Wednesday, January 29, 2014

တပ္မေတာ္ (ေရ) တပ္တြင္းျဖစ္ရပ္မွန္ အေၾကာင္းအရာမ်ား - အပိုင္း (၂)

တပ္မေတာ္ (ေရ) တပ္တြင္းျဖစ္ရပ္မွန္ အေၾကာင္းအရာမ်ား - အပိုင္း (၂) ယခု ေဆာင္းပါးကို www.facebook.com/pofpage မွ တင္ျပေပး လုိက္ပါသည္။ မူရင္း ေဆာင္းပါးအား http://www.photayokeking.org/blood-words/field-experiences/174-real-happening-inside-navy-2 တြင္ သြားေရာက္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ ေရတပ္၏ အသက္သည္ စစ္ေရယာဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ႀကံ႕ခိုင္ေကာင္းမြန္ၿပီး တိုက္စြမ္းအား အျပည့္ျဖင့္ အၿမဲတမ္း တိုက္ပြဲ၀င္အသင့္ ျဖစ္ေနေစေရးသည္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ေရခ်ဳပ္ဆိုး လက္ထက္တြင္ bias မ်ားျခင္းအျပင္ မေယာင္ရာဆီလူးသျဖင့္ logistic အပိုင္း အင္မတန္ က်ဆင္းခဲ့ရပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား ေရွ႕ေမွာက္၌ မိမိႏိုင္ငံေရး ေကာင္းရန္အတြက္ သေဘာၤေတြသာ အသစ္ေတြ ေဆာက္ျပၿပီး အေဟာင္းေတြအတြက္ maintenance ကိုေတာ့ လံုး၀ ထည့္သြင္း မစဥ္းစားခဲ့သည့္အျပင္ plan လည္း ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ခဲ့ဟန္ မတူပါ။ အသစ္ေဆာက္တဲ့ စစ္သေဘၤာေတြကလည္း အဆံမရွိ ဟန္ေလာက္သာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ အေခ်ာင္ရမယ့္ အိမ္နီးခ်င္းက အလကားရမွာကိုသာ ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ျပည္ပ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးမွာ ပြဲစား ကုမၸဏီရဲ႕ ေကာ္မရွင္ လက္သိပ္ထိုး pocket money ေပးတာယူၿပီး ခ်ိတ္ေပးတဲ့ လက္နက္အညံ့စား၊ သံျပားအေပါစား၊ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ၃ ပတ္ႏြမ္းေတြနဲ႔သာ ေခတ္မီေရတပ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ အားထုတ္ခဲ့ပါသည္။ သေဘၤာက်င္းဌာနကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္နဲ႔ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းလည္း မရွိခဲ့ပါ။ မိမိအထက္အရာရွိေတြကိုလည္း လူႀကီးသူႀကီးမွန္းမသိ ပညာရွင္ဟုဆိုသည့္ ပညာဂုဏ္ ေမါက္မာသည့္ ph.d ေဒါက္တာ ပါရဂူဘဲြ႔ရ မ်ား၏ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဒီဇုိင္းအင္ဂ်င္နီယာ အရာရွိမ်ား၏ လွည့္ပတ္သမွ် အရာရွိ စစ္သည္မ်ား ေကာင္းေကာင္းခံရပါသည္။ သူတို႔၏ ရဲရဲေတာက္ အာမခံခ်က္မေပးေသာ စစ္သေဘၤာမ်ားအား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ႏွင့္ အေရအတြက္မ်ားမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်က္ႏွာရေရးသာ ေရွး႐ႈဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေရတပ္ႀကီးသည္ မႏိုင္၀န္ထမ္းၿပီး ဒရြက္တိုက္ ဆြဲေျပးခံခဲ့ရပါသည္။ ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဆိုး၏ လိုခ်င္ေသာ USA standard အတြက္ မည္သို႔ပင္ အတင္းမရမက ဒရြက္ဆြဲပံုသြင္းခဲ့ေပမယ့္လည္း ဂရပ္မ်ဥ္းက်သလိုတဟုန္ထိုး က်ဆင္းေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ ဘားဂ်တ္ စက္သံုးဆီ ခြဲတမ္းအား ျပန္လည္အပ္ႏွံလိုက္ျခင္းႏွင့္ စက္သံုးဆီ ခြဲတမ္းအား ေလွ်ာ့၍ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးသိန္း အေနျဖင့္ မ်က္ႏွာလုပ္စရာ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္လုိ၍ ပံုမွန္ခ်ေပးေနသည့္ ခဲြတမ္းကို ေလွ်ာ့ေတာင္းေသာေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ကုန္က်ပါသည္။ သေဘၤာဆိုသည့္ ယာဥ္မွာ ေတာ္ရံု စက္သံုးဆီ ပမာဏ နည္းနည္းျဖင့္ သြား၍မရဘဲ အျခားယာဥ္မ်ားထက္ စက္သံုးဆီပိုစားၿပီးမွ ေမာင္းႏွင္ လႈပ္ရွား စစ္တိုက္ရသည့္သဘာဝ ရွိပါသည္။ စက္သံုးဆီမွ မရွိဘဲ သေဘၤာေတြ ဘယ္လိုေမာင္းမလဲ? ၿခံစည္း႐ုိး ၾကက္ဆူဆီႏွင့္လား? သေဘၤာအသစ္ေတြသာ အမ်ားႀကီးထပ္ေဆာက္ထားတာ စက္သံုးဆီ ဒီဇယ္ မလံုေလာက္ဘဲ ဘယ္လိုလႈပ္ရွား သြားလာ ေမာင္းႏွင္မွာလဲ? ဟု ေမးစရာ ရွိပါသည္။ ေတာ္ေတာ္ရက္စက္ရာက်ပါသည္။ အဲဒီလုိ လုပ္ျခင္းဟာ ေရတပ္ကို သတ္ေနတာ ျဖစ္ပါသည္။ အဲဒီလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ စက္သံုးဆီေမာင္းဆီ မရွိလို႔ ေဆာက္ၿပီးသား သေဘၤာအသစ္ေတြပါ ေရလယ္မွာ စုေပါင္းၿပီး ေဗာ္ယာႀကိဳးခ်ည္ထားရခဲ့တဲ့ဘ၀ ေရာက္သြားခဲ့ပါသည္။ မည္သည့္ပစၥည္းမဆို မသံုးပဲထားလို႔ ၾကာရင္ ပ်က္တတ္ပါသည္။ သေဘၤာအသစ္ေတြ စြမ္းအားက်ကုန္တဲ့အျပင္ သေဘၤာအေဟာင္းေတြဆိုေတာ့ ေျပာမေနပါႏွင့္ေတာ့ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။ ညဘက္ မီးစက္ေတာင္ မႏိႈးႏိုင္ေတာ့တဲ့ ေရတပ္သေဘၤာေတြဟာ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခ်ိန္မွာ စက္သံုးဆီ ဒီဇယ္ အလံုအေလာက္ မရွိသည့္အတြက္ မုန္တိုင္းမေရွာင္ႏိုင္ဘဲ လည္စင္းခံကာ ေနရာမွာတင္ မလႈပ္မရွားႏိုင္ဘဲ စုန္းစုန္းနစ္ျမွဳပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ေငြ အေျမာက္အျမား ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသလို အရာရွိ/ စစ္သည္မ်ားသည္လည္း အသက္ေပးခဲ့လိုက္ရပါသည္။ ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဆိုး၏ ပေယာဂ မကင္းေသာ ရာသီဥတုေၾကာင့္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ရသည့္ စစ္ေရယာဥ္မွဴးမ်ား၏ အနာဂတ္မွာ ပ်က္သုဥ္း စိတ္ကြယ္ ခဲ့ရပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ ေျမြပါလည္းဆံုး သားလည္းဆံုးျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ နာဂစ္တြင္ စစ္သေဘၤာမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ မကြပ္ကဲႏိုင္ဘဲ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ယခင္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးမွ အျမင္မၾကည္မလင္ျဖစ္သည္ကို စစ္ေရယာဥ္မွဴး အရာရွိမ်ား၏ အသံုးမက်ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အျပစ္ပံုခ်ကာ ရာထူးမတိုးေပးျခင္း၊ ႏႈတ္ထြက္ခိုင္းေစျခင္းစသျဖင့္ တပူေပၚတပူဆင့္ ဘ၀ပ်က္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တကယ္ဆို အခုလို ရာသီဥတုေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မွာ survival ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ စစ္ေရယာဥ္မွဴးေတြ၏ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းေနခ်ိန္မွာ ေရတပ္ရဲ႕ အႀကီးအကဲ မိဘသဖြယ္ အားေပးကာ ၄င္းတို႔အား အေလးထားပါက ပိုမို ခ်စ္ခင္သံေယာဇဥ္ျဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္အားကိုး ေလးစားၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ သတ္မယ္ျဖတ္မယ္ ဆိုတာခ်ည္းပဲလို႔ ႀကိမ္းေမာင္းပါသည္။ ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဆိုး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးသိန္းလက္ထက္ဟာ ေရတပ္ရဲ႕ ၾကမၼာဆိုး၀င္သည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ိန္နာရီေတြ လ်င္ျမန္စြာ ကုန္ပါေစလို႔ အရာရွိ/စစ္သည္တိုင္း ေန႔စဥ္ ဆုေတာင္း ေနခဲ့ရပါသည္။ နာဂစ္အၿပီး သိပ္မၾကာလိုက္ပါ။ ေ႐တပ္တခုလံုးရွိ အရာရွိ/စစ္သည္ အႀကီးအငယ္အလတ္ လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ၀ိုင္း၀န္းဆုေတာင္းမႈေၾကာင့္ သမာေဒ၀ နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္း အေပါင္းတို႔ရဲ႕ ၾကည့္႐ႈေစာင့္မမႈေၾကာင့္ ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဆိုးႀကီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးသိန္း ေရတပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) မွ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားပါၿပီ။ ယင္းအခ်ိန္အခါသည္ ေရတပ္ရွိ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ားရဲ႕ ၀မ္းသာမဆံုးတၿပံဳးၿပံဳးႏွင့္ အေပ်ာ္ႀကီး ေပ်ာ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ မတရားမႈမ်ား၊ မညီမွ်မႈမ်ား၊ ဘက္လုိက္မႈမ်ား၊ bias ျဖစ္မႈမ်ား တိမ္ကင္းစင္သလို ပေပ်ာက္ ကင္းစင္ လြင့္ပ်ယ္သြားခဲ့ပါသည္။

No comments: