Tuesday, January 28, 2014

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားေျပာၾကား

မူးယစ္ေဆးဝါး သယံဇာတေရာင္းရတဲ့ ေငြေတြကို
ခိုးထားျပီး ေဒၚလာေတြ ေရႊတံုးစုထားတာ
ဘယ္လို စာရင္း တြက္ၾကမလဲ ။ ဘယ္သူေျပာရဲလဲ

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း
ပညာရွင္မ်ားေျပာၾကား
ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပသည့္အခါတိုင္း အစိုးရက ေငြစကၠဴမ်ား ႐ိုက္ထုတ္ေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒုကၡေရာက္ေစသည့္ ေငြေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း
ပညာရွင္မ်ားေျပာၾကား ဘတ္ဂ်တ္လိုေငြျပသည့္အခါတိုင္း
အစိုးရက ေငြစကၠဴမ်ား ႐ိုက္ထုတ္ေနျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒုကၡေရာက္ေစသည့္ အရင္းခံအခ်က္ ျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအား
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏
စီးပြားေရးအၾကံေပး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ အပါအဝင္ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စံခ်ိန္တင္ က်ဆင္းမႈအျဖစ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း
အမ်ဳိးသားဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ႏွစ္ရွည္ရည္မွန္းခ်က္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေျခခံမူေဘာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။ ထိုသို႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း က်ဆင္းေနသည့္ အေနအထားအား ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္မူ ၁ ဒသမ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ႏႈန္းထားမ်ားမွ ဆက္လက္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထားမ်ား
ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္မူ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္မ်ားအသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိန္ေမာင္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ SMBC ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းၾကား နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာေရးထိုးသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္မွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေဖာင္းပြမႈ နည္းပါးမွသာ ျဖစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒုကၡေရာက္ေနရတာ ေငြေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ပါ။
ဒီေငြေဖာင္းပြမႈကိုလည္း အစိုးရက လုပ္ေနတာပါ။ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျပလာတဲ့အခါတိုင္း အစိုးရက ေငြစကၠဴေတြ ႐ိုက္ထုတ္ၿပီး အရသာေတြ႕ေနတာ” ဟု ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ဖက္စက္တည္ေထာင္ထားသည့္
Myanmar Security Exchange Center တြင္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ
လုပ္သက္ရွိ ဦးေက်ာ္စိန္ကဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကး႐ိုက္ထုတ္မႈမ်ား
အျဖစ္ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆၃၃၁ ဒသမ ၈ဝ ဘီလ်ံ၊ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆၇၂၂ ဒသမ ၆၂ ဘီလ်ံႏွင့္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၉ဝ၄၆ ဒသမ ၁၉ ဘီလ်ံ ႐ိုက္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္း႐ိုက္ခဲ့ေၾကာင္း
စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုကဆိုသည္။

“၂ဝ၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဘီလ်ံ ၆၇ဝဝ ေက်ာ္ပဲရွိေပမယ့္
၂ဝ၁၂- ၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွာက်ေတာ့ ဘီလ်ံ ၉ဝဝဝ ေက်ာ္႐ိုက္ခဲ့တယ္။
ဒီလိုမ်ဳိး တုိး႐ိုက္တယ္ဆိုရင္ အက်ဳိးအေၾကာင္း သိရဖို႔လိုတယ္။
ဒီလိုတိုး႐ိုက္တာက ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေငြ တည္ၿငိမ္မႈကို ဘယ္ေလာက္အထိ ျဖစ္ေစသလဲ။ အစိုးရအေနနဲ႔ အသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ရမယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ေလွ်ာ့သင့္တာေလွ်ာ့ၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ပီျပင္ေအာင္လုပ္ရပါမယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက သံုးသပ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း နည္းပါးသည့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအား ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း
ႏိူင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ၈၁၈ က်ပ္ျဖင့္ စတင္ေစ်းသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအား
ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၈ ရက္တြင္ ျပင္ပေစ်းကြက္၌ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ ၁ဝဝ၄ က်ပ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

လက္ရွိကာလတြင္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၉၉ဝ က်ပ္ဝန္းက်င္တြင္ ၿငိမ္သက္ေနသည္မွာ တစ္လဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိေနၿပီး ဗဟိုဘဏ္မွ ေန႔စဥ္ေငြလဲႏႈန္း စတင္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းအရ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁၈ဝ ခန္႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထုိင္သြားလာမႈ
စရိတ္မ်ား၊ စားဝတ္ေနေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး
ဝင္ေငြျမင့္တက္လာမႈ နည္းပါးသည့္ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိကာလအထိ က်ပ္တည္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရရွိဝင္ေငြအား
မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည္ဆိုသည့္
ေလ့လာခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးျမင့္ကဆိုသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အျခားေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ေငြကတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားကိုင္တြယ္မႈ တြင္က်ယ္ရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
မိုဘိုင္းဘဏ္စနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေခ်းေငြအာမခံစာခ်ဳပ္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္း
စသည့္နည္းလမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္၍ ေငြစကၠဴမ်ား ႐ိုက္ထုတ္ေနမႈအား ေလွ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ IMF ၏ SMP(Staff-Monitored Program) ဒုတိယအႀကိမ္ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။ အစီရင္ခံစာအရ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အကုန္တြင္ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အျမင့္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ဆုိရင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြေတြကို ေငြစကၠဴ႐ိုက္ထုတ္ျဖည့္ဆည္းတဲ့ အေလ့အထကို အျမန္ဆံုးေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု IMF ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ SMP အႀကီးအကဲ Mr. Matt Davies က အၾကံေပးေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၄ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ျဖစ္ၿပီး GDP တြင္မူ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အဆင့္ဆင့္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေငြေၾကးမ်ား ႐ိုက္ထုတ္မႈေၾကာင့္သာ တိုးတက္ျခင္းျဖစ္ပါက အမွန္တကယ္ တိုးတက္မႈဟု မေခၚဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေဝဖန္ေျပာၾကားၾကသည္။ “ေငြေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ ဝင္ေငြနဲ႔ ဝယ္ယူႏုိင္စြမ္းက်တယ္။ ပံုေသဝင္ေငြပဲရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လို ပင္စင္စားေတြ ဒုကၡေရာက္မယ္။
ေငြေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ မမွ်တတဲ့ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈေတြ ျဖစ္လာမယ္။
ေငြေဖာင္းပြမႈ ရွိေနရင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္ေနတာနဲ႔ပဲ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြ ဟန္က်ေနမယ္။ ေငြေဖာင္းပြမႈကို မထိန္းႏိုင္ရင္ စားသံုးသူေရာ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြေရာ တစ္တိုင္းျပည္လံုးပါ ဒုကၡေရာက္သြားမယ္” ဟု ေဒါက္တာဦးျမင့္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ အေဆာက္အအုံအား ေတြ႔ရစဥ္
ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပသည့္အခါတိုင္း အစိုးရက ေငြစကၠဴမ်ား ႐ိုက္ထုတ္ေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒုကၡေရာက္ေစသည့္ ေငြေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားေျပာၾကား ဘတ္ဂ်တ္လိုေငြျပသည့္အခါတိုင္း အစိုးရက ေငြစကၠဴမ်ား ႐ိုက္ထုတ္ေနျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒုကၡေရာက္ေစသည့္ အရင္းခံအခ်က္ ျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအၾကံေပး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ အပါအဝင္ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စံခ်ိန္တင္ က်ဆင္းမႈအျဖစ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ႏွစ္ရွည္ရည္မွန္းခ်က္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေျခခံမူေဘာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။ ထိုသို႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း က်ဆင္းေနသည့္ အေနအထားအား ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္မူ ၁ ဒသမ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ ႏႈန္းထားမ်ားမွ ဆက္လက္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္မူ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္မ်ားအသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိန္ေမာင္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ SMBC ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းၾကား နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာေရးထိုးသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္မွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေဖာင္းပြမႈ နည္းပါးမွသာ ျဖစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒုကၡေရာက္ေနရတာ ေငြေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ပါ။ ဒီေငြေဖာင္းပြမႈကိုလည္း အစိုးရက လုပ္ေနတာပါ။ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျပလာတဲ့အခါတိုင္း အစိုးရက ေငြစကၠဴေတြ ႐ိုက္ထုတ္ၿပီး အရသာေတြ႕ေနတာ” ဟု ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ဖက္စက္တည္ေထာင္ထားသည့္ Myanmar Security Exchange Center တြင္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လုပ္သက္ရွိ ဦးေက်ာ္စိန္ကဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကး႐ိုက္ထုတ္မႈမ်ားအျဖစ္
၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆၃၃၁ ဒသမ ၈ဝ ဘီလ်ံ၊
၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆၇၂၂ ဒသမ ၆၂ ဘီလ်ံႏွင့္
၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၉ဝ၄၆ ဒသမ ၁၉ ဘီလ်ံ ႐ိုက္ထုတ္ခဲ့ၿပီး
၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္း႐ိုက္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုကဆိုသည္။

၂ဝ၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဘီလ်ံ ၆၇ဝဝ ေက်ာ္ပဲရွိေပမယ့္
၂ဝ၁၂- ၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွာက်ေတာ့ ဘီလ်ံ ၉ဝဝဝ ေက်ာ္႐ိုက္ခဲ့တယ္။
ဒီလိုမ်ဳိး တုိး႐ိုက္တယ္ဆိုရင္ အက်ဳိးအေၾကာင္း သိရဖို႔လိုတယ္။
ဒီလိုတိုး႐ိုက္တာက ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေငြ တည္ၿငိမ္မႈကို ဘယ္ေလာက္အထိ ျဖစ္ေစသလဲ။ အစိုးရအေနနဲ႔ အသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ရမယ္။

ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ေလွ်ာ့သင့္တာေလွ်ာ့ၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ပီျပင္ေအာင္လုပ္ရပါမယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက သံုးသပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း နည္းပါးသည့္
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအား ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ၈၁၈ က်ပ္ျဖင့္ စတင္ေစ်းသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအား ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းခဲ့ၿပီး

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၈ ရက္တြင္ ျပင္ပေစ်းကြက္၌ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ ၁ဝဝ၄ က်ပ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
လက္ရွိကာလတြင္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၉၉ဝ က်ပ္ဝန္းက်င္တြင္ ၿငိမ္သက္ေနသည္မွာ တစ္လဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိေနၿပီး ဗဟိုဘဏ္မွ ေန႔စဥ္ေငြလဲႏႈန္း စတင္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းအရ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁၈ဝ ခန္႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထုိင္သြားလာမႈ စရိတ္မ်ား၊ စားဝတ္ေနေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဝင္ေငြျမင့္တက္လာမႈ နည္းပါးသည့္ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိကာလအထိ က်ပ္တည္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရရွိဝင္ေငြအား မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည္ဆိုသည့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးျမင့္ကဆိုသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အျခားေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ေငြကတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားကိုင္တြယ္မႈ တြင္က်ယ္ရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မိုဘိုင္းဘဏ္စနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေခ်းေငြအာမခံစာခ်ဳပ္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္၍ ေငြစကၠဴမ်ား ႐ိုက္ထုတ္ေနမႈအား ေလွ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ IMF ၏ SMP(Staff-Monitored Program) ဒုတိယအႀကိမ္ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။ အစီရင္ခံစာအရ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္
၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အကုန္တြင္
၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အျမင့္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ဆုိရင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြေတြကို ေငြစကၠဴ႐ိုက္ထုတ္ျဖည့္ဆည္းတဲ့ အေလ့အထကို အျမန္ဆံုးေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု
IMF ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ SMP အႀကီးအကဲ Mr. Matt Davies က ေျပာၾကားသည္ ။

No comments: