Tuesday, April 1, 2014

ရခိုင္ျပည္နယ္သာမက ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ား၌လည္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ လူမ်ဳိးအမည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေန


၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လုံးကြၽတ္သန္းေခါင္စာရင္းကို မတ္ ၃၀ ရက္မွစ၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ စတင္ေကာက္ယူလ်က္ရွိရာ လူမ်ဳိးအမည္အတြက္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္သာမက ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ား၌လည္း ရွိေနေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ေမးခြန္း ၄၁ မ်ဳိး ေမးျမန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူတုိင္းေျဖဆုိရမည့္ ေမးခြန္း ၂၀ ႏွင့္အတူ အိမ္ေထာင္က်ဖူးသူ အမ်ဳိးသမီးတုိင္း ေျဖဆုိရမည့္ေမးခြန္းမ်ား၊ အိမ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ေမးခြန္းမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုသားမ်ားထဲမွ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားရွိပါက ေျဖဆုိရမည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လအတြင္း အိမ္ေထာင္စုသားမ်ားထဲမွ ေသဆုံးျခင္းအေၾကာင္းအရာဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။
"အခုဆုိရင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဘာလို႔ထည့္မေကာက္တာလဲဆုိၿပီး ေမးလာတာရွိတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆုိၿပီးေျဖဆုိတာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေရာ ရန္ကုန္မွာေရာရွိတယ္။ ေနရာေဒသအသီးသီးကေန ကြၽန္မတုိ႔ဆီကို ႐ိုဟင္ဂ်ာဆုိလို႔ရွိရင္ ဆရာမေတြက မေရးသြားဘူး ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိၿပီးေတာ့ ေမးပါတယ္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဆုိတာ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံမွာမရွိဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔ အထက္ကေနၿပီးေတာ့လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာလုိ႔ေျဖဆုိရင္ မေရးခဲ့ပါနဲ႔လုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ကို မွာပါတယ္ရွင့္"ဟု အေရးေပၚတယ္လီဖုန္းလုိင္း ၁၈၄၀ မွတစ္ဆင့္ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ား ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးေနသည့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္က်၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးက ေျပာၾကားသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕မွ ဦး၀င္းၿမိဳင္ကလည္း "ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အခက္အခဲမရွိပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ဘဂၤါလီေတြက ႐ုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ စာရင္းမေပးရလုိ႔ အေကာက္မခံဘူးဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က မေကာက္ပါဘူး။ တုိင္းရင္သားေတြရဲ႕ေနရာမွာ စာရင္းေကာက္တဲ့အခါ ဘာမွလုံျခံဳေရးေပးစရာမလိုပါဘူး။ ဘဂၤါလီေနတဲ့ေနရာေတြအတြက္ေတာ့ စာရင္းေကာက္ေတြကို လုံေလာက္တဲ့ လုံျခံဳေရးေပးထားပါတယ္"ဟု ေျပာၾကားသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ လူမ်ဳိးအမည္ေနရာ၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေရးမွတ္ျခင္းမျပဳေသာေၾကာင့္ စာရင္းအေကာက္မခံသည့္သူမ်ား ရွိေနသည္။
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က"ရခုိင္ျပည္နယ္မွာဆုိရင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလုိ႔ေပးခြင့္မရရင္ စာရင္းအေကာက္မခံဘူးဆုိတဲ့သူေတြက သူတုိ႔ရဲ႕၀ႈိက္ကတ္ထဲမွာလည္း ဘဂၤါလီလုိ႔ပဲေရးထားတယ္။ သူတုိ႔က ၇၃ ခုႏွစ္ ေကာက္တုန္းကလည္း ဘဂၤါလီပဲ။ ၈၃ ေကာက္တုန္းကလည္း ဘဂၤါလီပဲ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဆြဲတင္စစ္စစ္တုန္းကလည္း သူတုိ႔ဟာ ဘဂၤါလီနဲ႔ပဲ ေျဖခဲ့တယ္။ အခုမွ သူတုိ႔က အေရးေပၚ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးလွည့္ကြက္တစ္ခုနဲ႔ လုပ္လာတဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈပ်က္ျပားၿပီး ဆူပူမႈမျဖစ္ေစလုိတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒါေတြကို ခ်န္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤါလီဆုိရင္ ေကာက္သြားတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆုိရင္ေတာ့ေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာ္ခဲ့တဲ့သူေတြရဲ႕ လူဦးေရစာရင္းကုိလည္း ခ်န္/က်န္နည္းစနစ္အရ တြက္ခ်က္ၿပီးထည့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။
သန္းေခါင္စာရင္းဆုိသည္မွာ လူဦးေရ စုစုေပါင္းအေရအတြက္မွ်ကိုသာ ေဖာ္ထုတ္ရရွိသည္မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံလူဦးေရသိရွိမႈ၊ မ်ဳိးႏြယ္စုပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမႈတုိ႔ကိုပါ ေဖာ္ညႊန္းႏုိင္ေၾကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မ႐ိုးမေျဖာင့္ေသာသေဘာျဖင့္ အခြင့္ေကာင္းယူအျမတ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုလည္း သတိႀကီးစြာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ကာကြယ္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္း တာ၀န္အျဖစ္ခံယူၿပီး လူတုိင္းပါ၀င္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေႏွာင့္ေႏွးရပ္တန္႔မႈမရွိဘဲ ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ျမင္သည္အထိ လူတုိင္းပါ၀င္ၾကရန္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းက မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ေျပာၾကားသည္။
"အိမ္တစ္အိမ္ေမးတဲ့အခါမွာ သူက႐ုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ျဖည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆက္ၿပီးေတာ့ လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး။ သူ႔ကုိ ဘဂၤါလီလုိ႔ ျဖည့္ရင္ရမယ္။ တျခားသတ္မွတ္ထားတဲ့ ကုတ္နံပါတ္ေတြျဖည့္ရင္ရမယ္။ ဒီလုိ႐ိုဟင္ဂ်ာလုိ႔ေျပာရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စာရင္းေရးသြင္းမွာ မဟုတ္ဘူး"ဟု သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က မီဒီယာမ်ားကို မတ္ ၂၉ ရက္က ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုံးေကာက္ယူခဲ့သည့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမွရရွိခဲ့ေသာ စာရင္းမ်ားအရ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ကထက္ လူဦးေရ ခုနစ္သန္းနီးပါးအထိ တုိးပြားလာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ အစီအစဥ္မ်ားရပ္တန္႔ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွစ၍ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ခဲ့ကာ ေမြးႏႈန္း-ေသႏႈန္းအေျခခံ၊ လူဦးေရ၊ ပညာအရည္အခ်င္းျဖင့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူဦးေရမွာ ၆၁ ဒသမ ၅၇ သန္းထိ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

No comments: