Thursday, January 2, 2014

မိဘျပည္သူမ်ား ခံဗ်ားရဲ့ " ဘတ္မဂ်ီး" စိုးရိမ္မွဳ ့

 

 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေရဒီယိုမွတစ္ဆင့္ ၿပည္သူမ်ားသို႔ ေၿပာႀကားသည့္ မိန္႔ခြန္းPrinter-friendly versionSend by email
ေနၿပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၂
မိဘၿပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ား
ယခုလ ေရဒီယိုကေန ၿပည္သူလူထုထံ ဆက္သြယ္ေၿပာႀကားတဲ့ အစီအစဥ္မွာ လက္ရွိ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿဖစ္ထြန္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေၿပာင္း အလဲမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သေဘာထားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ရွင္းလင္းေၿပာႀကားရင္း အစၿပဳသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အည္း အဓိကရရွိခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ၿဖစ္ထြန္း တိုးတက္မႈကေတာ့ မတူညီတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြ အခ်င္းခ်င္းႀကားမွာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေဆြးေႏြး ညႇိႏွိဳင္းၿခင္း နည္းလမ္းနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေၿဖရွင္း ႏိုင္ခဲ့ၿခင္းဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသစ္ တစ္ရပ္ကို အသက္ဝင္ ရွင္သန္ေစခဲ့ၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကိစၥရပ္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ႀကတဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲေရး ၿဖစ္စဥ္ဟာ အားေကာင္း ခိုင္မာလာ ခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးစနစ္သစ္တစ္ခုကို လေပါင္း(၃၀) ေက်ာ္ႀကာ အတူတကြ ၿဖတ္သန္းၿပီးခ်ိန္မွာ ယခင္က အခ်င္းခ်င္းႀကားမွာ ရွိခဲ့တဲ့ သံသယ ႀကီးမႈေတြ၊ မယုံႀကည္မႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏို္င္ခဲ့ၿခင္းသည္ ပင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ေနႀကတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသစ္ တစ္ရပ္ ရဲ႕ ေအာင္ၿမင္မႈ မွတ္တိုင္မ်ားအၿဖစ္ သက္ေသထူ ေနတယ္လို႔ နားလည္လက္ခံ ထားႀကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို စတင္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ၿခင္းရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံး ေမွ်ာ္ လင့္ေစာင့္စားခဲ့ရတဲ့ (၂၇)ႀကိမ္ေၿမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ က်င္းပ ၿပဳလုပ္ ႏိုင္ခဲ့ၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း(၄၄) ႏွစ္ႀကာမွ ၿမန္မာ့ေၿမေပၚမွာ ၿပန္လည္က်င္းပခြင့္ရတဲ့ (၂၇) ႀကိမ္ေၿမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ယခုလို ၿပည္သူေတြအားလုံး သိုက္သိုက္ဝန္းဝန္းနဲ႔ ေအာင္ၿမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿခင္းေႀကာင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္ အဝန္းမွာ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ရပ္အၿဖစ္ ၿပန္လည္ဝင္ဆံ့လာခဲ့ၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္အဓိက ေၿပာႀကားလိုတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္ကေတာ့ ယခုလို အမိေၿမမွာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအၿဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေဒသအသီးသီးက တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ပါဝင္တဲ့ အားကစားသမားမ်ားဟာ ထိုက္တန္တဲ့ ဆုတံဆိပ္ေတြနဲ႔ ေအာင္ပြဲေတြ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစား ခဲ့ႀကတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္ေက်မႈတစ္ရပ္ အၿဖစ္ ေမာ္ကြန္းတင္ လိုပါတယ္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာရွိႀကတဲ့ ၿပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ အေနနဲ႔ေရာ ၿပည္ပမွာ ေရာက္ရွိေနႀကတဲ့ ၿမန္မာၿပည္သူေတြအားလုံးပါ သက္ဆိုင္ရာ က႑အသီးသီးမွာ ပါဝင္အားၿဖည့္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ ႀကတာေႀကာင့္ ဒီလို ဆုတံဆိပ္ေတြ ရရွိလာဖို႔ ႀကီးမားတဲ့တြန္းအားေတြ ၿဖစ္ေစခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္တယ္ လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေလးေလး နက္နက္ ယုံႀကည္ပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္ အားကစားပြဲေတြရဲ႕ အႏိုင္အရႈံး ရလဒ္ေတြထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ပိုမိုတန္ဖိုးႀကီးတဲ့ အက်ိဳးရလာဒ္ကေတာ့ ၿမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံးရဲ႕ စုစည္းမႈအားကို ၿပသႏိုင္ခဲ့ၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ အေနနဲ႔ ေၿပာႀကားလိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဒီအားကစားပြဲေတာ္ႀကီး ေအာင္ၿမင္စြာ ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ၿမင္ေရးအတြက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ပါဝင္တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ႀကတဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္ေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအားကစား ပြဲေတာ္ႀကီးကေန  ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္ ေတြအေနနဲ႔ ရရွိလိုက္တဲ့ အနစ္နာခံမႈ၊ ပရဟိတစိတ္ရွိမႈ၊ တာဝန္ယူလိုစိတ္ရွိမႈ၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ တတ္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္မႈ စတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြဟာ တိုင္းၿပည္အနာဂတ္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ မ်ားစြာအေထာက္အကူၿပဳမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးကေန မိမိတို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းေတြအတြက္ ဂုဏ္ယူႀကရမွာၿဖစ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သင္ခန္းစာယူ ၿပင္ဆင္ သြားႀကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာပဲ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အေၿပာင္းအလဲမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ႀကည့္မယ္ ဆိုပါက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔အစည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားထဲက အစၿပဳေပၚေပါက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားခြင့္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအသီးသီးက အၿပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္ မႈမ်ိဳးနဲ႔ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ႀကတဲ့အတြက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အဆင့္ဆင့္ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေတြ႔ၿမင္ ႀကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထိုအေၿခအေနသစ္ တစ္ရပ္ကို ပကတိအရွိတရားအၿဖစ္ မွတ္ယူၿပီး ႏိုင္ငံေရးၿဖစ္စဥ္ ပိုမိုအသက္ဝင္လာေစေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစေရး၊ ၿပည္သူမ်ား အားလုံး ႏိုင္ငံေရး အခြင့္ အေရးမ်ား  ပိုမို ရရွိလာေစေရးတို႔ကို အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႀကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္း အၿပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ၿငင္းခုံေဆြးေႏြး ညႇိႏွိဳင္းၿခင္း ဓေလ့ကို အားေကာင္း ရွင္သန္လာေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ေသထူတဲ့အေနနဲ႔ မိမိတို႔ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရ တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို နားလည္မႈရွိရွိ၊ စိတ္ေစတနာ မွန္မွန္ၿဖင့္ ခက္ခဲစြာ ေက်ာ္ၿဖတ္ခဲ့ႀကတဲ့အတြက္ ရရွိတဲ့ အက်ိဳးရလာဒ္ကေတာ့ အေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ဆင္ေရးကိစၥ ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးကို ၿပည္သူလူထု အႀကားမွာ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၿငင္းခုံ လာႏိုင္သည္အထိ ႏိုင္ငံေရးတုိုးတက္မႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအသီးသီးရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း ေတြ႔ရွိလာရၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားၿပဳ ပါတီစုံမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ “အေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ေလ့လာ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီ” ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး လူထု လူတန္းစား အသီးသီး၊ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးရဲ႕ သေဘာဆႏၵမ်ား ရယူေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ဖြဲ႔စည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ကို ေကာ္မတီ ကို ေပးပို႔ထားၿပီး ၿဖစ္ေႀကာင္း သိရွိရပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု တစ္ခုၿဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ NLD ပါတီ အပါအဝင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားဟာလည္း ဖြဲ႔စည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူထုေတြ႔ဆုံပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ေန တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ယခုလို ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိၿခင္းကပင္ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ရင့္က်င္မႈေရခ်ိန္ ၿမင့္တက္လာေႀကာင္းကို ညြန္ၿပေနတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီနဲ႔ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို သတင္းမီဒီယာ မ်ိဳးစုံကစလို႔ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ား အထိပါ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ ရွိေနၿခင္းကလည္း အၿပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ၿဖစ္ထြန္းမႈဟု ဆိုရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေခတ္မီတဲ့ ဒီမိုကေရစီလူ႔ဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေဆာက္ရာမွာ အေရးအႀကီးဆုံး သြင္ၿပင္လကၡဏာ ၿဖစ္တဲ့ ႏို္င္ငံေရးကို လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြး ၿငင္းခုံမႈမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ ၿဖစ္လာၿခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အထင္အရွား ေတြ႔ၿမင္ေနရၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ႔အစည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ဆင္ေရးကိစၥနဲ႔  ပတ္သက္ၿပီးလည္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ေၿပာႀကား လိုပါတယ္။ အသက္ဝင္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ပိုင္ဆို္င္ဖို႔ဆိုရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လုံးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ သဟဇာတ ၿဖစ္ေအာင္ အေၿခအေန အခ်ိန္အခါအလိုက္ ၿပင္ဆင္ေရးသားရမယ္ဆိုတဲ့ အေၿခခံမူကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဆုပ္ကိုင္ထားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အဓိက အစိတ္အပိုင္း သုံးခုရွိတယ္လို႔ ရႈၿမင္ပါတယ္။ ပထမပိုင္းကေတာ့ လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ေနရတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿဖစ္စဥ္ကို အေၿခၿပဳတဲ့၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးအတြက္ မၿဖစ္မေန ၿပဳလုပ္ႀကရမယ့္၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ကေန ေပၚေပါက္လာမယ့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အတြက္ လိုအပ္သလို ၿပင္ဆင္ၿခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း၊ ၿဖည့္စြက္ေရးသားၿခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အပိုင္းၿဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအပိုင္းကေတာ့ မိမိတို႔ တည္ေဆာက္လိုတဲ့ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ ပီၿပင္လာေစေရးအတြက္ လိုအပ္မယ့္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ား ၿပည့္မီလာ ေစဖို႔ လိုအပ္သလို ၿပင္ဆင္ရမည့္ အပိုင္းဆိုၿပီးေတာ့ ခြဲၿခားေတြ႔ၿမင္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီမို ကေရစီ စံႏႈန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားၿပည့္မီေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလုံးရဲ႕ အေၿမာ္အၿမင္ ႀကီးမားမႈ၊ ဥာဏ္ပညာ ႀကြယ္ဝမႈႏွင့္ စိတ္ရင္း ေစတနာ မွန္ကန္မႈတို႔က အဆုံးအၿဖတ္ ေပးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

တတိယပိုင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္မႈအတြက္ လိုအပ္မည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္ပင္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ မည္သည့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား တစ္ဦးကိုမွ် ၿမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္တားၿမစ္တာမ်ိဳး မၿဖစ္ေစလိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေစတနာရွိသလို တစ္ဖက္ကလည္း မိမိတို႔ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ မိမိတို႔ႏို္င္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ တည္တံခိုင္ၿမဲေရးကို မထိပါးေစမည့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္သည့္ အေၿခခံမႈမ်ားရွိရန္လည္း လိုလားပါတယ္။ လက္ရွိၿဖစ္ပြားေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဝိေရာဓိမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္းရာမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း တစ္ခုဆီသို႔ ဦးတည္ မသြားေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္ေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံးမွာ တာဝန္ရွိ ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၿဖစ္စဥ္ကို အေၿခၿပဳတဲ့ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္လိုအပ္တဲ့ အေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ဆင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာမွာ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း အၿပန္ အလွန္ ယုံႀကည္မႈအေပၚ အေၿခခံတဲ့ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိဳင္းမႈေတြ၊ ထားရွိႏိုင္မယ့္ သေဘာထား ႀကီးမႈေတြ၊ ေတာင္းဆိုမႈေတြကို အၿပန္အလွန္ နားလည္ လက္ခံေပးႏိုင္တဲ့ အေၿခအေနေတြ၊ ဒါေတြက အဆုံးအၿဖတ္ေပးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္း အတာၿဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း အာလုံးတို႔ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ၿဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနမႈကို ကၽြန္ေတာ့္ အေနၿဖင့္ အထူးဂုဏ္ယူ ဝမ္းေၿမာက္လ်က္ ရွိပါေႀကာင္း ေၿပာႀကား လိုပါတယ္။ ဒါ့ေႀကာင့္ ယခု လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အေသးစိတ္ ညႇိႏွိဳင္းမႈမ်ားကို ေအာင္ၿမင္စြာ ၿပဳလုပ္ၿပီး မ်ားမႀကာမီ ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ကိုလည္း ေတြ႔ၿမင္ လိုေႀကာင္း ေၿပာႀကားလို ပါတယ္။

လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ တာဝန္ႀကီးတစ္ခုကေတာ့ အာဆီယံ ဥကၠ႒အၿဖစ္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား  ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ၿပဳရမွာ ၿဖစ္ပါ တယ္။ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံတကာ ကိစၥရပ္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္ႏြယ္မႈ တိုးလာၿခင္း၊ အထူး သၿဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အေၿပာင္းအလဲနဲ႔ အာရွေဒသနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံတြင္ အေရးပါၿမင့္တက္ လာၿခင္းတို႔က ၿမန္မာႏိုင္ငံမွ အာဆီယံ ဥကၠ႒အၿဖစ္ ဦးစီးဦးေဆာင္ၿပဳရမယ့္ အခ်ိန္မွာ မိမိတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈ တာဝန္ကို ပိုမိုအေရးႀကီး လာေစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ (၂၇)ႀကိမ္ေၿမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာ ၿပည္သူ တစ္ရပ္လုံး ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈေႀကာင့္ ေအာင္ၿမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သလို အာဆီယံ ဥကၠ႒ တာဝန္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအားလုံးႏွင့္ ၿပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး အတူတကြ ပူးေပါင္း ပါဝင္ၿပီး ေအာင္ၿမင္စြာ ထမ္းေဆာင္ႀကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အာဆီယံ ဥကၠ႒အၿဖစ္ တာဝန္ယူခ်ိန္မွာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသ၏ အက်ိဳးကို သယ္ပိုးခြင့္ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ပုံရိပ္ကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႀကားမွာ ၿမႇင့္တင္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ေန႔မွစၿပီး ၿပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးရဲ႕ လိုလားခ်က္မ်ားကို ၿဖစ္သင့္ၿဖစ္ထုိက္တဲ့ အေၿခအေနနဲ႔ လက္ေတြ႔ၿဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေၿခအေန ႏွစ္ရပ္အႀကား သဟဇာတၿဖစ္ေအာင္ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

သဟဇာတၿဖစ္ေရး ဆိုရမွာလည္း လက္ရွိႏို္င္ငံေရး အေၿပာင္းအလဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးၿဖစ္စဥ္ ရွင္သန္ ခိုင္မာေရး၊ ၿပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေရးႏွင့္ ညင္သာေသာ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးကုိ မ်ိဳးဆက္္သစ္မ်ားသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ အစဥ္ႏွလုံးသြင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား အတြက္လည္း အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုံကို အစဥ္တံခါးဖြင့္ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ မတူညီတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားရဲ႕ ကြဲၿပားတဲ့ လိုလားခ်က္မ်ား၊ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို နက္နဲသိမ္ေမြ႔စြာ ၿဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း၊ တည့္မတ္ ေပးၿခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနရတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုခ်င့္ခ်ိန္ ေဆာင္ရြက္ရတာ ေႀကာင့္ တခါတေလမွာ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအခ်ိဳ႕ရဲ႕ အားမလို အားမရ ၿဖစ္မႈေတြ ရွိလာတာကို သဘာဝက်တယ္လို႔ နားလည္ လက္ခံထားပါတယ္။ ဒီလို အေၿခအေနေတြ အားလုံးကို ႏိုင္ငံေရး အရွိတရားအေနၿဖင့္ ခံယူၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အၿပန္အလွန္နားလည္မႈ စြမ္းရည္ ၿမႇင့္တင္ႀကဖို႔လည္း တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သမၼတ တာဝန္ယူသည့္ေန႔မွစၿပီး တာဝန္ကို ေရွာင္လႊဲလိုတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး မရွိခဲ့သလို လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေၿခအေနက ခြင့္ၿပဳတဲ့ အတိုင္းအတာအရ ၿဖစ္သင့္ၿဖစ္ထုိက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ၿဖစ္ႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အစဥ္ေပါင္းစပ္ၿပီး သဟဇာတၿဖစ္ၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးေၿပာႀကားလိုသည့္ ကိစၥရပ္ကေတာ့ ၿဖစ္သင့္ၿဖစ္ထိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ဆႏၵမ်ားကို လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေၿခအေနက ၿဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္ထက္ ပိုမိုေမွ်ာ္မွန္း ေဆာင္ရြက္ပါက ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းတစ္ခု ၿဖစ္ေပၚၿပီး လက္ေတြ ႔ၿဖစ္ႏုိင္ေခ် ရွိသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပင္ ဆုံးရႈံးသြားႏုိင္သည္ကို သတိခ်ပ္ၿပီး ဥာဏ္အေၿမာ္အၿမင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ႀကရန္ တိုက္တြန္း ေၿပာႀကားလိုပါတယ္။

အမ်ိဳးသားၿပန္လည္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို ေရွ႕ရႈ႕ၿပီး လက္က်န္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ကတိေပးထားတဲ့အတိုင္း ဒီႏွစ္ကုန္မွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မက်န္ရွိေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၿဖစ္ေႀကာင္း မိဘၿပည္သူမ်ားကို အသိေပး ေၿပာႀကားလိုပါတယ္။

လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿပည္သူတစ္ရပ္လုံးဟာ အေတြးသစ္၊ အၿမင္သစ္မ်ားၿဖင့္ အၿပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ယခင္ႏွစ္ကထက္ တိုးၿမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားႀကရန္ တုိက္တြန္း ေၿပာႀကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။
မိဘၿပည္သူမ်ား က်န္းမာခ်မ္းသာႀကပါေစ။

No comments: