံးစီမံကိန္းအျဖစ္ေတြ႔ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းတခုထဲမွာ အဲဒီေလာက္ေငြေၾကး အေျမာက္အျမားရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံတာ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ့အၾကီးမားဆုံး ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမႈျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေလာက္ပမာဏ မ်ားျပားတဲ့ရင္းႏွီးမႈကို ၾကည့္ရင္ တရုတ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲသူေတြကေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း ကိုဘယ္ အထိေမ်ာ္မွန္းခ်က္ဆိုတာ သိသာလွပါတယ္။ ဒီလိုရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံတာ အခ်က္အမ်ားအျပားရွိႏိုင္တယ္။ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္က ပထ၀ီအေနအထားအရ အခ်က္အျခာက်မႈနဲ႔ လာမယ့္ႏွစ္ (၂၀) အတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရးအေျပာင္းအလဲမရွိႏိုင္ဘူးဆိုတာ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ သုံးသတ္ထားပုံရတယ္။ တနည္း အားျဖင့္ ႏွစ္(၂၀) အတြင္းမွာ တရုတ္ၾသဇာလြမ္းမိုးမႈကိုအံတုမဲ့ေခါင္းေ ဆာင္မရွိႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ့သေဘာပါ။ ဘယ္ေကာ္ေပၚရိတ္ၾကီးမဆို ၾကီးမားတဲ့ ရင္းႏွီး ျမႈတ္ႏွံမႈလုပ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္အဲဒီ ႏိုင္ငံရဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို သုံးသတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ဒီေန႔စစ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေနာက္ႏွစ္(၂၀)ထိအာဏာကိုဆက္ ထိမ္းထားႏိုင္တဲ့ဆိုတဲ့သေဘာ လည္းပါ တယ္။
တရုတ္သမိုင္းထဲမွာ အေရးပါဆုံးျဖစ္တဲ့ မဟာတံတိုင္းတည္ေဆာက္မႈကို ဘီစီ (၅)ရာစုစတင္ခဲ့ပါတယ္။ မဟာတံတိုင္းေဆာက္ရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္က အေနာက္ဘက္ ေဒသက တရုတ္ျပည္ထဲကို မၾကာခဏက်ဴးေက်ာ္ေနတဲ့ ေနာ္မက္ ( Nomad) လူမ်ိဳးေတြရဲ့ အႏၱရာယ္ကေန ကာကြယ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ဒီတံတိုင္းရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က တရုတ္ျပည္ၾကီးလုံျခဳံေရးျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့သမိုင္းမွာအဲဒီေလာက္ ၾကီးမားတဲ့ အေဆာက္အဦကို ဘယ္လူမ်ိဳးမွ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ ျမန္မာ့နယ္ေျမကို ျဖတ္ျပီးေဖါက္လုပ္မယ့္ ေရနံပိုက္လိုင္း၊ လ်ပ္စစ္ရထားလမ္းနဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴေရနယ္ ဆိပ္ကမ္းေတြကေတာ့ ေမာ္စီတုန္းတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ တရုတ္အင္ပါယာၾကီးအတြက္ (၂၁) ရာစု စြမ္းအင္လုံျခဳံေရး၊ တရုတ္ထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြ အာဖရိက၊ အာရွေဒသေတြမွာ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့အခါ အသာစီးရေရးနဲ႔တရုတ္ေရတပ္ အေနနဲ႔အိႏၵိယသမုဒၵ ရာတြင္း တရုတ္အင္အားကိုထိမ္းထားေရးျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ေရြေျပာင္းအလုပ္သမားတဦး
ထိုင္းႏိုင္ငံ။
http://burmadd.blogspot.co.uk/2011/09/blog-post_05.html http://en.wikipedia.org/wiki/Strait_of_Malacca
Photo: China Energy System

No comments: