Saturday, January 18, 2014

ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္းဦးမွ ကၽြန္ေတာ္၏ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚျမသႏၱာေထြးအား ရာထူး၊ၾသဇာ၊အရွိန္အ၀ါသံုးကာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈအေပၚတြင္ တရားမွ်တမႈရွာေဖြရန္ ေျခလွမ္းနံပါတ္(၁).......ျဖစ္စဥ္(၁) ..........

သုိ႔
ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္
ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ။

ရက္စြဲ ၊ 2013 ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (5) ရက္။

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ရာထူး ၊ ၾသဇာ ၊ အရွိန္အ၀ါကုိသံုးရ်္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈအား အေရးယူေပးပါရန္ တုိင္ၾကားျခင္း။

၁။ ကၽြန္မသည္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)၊ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန(၂) MICC-2 တြင္ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ-၂ ရာထူးျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ မျမသႏၱာေထြးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မတုိင္ၾကားလုိသူ၏အမည္မွာ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္းဦးျဖစ္ပါသည္။

၂။ ကၽြန္မသည္ (10-10-2013)ရက္ေန႔မွစ၇်္ ေနျပည္ေတာ္ CATV ထုတ္လႊင့္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရံုးပုိင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ၀င္ဦးသန္းဦး၏ရံုးခန္း (၀န္ထမ္းမ်ားအလုပ္လုပ္ေသာေနရာ)တြင္ ေခတၱ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။ ထုိသုိ႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာ (15-11-2013)ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီ၀င္ဦးသန္းဦးသည္ ၄င္း၏သီးသန္႔ရံုးခန္းအတြင္း ကၽြန္မအား လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ တယ္လီဖုန္းေခၚဆုိခုိင္းသျဖင့္ ေခၚဆုိေပးခဲ့ပါသည္။ တယ္လီဖုန္းေျပာဆုိေနစဥ္အတြင္း ကၽြန္မ၏ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္းသားမ်ားအား ပြတ္သပ္ေနခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မသည္ အထက္အရာရွိအားျပန္မေျပာ၀ံ့သျဖင့္ ၿငိမ္ခံေနခဲ့ရပါသည္။ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔အျပဳအမူမ်ိဳး သံုးႀကိမ္မွ်ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ (20-11-2013)ရက္ေန႔တြင္ ၄င္း၏ ရံုးခန္းအတြင္းသို႔ေခၚယူ၇်္ အနားသုိ႔လာေစကာ လုပ္ငန္းကိစၥေျပာဆုိေနရင္းျဖင့္ ကၽြန္မ၏ ဘယ္ဘက္တင္ပါးသားအား ဖ်စ္ညွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မသည္ အိမ္ေထာင္ရွိသူ ကေလးတစ္ေယာက္အေမျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔အျပဳအမူမ်ိဳးကုိ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္းအလ်င္းမရွိပါ။ ၄င္း၏ရံုးခန္းအတြင္းသုိ႔ ကၽြန္မေခတၱလာေရာက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ သည္းခံရ်္ အဆင္ေျပေအာင္ေန မည္ဟုေတြးေတာကာ မည္သို႔မွ် မတုံ႔ျပန္ဘဲ ေနခဲ့မိပါသည္။ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ ဆက္လက္ျပဳမူခဲ့ၿပီး ထုိမွတဆင့္တက္ရ်္ (28-11-2013) ရက္ေန႔တြင္ ၄င္း၏ အနားသုိ႔ေခၚေဆာင္ရ်္ လုပ္ငန္းကိစၥေျပာဆုိေနရင္းျဖင့္ ကၽြန္မ၏ ဘယ္ဘက္ရင္သား ထိပ္ကုိ တို႔ထိခဲ့ပါသည္။ (2-12-2013)ရက္ေန႔တြင္လည္း ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အတင့္ရဲလာကာ (3-12-2013)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြန္မ၏ဘယ္ဘက္ရင္သားထိပ္ကုိ ဖ်စ္ညွစ္ခဲ့ၿပီး ကၽြန္မ၏ဘယ္ဘက္ပါးကုိ နမ္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္တြင္ ကၽြန္မအား ကၽြန္မ၏ မူလ လုပ္ငန္းဌာနျဖစ္ေသာ MICC(2) သုိ႔ မျပန္ေစေတာ့ဘဲ ၄င္း၏ရံုးခန္းတြင္ပင္ အလုပ္လုပ္ေစေတာ့မည္ဟုလည္း ဆုိလာပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရံုးဆင္းခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း အိမ္သုိ႔မျပန္ေစဘဲ ၄င္း၏ကားျဖင့္ MICC(2) သုိ႔ လုပ္ငန္းကိစၥ အေၾကာင္းျပကာ အေဖာ္တစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ လုိက္ပါေစပါသည္။ MICC(2)တြင္ ေခတၱခဏ ၾကည္ရႈ႕စကားေျပာဆုိၿပီး ကၽြန္မကုိ အိမ္ျပန္ပို႔ေပးပါသည္။ ပထမႏွစ္ရက္သံုးရက္တြင္ မိန္းကေလးအေဖာ္ပါလာေသာ္လည္း (3-12-2013) ရက္ေန႔တြင္ ေယာက်ာ္းေလးအေဖာ္သာ လုိက္ပါလာပါေတာ့သည္။ ၄င္းသည္ ကၽြန္မအားျဖားေယာင္းေသာ အၾကည့္မ်ားျဖင့္လည္း မၾကာခဏ ၾကည့္ရႈပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္မသည္ အေဖာ္မပါဘဲ MICC(2)သုိ႔ ေခၚမည္ကုိ အလြန္စုိးရိမ္မိပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကၽြန္မသည္ ၄င္း၏အနားတြင္ အလုပ္လုပ္ရမည္ကုိ ေၾကာက္လန္႔သျဖင့္ (4-12-2013)မွ စတင္ရ်္ ေရွာင္တခင္ခြင့္(၃) ရက္ ယူထားပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားကုိလည္း တုိင္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ပါ သည္။ ကၽြန္မအေနျဖင့္ ၄င္းႏွင့္အတူ ဆက္လက္ရ်္ အလုပ္လုပ္ရမည္ဆုိလွ်င္ အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။

၃။ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ၀င္ဦးသန္းဦးသည္ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားအား ထုိသုိ႔ဆက္ဆံေလ့ရွိေၾကာင္းလည္း အတြင္းသတင္းမ်ား အရ ကၽြန္မ သိရွိထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္တြင္ ကၽြန္မကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားအား ၄င္း၏ ရာထူး၊ၾသဇာ၊အရွိန္အ၀ါကုိအသံုးျပဳရ်္ ကၽြန္မကဲ့သုိ႔ေသာအေျခအေန ၊ ကၽြန္မထက္ဆုိးေသာအေျခအေနမ်ားျဖင့္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္းမခံရေစေရး အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တုိင္ၾကားအပ္ပါသည္။

ရုိေသေလးစားစြာျဖင့္

ျမသႏၱာေထြး
အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ-၂
အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္အအံု)
ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

မိတၱဴကုိ
- ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ။
- အတြင္းေရးမွဴး ၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ။
- တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ။
- လက္ခံ

အထက္ပါစာမွာ ကၽြန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီး ၊ ေဒၚျမသႏၱာေထြးမွ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အား အားကုိးတႀကီးျဖင့္ တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ တုိင္စာျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၂) ........

၄င္းတုိင္စာတင္ၿပီး ေနာက္ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊
ေကာ္မတီ၀င္ဦးသန္းဦးမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံအား ၄င္း၏ရံုးခန္းအတြင္းသို႔ေခၚရ်္ ညိွႏိႈင္းပါသည္။ ၄င္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံ တုိ႔ မိနစ္(30)ခန္႔ အခ်ီအခ် စကားေျပာဆုိေနမႈမ်ားကုိ အသံသြင္းယူထားခဲ့ပါသည္။ စာေလးမည္စုိးပါသျဖင့္ အစပုိင္းေလာက္သာ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ေရွးဦးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပခဲ့ေသာ ဦးသန္းဦး၏ ၀န္ခံခ်က္အသံဖုိင္

ဦးသန္းဦး - သမီး .... ဦးမ်ိဳးေအာင္ကတဆင့္ ၀န္ႀကီးဆီ လွမ္းတုိင္ထားတယ္လုိ႔ ငါသိထားတယ္။

ျမသႏၱာေထြး - ဟုတ္ကဲ့ပါအဘ။

ဦးသန္းဦး - အဲဒီေလာက္ထိေတာ့ ... ငါလည္း ... ဟုိ ... ၀န္ႀကီးထိဆုိတာေတာ့ ငါလည္းစိတ္မေကာင္းဘူး။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အဲဒီေလာက္အထိ မဟုတ္ပါဘူး....
သမီးရယ္။ ဟုိ ... သမီးတုိ႔ ဒီမွာ အလုပ္လုပ္ရတာ ပင္ပန္းေနတယ္ဆုိတာ ငါသိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္... သမီး မေက်နပ္လုိ႔ဘာျဖစ္ခ်င္ေနသလဲဆုိတာကုိ ... ေျပာတဲ့ဟာကုိ ငါလုိက္လုပ္ေပးမယ္။ ဟုိဟာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး.. သမီးတုိ႔ကုိ ဟုိဟာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သမီးျဖစ္ေစခ်င္တာကုိ ေျပာျပေပးပါ။ သမီးကုိ လုိက္ပို႔တယ္ဆုိတာက တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ မုိးခ်ဳပ္လုိ႔ ... ဟုိ သမီးကုိ ေစာ္ကားခ်င္တဲ့သေဘာမ်ိဳးဘာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ကဲ ျဖစ္ခ်င္တာေျပာ.....။

ျမသႏၱာေထြး - အဘ... သမီးတင္ထားတဲ့စာထဲမွာ လုိက္ပုိ႔တာတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါ ဘူး။အဘ။

ဦးသန္းဦး - သိတယ္... သိတယ္... ငါသိပါတယ္။

ျမသႏၱာေထြး - အဘ... သမီးကုိ .... သမီးခ်င္းမစာနာဘဲနဲ႔အဘ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္းခဲ့တဲ့အမႈေတြ ပါပါတယ္အဘ။

ဦးသန္းဦး - သိတယ္... သိတယ္... ငါသိတယ္။

ျမသႏၱာေထြး - အဲဒါကုိ အဘ... မဟုတ္ဘူးလုိ႔ေတာ့ မျငင္းပါနဲ႔အဘ။

ဦးသန္းဦး - မဟုတ္ဘူးလုိ႔ေတာ့ မျငင္းပါဘူး.... ကဲေျပာပါ.... ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲေျပာပါ... ဘာလုိခ်င္သလဲေျပာပါ..... (ေနာက္ထပ္ 28 မိနစ္ခန္႔ စကားေျပာပံုမ်ားကုိ လုိအပ္လ်င္ ေဖာ္ျပပါဦးမည္)

ျဖစ္စဥ္ (၃).............

စံုခံုဖြဲ႕ၿပီးစတင္စစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏အမ်ိဳးသမီးေဒၚျမသႏၱာေထြး၏ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ပတ္သက္ရ်္ MICC-2 မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူဦးထြန္းႏိုင္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ထြန္းတုိ႔အား ေခၚယူေမးျမန္းပါသည္။ MICC-2 မွလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ ႏွစ္ဦးကုိလည္း ေခၚယူေမးျမန္းပါသည္။ ေဒၚျမသႏၱာေထြးႏွင့္ ျဖစ္စဥ္တူ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ယခင္ဦးသန္းဦးလက္ေအာက္မွ ၀န္ထမ္း(၂)ဦး ၊ လက္ရွိ ဦးသန္းဦးလက္ေအာက္မွ ၀န္ထမ္း(၂)ဦးကုိလည္း ေခၚယူေမးျမန္းပါသည္။

စစ္ေဆးအၿပီးတြင္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္ကိစၥ အတြက္ (2013)ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (27)ရက္ ရက္စြဲပါ
စာအမွတ္၊ ၇၇၅၁/၀၃-အင္/ယာ(အေဆာက္အအံု)/နပတ(ေကာ္မတီ) ျဖင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္အဖြဲ႕မွ ေအာက္ပါအတုိင္းေျပာပါသည္။
၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ယခုအမႈကိစၥကုိ တည္ေဆာက္ရ်္ ဒကၡိဏခရုိင္ဥပေဒရံုးသုိ႔ ေပးပုိ႔အၾကံေတာင္းထားပါေၾကာင္း။ ဥပေဒရံုးမွ ျပန္လည္အၾကံ ေပးပုိ႔ရာတြင္ ယခုကိစၥသည္ မ်က္ျမင္သက္ေသ / ေထာက္ခံထြက္ဆုိေပးမည့္သက္ေသ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အမွန္/အမွား ဆံုးျဖတ္ရန္မသင့္ေသာအမႈျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တရားရံုးသုိ႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားရ်္ တရားႏုိင္မွသာ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အျပစ္ေပးအေရးယူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ လက္ရွိအေနျဖင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအားနည္းခ်က္အေနျဖင့္သာ အေရးယူေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလာပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၄) ......
အထက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ထံ ေနာက္ဆံုး အယူခံစာတစ္ေစာင္ ထပ္မံ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ (ေနာက္ဆံုး အယူခံလႊာအား လုိအပ္လွ်င္ ေဖာ္ျပပါဦးမည္။) ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မွ အေရးယူခဲ့သည္မွာ.......
ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္းဦးအား လက္ရွိတာ၀န္ယူစီမံခန္႔ခြဲေနေသာ (အေဆာက္အအံုဌာန) မွ (ေရ/သန္႔)ဌာနသုိ႔ ေျပာင္းလဲ ကုိင္တြယ္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ပါသည္။ အမိန္႔စာျဖင့္ထြက္သည္ဟု သိရပါသည္။ (ၾကံဳႀကိဳက္သျဖင့္ရွင္းျပရလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီ၀င္ရာထူးသည္ ဌာနမွဴးရာထူးထက္ တစ္ဆင့္ျမင့္ပါသည္။ ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးသည္ ဌာန(၂)ခု (၃)ခုခန္႔အား ကုိင္တြယ္ရသည္လည္း ရွိပါသည္။) ေဒၚျမသႏၱာေထြးအားလည္း (အေဆာက္အအံုဌာန) မွ (ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန)သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ပါသည္။ (အမိန္႔စာမိတၱဴ လက္၀ယ္တြင္ရွိပါသည္။)

ဇာတ္လမ္းစပါၿပီ။ ယခုေလာက္ဆုိလွ်င္ စာဖတ္သူမ်ား ဇာတ္ေရလည္ေလာက္ၿပီဟု ထင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံတာ၀န္ေက်ခဲ့ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ဂုဏ္သိကၡာမက်ေစရန္အလုိ႔ငွာ တရားမွ်တမႈကုိ ဌာနတြင္းမွာ အဆံုးထိ အယူခံတင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စိတ္ပ်က္ခဲ့ရပါသည္။ ၄င္းအမႈသည္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အမွန္တရားကုိခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ ၀န္ထမ္းအသိုင္းအ၀ိုင္း(သုိ႔မဟုတ္) ဦးသန္းဦး၏ ယခင္၀န္ထမ္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုအတိတ္သမုိင္းေၾကာင္း ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီး၏ စာရိတၱကုိ သိရွိသူ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္ရွိေသာ္ အမွန္/အမွား ဆံုးျဖတ္ႏုိင္စြမ္း ရွိၾကသူခ်ည္းသာျဖစ္ပါလ်က္ ဘာေၾကာင့္ အမွန္တရား ၊ တရားမွ်တမႈ ေပ်ာက္ဆံုးေနရပါသလဲဟု ကၽြန္ေတာ္ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ပါသည္။
ဇနီးျဖစ္သူ၏ သစၥာတရားကုိ (100) ရာခုိင္ႏႈန္းအၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္သည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ပါေတာ့မည္။ တရားမွ်တမႈကုိ ရရွိရန္အတြက္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုးပါေတာ့မည္။ အႏွီပုဂိၢဳလ္အား ကမၻာေၾက ေသာ္လည္း ဥဒါန္း မေၾက ႏုိင္ပါေၾကာင္း.....

ေက်ာ္သီဟ
B.E(Chemical)
သန္လ်င္နည္းပညာတကၠသုိလ္
(အေၾကာက္တရားႏွင့္ ကြာရွင္းလုိက္သူ)

No comments: