Saturday, April 5, 2014

ပန္းပိေတာက္မင္း


++++++++
လတန္ခူးေပမုိ့၊ အလွထူးပါဘိ၊
ျမျမဖူးရယ္တဲ့ ခုိင္ေရႊ၀ါ။

တကယ္တမ္းသာျဖင့္၊ဘယ္ပန္းေသာ္စံမတူဘူ့
နႏၵမူ ဖန္လ္ကူထိပ္မွလွ၊ ပေစၥကာေခ်ြးေတာ္ သိပ္ရတယ္
ဧရိပ္ဆာယာ။

တႏွစ္တြင္သည္တလေပပ၊ တလတြင္ တရက္ထဲ၊
ခက္ခဲတဲ့ရက္ဗုဒၶာ၊ ပြင့္ရွာႀက စုံျမိဳင္တြင္း၊ ။

ျမဴမင္းလြင္ထန္၊ ႀကူသင္းတာခ်ိန္ယံမေတာ့၊
ေရႊ၀တ္ဆံ ငုံတံေညွာက္ကယ္ႏွင့္၊ ခါသႀကၤန္ဂိမွာန္ ေရာက္ျပန္ေတာ့၊
သိန္သေရထိမ္ေ၀လုိ့ ေတာက္တဲ့အျပင္၊

လမ္းတေလွွ်ာက္သင္းပါဘိ၊ ဆန္းသေလာက္မလင္းနုိင္ဘူး၊
ပန္းပိေတာက္မင္း။

ဦးေႀကာ့

No comments: