Tuesday, January 21, 2014

တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားသမဂၢနဲ.ေက်ာင္းသားေတြ သပိတ္ေမွာက္ၿပီ။

 
 
တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားသမဂၢနဲ.ေက်ာင္းသားေတြ သပိတ္ေမွာက္ၿပီ။ ================================= ယေန႔နံနက္(၉)နာရီမွစတင္ကာရန္ကုန္တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမ၌က်င္းပေသာ လက္ေတြ႕က်ေသာပညာေရးျမႇင့္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟို လုပ္ငန္းေကာ္မတီကိုယ္စားတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးအစတြင္ပင္တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားသမဂၢမွဤအစည္းအေဝးမတိုင္မွီ ညႇိုႏွိုင္းအစည္းအေဝး၌ေဆြးေႏြးဖက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္ တန္းတူေဆြးေႏြးခြင့္ရွိရမည္ဟူေသာမူေဘာင္ကိုခ်ိဳးေဖာက္၍ဆရာသမဂၢမွဆရာ/ ဆရာမမ်ားအေပၚဖိတ္ၾကားသည့္စာတြင္ဆရာမ်ားမွယခုေဆြးေႏြးပြဲအားတက္ေရာက္ လိုသျဖင့္ခြင့္ျပဳရသည့္ပံုစံအသံုးအႏႈန္းသံုးႏႈန္းထားျခင္း၊ပညာရွင္မ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာ ကိုေသးသိမ္ေအာင္ႏွိမ့္ခ်သံုးစြဲထားျခင္းအေပၚကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ယခုအစည္းအေဝးအားမတက္ေရာက္ေတာ့ေၾကာင္းရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္ဆရာသမဂၢမွ ေဒါက္တာသန္းလြင္ဦးမွေျပာၾကားၿပီးအစည္းအေဝးခန္းမမွဆရာ/ဆရာမမ်ား အားလံုးထြက္ခြာသြားခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဗကသေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္းကြၽန္ေတာ္တို႔၏ဆရာ/ဆရာမမ်ား အေပၚခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ျခင္းေၾကာင့္လက္ရွိက်င္းပဆဲအစည္းအေဝးသည္ရိုးသားမႈ မရွိဟုရႈျမင္သျဖင့္ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္အစည္းအေဝးခန္းမမွဆရာ/ဆရာမမ်ား နည္းတူထြက္ခြာလာခဲ့ၾကပါသည္။အျခားေသာတကသ၊ကသဖေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားမွေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးသည္လည္းကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ခန္းမ ထဲမွထြက္ခြာလာခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ဗမာ့ပညာေရးအမွန္တကယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ၍ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းလိုပါကပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳး ေစလိုေသာစိတ္ေစတနာအမွန္တကယ္ရွိပါလွ်င္ယခုကဲ့သို႔မရိုးသားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုရပ္တန္းကရပ္ဖို႔အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္။ မင္းေသြးသစ္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

No comments: