မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးကိုယ္တိုင္မိန္႕ၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့စကား" . . . သာသနာ့့ အာဇာနည္ . . . " =================== ကမၻာ့ ဥာဏ္အေကာင္းဆံုး လူသားအျဖစ္ ဘာသာျခားတို ့၏ဂင္းနစ္မွတ္တမ္းတင္ခံရသူ ..။ သံဃာေတာ္ အေပါင္းတို ့၏ ဥေသွ်ာင္ သံဃာ့မဟာနာယကႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းခဲ့သူ...။ ဲျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ညီေတာ္ အရွင္အာနႏၵာကဲ့သို ့ တရားေတာ္၊ ျမတ္ဓမၼတို ့ရဲ့ ဘ႑ာတိုက္ ..။ သူ ့ဥာဏ္ေတာ္ကို အမ်ားအက်ိဳး အတြက္အခ်ိန္ျပည့္ မေနမနား အသံုးခ်ေပးခဲ့သူ .. ..။ မ်ိဳးဖ်က္ အဓမၼတို ့၏ ဘာသာေရးလႊမ္းမိုးမႈကို ေပၚေပၚတင္တင္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ဆန္ ့က်င္ခဲ့သူ ...။ တပည့္သံဃာေတာ္ေတြကို ထိလာလွ်င္ သူကိုယ္တိုင္ပင္ ေရွ ့ကရပ္၍ ကာကြယ္ေပးရဲသူ . .။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္အတြက္ အတုယူဖြယ္ရာ နိဗၺာန္ေဆာ္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး တစ္ပါး . .။ ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္ထိတိုင္ လက္ႏွိပ္စက္တစ္လံုးျဖင့္ ဓမၼစာေပမ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုေပးခဲ့သူ ...။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ေသသည္အထိ သာသနာျပဳေနပံု . . .။  Admin - ေဒါက္တာေက်ာ္လြင္ By ျမန္မာျပည္မွျမန္မာလူမ်ဳိး ----------------------------------------------------------------------- Posted By : ၿမန္မာ့သတင္းမ်ားစုစည္းရာ (MNC)
" . . . သာသနာ့့ အာဇာနည္ . . . "

===================

ကမၻာ့ ဥာဏ္အေကာင္းဆံုး လူသားအျဖစ္ ဘာသာျခားတို ့၏ဂင္းနစ္မွတ္တမ္းတင္ခံရသူ ..။

သံဃာေတာ္ အေပါင္းတို ့၏ ဥေသွ်ာင္ သံဃာ့မဟာနာယကႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းခဲ့သူ...။

ဲျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ညီေတာ္ အရွင္အာနႏၵာကဲ့သို ့ တရားေတာ္၊ ျမတ္ဓမၼတို ့ရဲ့ ဘ႑ာတိုက္ ..။

သူ ့ဥာဏ္ေတာ္ကို အမ်ားအက်ိဳး အတြက္အခ်ိန္ျပည့္ မေနမနား အသံုးခ်ေပးခဲ့သူ .. ..။

မ်ိဳးဖ်က္ အဓမၼတို ့၏ ဘာသာေရးလႊမ္းမိုးမႈကို ေပၚေပၚတင္တင္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ဆန္ ့က်င္ခဲ့သူ ...။

တပည့္သံဃာေတာ္ေတြကို ထိလာလွ်င္ သူကိုယ္တိုင္ပင္ ေရွ ့ကရပ္၍ ကာကြယ္ေပးရဲသူ . .။

ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္အတြက္ အတုယူဖြယ္ရာ နိဗၺာန္ေဆာ္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး တစ္ပါး . .။

ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္ထိတိုင္ လက္ႏွိပ္စက္တစ္လံုးျဖင့္ ဓမၼစာေပမ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုေပးခဲ့သူ ...။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ေသသည္အထိ သာသနာျပဳေနပံု . . .။

က်ေနာ့္မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး
မဂၤလာရွိေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကို ေပ်ာ္ရြင္စြာျဖတ္သန္းႏိုင္ၾကပါေစ။
ဘေလာ့ဂါ
Tuesday, April 1, 2014

နိုင္ငံသားမ်ားသာ နိုင္ငံေရးပါတီတည္ ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ

((( နိုင္ငံသားမ်ားသာ နိုင္ငံေရးပါတီတည္
ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳး
သားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ ))
***********************
ယခင္ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာ
ေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ ဥပေဒအမွ
တ္ ( ၂ / ၂၀၁၀ ) ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ႔ေသာ
နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ
တြင္ ( White Card ) ကိုင္ေဆာင္ထား
သူမ်ားကိုပါ နိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္
ခြင့္ေပးထားခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ယင္းေနရာ၌
"" နိုင္ငံသားမ်ားသာ "" ဟု အစားထိုးခြင့္
ကို ယေန႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ အတ
ည္ျပဳျပဌာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း
ေကာ္မတီက နိုင္ငံသားမဟုတ္သည့္ဧည့္
နိုင္ငံသား / ယာယီသက္ေသခံလက္မွ
တ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို နိုင္ငံေရးပါ
တီတည္ေထာင္ခြင့္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ျပင္
ဆင္ရန္ ၾကားနာခဲ႔ၿပီးေနာက္ ယေန႔အမ်ိဳး
သားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးလိုက္
ျခင္းျဖစ္သည္ ။
( White Card ) ေနရာကို ပါယ္ဖ်က္
ကာ " နိုင္ငံသား "ဟု အစားထိုးျပင္ဆင္
လိုက္ၿပီး နိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ားကိုသာ ပါ
တီတည္ေထာင္ခြင့္ အတည္ျပဳလိုက္
ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာ
ဆိုလိုက္သည္ ။
၎အျပင္ နိုင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ားစည္း
ရံုးခြင့္ကို နိုင္ငံသားျဖစ္မွသာဟု ေျပာင္း
လဲလိုက္ၿပီး နိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားရွိ
သူ / နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရသူစသည့္ အ
ခ်က္နွစ္ခ်က္နွင့္ အစားထိုးလိုက္သည္႔အ
တြက္ ဧည့္နိုင္ငံသားမ်ား / ယာယီသက္
ေသခံလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား
နိုင္ငံေရးပါတီဝင္အျဖစ္ ရေတာ့မည္ မ
ဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္ ။
White Card ကိုင္ေဆာင္ထားသူ
မ်ား မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေနသည့္အေပၚတြင္
လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္
ရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း နိုင္ငံသားမဟု
တ္သူမ်ား မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိ/မရွိကို လႊတ္
ေတာ္က မၾကာခင္ ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာ
ဆိုလိုက္သည္ ။
"" နိုင္ငံသားမဟုတ္တဲ႔သူ / ယာယီ
သက္ေသခံလက္မွတ္ ( White Card )
ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ႔သူေတြကို မဲေပးပိုင္
ခြင့္ျပဳလိုက္လို႔ရွိရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပ
ေဒမွာပါတဲ႔ "" ဒို႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးတို႔
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ႔ခိုင္ၿမဲေရး
တို႔ ဘယ္ေနရာမွာ သြားထားၾကမလဲ ""
သူတို႔ အလိုဆႏၵေတြမျပည့္စံုေတာ့ ျမန္
မာနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးယူခဲ႔တာေတာင္မွ
မွားေနတယ္လို႔ သူတို႔ေျပာၾကလိမ့္ေမ ။
ဆက္ၿပီး"" တည္ဆဲ နိုင္ငံေရးပါတီ
ဥပေဒအရ အရင္ကမွတ္ပံုတင္ထားခဲ႔ၾက
တဲ႔ နိုင္ငံေရးပါတီေတြကိုလည္း ကာလ
တစ္ခု သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြ
းေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တာဝန္ေပးပါ
တယ္ ။ အခုလက္ရွိ နိုင္ငံသား/ဧည့္နိုင္ငံ
သား/ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္နဲ႔ ပါ
တီေထာင္ထားတဲ႔သူေတြ ရွိေကာင္းရွိေန
တယ္ေလ ။ သံုးေခါက္ခ်ိဳးလို႔ေခၚတဲ႔အမ်ိဳ
းသား မွတ္ပံုတင္ကလည္း အက်ံဳးမဝင္
ေတာ့တာမို႔လို႔ နိုင္ငံေရးစီစစ္ေရးကဒ္ျပား
ရေအာင္ ေလွ်ာက္ၾကေပါ့ ။ ေပးသင့္ေပး
ထိုက္တယ္ လဝက ဥပေဒနဲ႔လည္းညီ
တယ္ဆိုရင္ လဝကဝန္ႀကီးဌာနက ေပး
ပါလိမ့္ေမ ။ ေပးသင့္ / မေပးသင့္ခ်ိန္ဆ
တဲ႔အပိုင္းကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔မညီညြတ္ဘဲ
ေပးခဲ႔ရင္ ေပးတဲ႔သူပါ အေရးယူခံရေတာ့
မွာပါ ။ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ နိုင္ငံသားဥပေဒအရ
အေရးယူမွာေပါ့ေလ ။ လိမ္လည္ေလွ်ာ
က္ထားတဲ႔သူကိုလည္း မ်ိဳးဆက္ေတြ အ
ထိ စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ မမွန္မကန္တဲ႔သက္
ေသခိုင္လံုခဲ႔ရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အ
ေရးယူဖို႔လည္း အတည္ျပဳလိုက္ၾကတာ
ျဖစ္ပါတယ္ ""ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္
က ေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္ ။

From / Htun Kham ( N.P.T )

No comments: