Wednesday, April 2, 2014

ကံဆိုးေနတဲ႔ သမီးကေလးရြာ
ရွယ္ၾကပါဗ်ာ အစိုးရႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အယုတ္ေကာက္မ်ားအေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအားလံုးသိေစရန္
ယခု ဗိုလ္မွဴးၾကီး စန္းေအာင္ ဒီမိုကရစ္တစ္ ကရင္ ဗုးဒၶဘာသာ အစည္းရံုး (DKBA) မွ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေလ်ာ႔ေပး ညိ ုႏိုင္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္ ေဒသခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအေနျဖင္႔ နားလည္ေသာ္လည္း ပဲခူးတိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ (ယခင္ စစ္အစိုးရ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး) ျဖစ္သူ ဦးဥာဏ္၀င္းမွ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း အျပင္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင္႔ မြန္ျပည္နယ္ နယ္ခ်င္းထိစပ္ရာသို႔ စစ္အင္ အား ၅၀၀ မ်ွ တင္ေဆာင္ထားေသာ လက္နက္ခ်ပ္၀ပ္ အျပည္႔စံုျဖင္႔ ျမန္မာ စစ္ဘက္ဆိုက္ရာမ်ား ေရာက္ရိွလာၾကကာ အသင္႔ ေနရာယူထားပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ အင္အား ၆၀ ခန္႔မွလည္း သမီးေလးေက်းရြာမွ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ေရြ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္ရန္ လိုက္ပါလာၾကေသာ အိမ္ေထာင္စု ၁၀၂ ခုႏွင္႔အတူ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ၾကေသာလူဦးေရ ၃၆၀ ၀န္က်င္းအား ၀ိုင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
DKBA) မွ ဗိုလ္မွဴးၾကီး စန္းေအာင္မွ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာ အစိုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ားျဖင္႔ မိမိတို႔ေရာက္၇ိွေနေသာ ေနရာမွပင္ တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးညိ ွ ႏိုင္းေနေသာ္လည္း ပဲတိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ ဦးဥာဏ္၀င္းမွ လက္မခံေၾကာင္း ခါးခါးသီးသီး တံုန္႔ျပန္ျငင္းဆိုေနျပီး လက္၇ိွ သမီးေလး၇ြာမွ ေခၚသြားသူမ်ားအားလံုး ၄င္းတို႔ေနထိုင္ရာ သို႔ တိုက္၇ိုက္ျပန္ပို႕ရန္ အျပင္းထန္ရာဇာသံေပး ေနသည္ဟုလည္း သိရသည္။
ဗိုလ္မွဴးၾကီး စန္းေအာင္ ေနာက္သို႔ လိုက္ပါလာၾကေသာ သမီးေလးရြာသူရြာသားမ်ား ခေလးငယ္မ်ားမွ ထမင္းမစားရေသာေသာ္လည္ ညအေမွာင္ ၉ နာရီသို႔ ေရာက္သည္အထိ ၄င္းတို႔အား ျပန္မပို႔ရန္ႏွင္႔ ျဖစ္သည္႔နည္းျဖင္႔ ၄င္းတို႔အား ေခၚေဆာင္သြားေပးပါရန္ ေျခသလံုးဖက္ကာ အားလံုးမွ ငိုယိုေတာင္းပန္ေနၾကေလသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေနျပည္ေတာ္ သမၼတရံုးသို႔ စာေရးသူမွ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနတခုအေနျဖင္႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျပီး ေျဖးရွင္းမွဳ တစံုတရာ ျပဳလုပ္ပါရန္ တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ေျပာဆိုေသာအခါ သမၼတရံုး၏ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးအဆင္႔တြင္ လက္ရိွတာ၀န္ယူထားေသာ ဦးေဇာ္ေဌးမွ ၄င္းတို႔အေနျဖင္႔ သမီးေလးေက်းရြာ အားမသိ၇ိွေၾကာင္း လက္ရိွ မိမိအားေျပာဆိုေမးျမန္ေနေသာ အေၾကာင္းရာမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သမၼတရံုးတြင္ တစံုတရာ ယခင္က တင္ျပထားျခင္း မရိွေၾကာင္းႏွင္႔ လက္၇ိွ ျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာဆိုေသာ ကိစၥသည္ ေကာလ ဟာလ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထိုေၾကာင္႕ ႏိုင္ငံျခား သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင္႔ အေျခေန အစစ္မွန္မဟုတ္ေသာ ကိစၥမ်ားအား မိမိတို႔အား ေမးျမန္းပါက ေနာင္တြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။
မည္သို႔ပင္ သမၼတရံုးမွ စာေရးသူ၏ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား ျငင္းကြယ္ေနေစကာမဴ ႏိုင္ငံတခုလံုး သိေနေသာ ျပသနာျဖစ္ေၾကာင္းမွာ ေသခ်ာပါသည္။ လက္ရိွ သမီးေလးေက်ုးရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင္႔ DKBA) မွ ဗိုလ္မွဴးၾကီး စန္းေအာင္ ေနာက္သို႔ လိုက္ပါခြင္႔မရပဲ ယခင္ မိမိတို႔၇ိွခဲ႔ရေသာ ေနရာသို႔ ျပန္သြားရမည္ဆိုပါလ်ွင္ ခေလးငယ္ေပါင္း ၄၈ ႏွင္႔ မိမိတို႔အားလံုး က်ားပါစပ္အတြင္းသို႔ ပစ္ထဲ႔ခံရေသာ အသားတံုးမ်ား ျဖစ္သြားမည္ဟု ငိုယိုေျပာဆိုေတာင္းပန္ေနၾကပါသည္။
စာေရးသူမွ ယခင္သမီးကေလးေက်းရြာေဒသ နွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ အႏိုင္ရခဲ႔ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းထံသို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ဆက္သြယ္ခဲ႔ရာ လူၾကီးမင္းေခၚဆိုေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ စက္ပိတ္ထားပါတယ္ရွင္ ဟု အၾကီမ္ၾကိမ္ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔ပါသည္။
ေျပးစရာလဲေျမမရိွ စာစရာလဲ ဗလာနတၳိျဖစ္ေနေသာ သမီးေလးရြာသူရြာသားမ်ား၏ ကံၾကမၼာမွာ ေျပာဆိုထုတ္ေဖၚေရးသား၍ပင္ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ဆိုးခဲ႔ ေၾကာင္းပါ………
သတင္းအမွန္
ရွယ္ၾကပါဗ်ာ အစိုးရႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အယုတ္ေကာက္မ်ားအေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအားလံုးသိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ယခုကဲ႔သို႔ စံုစမ္း တင္ျပရျခင္းပါ
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

No comments: