Saturday, January 11, 2014

2014 ျမန္မာ့သန္းေခါင္စာရင္းLogo


2015 အတြက္ 2014 ျမန္မာ့သန္းေခါင္စာရင္းLogo ဟာ ဘယ္သူ႔ကိုဆြဲခိုင္းတာပါလဲ

လိုဂို ကိုၾကည့္တာနဲ႔

ဘယ္သူေတြကိုရည္ရြယ္ေနတယ္

ဘယ္သူေတြဘာရသြားႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေတြးစရာျဖစ္လာပါတယ္

OIC logo က လျခမ္းစိမ္းကိုဘာလို႔ေနာက္ခံယူထားတာပါသလဲ

အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္

မ်ဳိးခ်စ္ေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ပါးစပ္ပိတ္ေနတာပါလဲ
ပေထြးေတြလုပ္ေတာ့ ၿငိမ္ခံေနၾကသလားမသိပါ

No comments: