Friday, January 10, 2014

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ ဘာေၾကာင့္ တာ၀န္က ရပ္စဲခံခဲ့ရသလဲ

 
 
 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ ဘာေၾကာင့္ တာ၀န္က ရပ္စဲခံခဲ့ရသလဲ ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ တင္ျပရလွ်င္ Friday, January 10, 2014 သတင္းေမာ္ကြန္း ------------------------------------------------------ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ကို ၎င္း၏က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔မွစၿပီး တာ၀န္မွ အနားယူခြင့္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥက္ၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက လက္မွတ္ ေရးထိုးထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အဆိုပါ သတင္းသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို မွင္သက္အံ့ၾသထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေစခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (န၀တ) လက္ထက္မွစၿပီး အတြင္းေရးမွဴး (၁)၊ တာ၀န္၊ နအဖအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္အျပင္ အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲအျဖစ္ န၀တ၊ နအဖ စစ္အစိုးရလုပ္ ငန္းတာ၀န္မ်ားကို သူ႔ေျခ၊ သူ႔လက္လုပ္ကိုင္ေနသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ ႏွင့္ ၎င္း၏ ေထာက္လွမ္းေရးတစ္ဖြဲ႕လံုး ဖယ္ရွားခံရသည့္ အေၾကာင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစၿပီး ဟိုနား သည္ နား လူစုစုျဖင့္ တီးတိုးေျပာဆိုေနၾကသည္။ စစ္အစိုးရအတြင္း အာဏာလု ပြဲျဖစ္တာလား။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ ဖယ္ရွားခံရတဲ့အတြက္ သူစခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေရွ႕ဆက္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုၿပီး စိုးရိမ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာအကဲခတ္သူ အခ်ိဳ႕ကလဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ဟာ ီသညဒအ ့်ငညန သလနမ ပသကမ ာေ်အနမ ဆရာထက္တပည့္ တစ္မူးပိုမ႐ွဴနဲ႔ ဆိုတဲ့ ပါ၀ါဥပေဒသကို လိုက္နာမႈမရွိဘဲ နံပါတ္-၁ နဲ႔ နံပါတ္-၂ တို႔ကို ေက်ာ္လုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အာဏာမွ ဖယ္ရွားခံရတာဆိုၿပီး ေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မေရရာ၊ မေသခ်ာမႈ၊ သို႔ေလာ၊ သို႔ေလာ သံသယေတြျဖစ္ေပၚေနျခင္းအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္းက ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္းျမင့္သာရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္၌ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္းက . . . ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ကို ေအာက္တုိဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ကတာ၀န္မွ အနား ယူခြင့္ေပးလိုက္သည္ကို အားလံုးသိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း၏ ဂုဏ္သိက္ၡာ၊ မိသားစု၏ ဂုဏ္သိက္ၡာကို ေထာက္ထားငဲ့ညႇာေသာအားျဖင့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနအရဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အျခားအေၾကာင္း မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႔အား တာ၀န္မွအနားေပးၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူမ်ား အပိုင္းမွာေရာ ႏုိင္ငံတကာမွာပါ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ဆက္ သြားမည့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ (၇) ရပ္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အေျခအေန၊ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းေရာက္ရွိၿပီး ျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ သေဘာ ထားအေျခအေန၊ တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲမႈရွိ၊ မရွိ အေျခအေနတို႔ကို စိတ္ပါ၀င္စားစြာသို႔ေလာ၊ သို႔ေလာ ေမးျမန္းေတြးေတာေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းေရာက္ရွိေနေၾကေသာ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရႏွင့္ တရား၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ဆက္သြယ္၊ ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးမႈမ်ားလည္းရွိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ၎င္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ရွိမည္ကို သိလို ေသာဆႏ္ၵလည္းရွိၾကေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသား ညီလာခံႀကီး အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ (၇) ရပ္ကို ေအာင္ျမင္ျပည့္ေျမာက္သည္အထိ ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အတိအလင္းေျပာၾကားလိုေၾကာင္း။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းေရာက္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍လည္း ယခင္ကပင္ က်င့္သံုးလိုက္နာေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည့္ တိုင္းရင္း သား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို အေျခခံေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ တစ္စံုတစ္ရာ အေျပာင္းအလဲမရွိ ဆက္လက္လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း။ တတိယအခ်က္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကိုလည္း အေျပာင္းအလဲမရွိ ဆက္လက္က်င့္သံုးၿပီး ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ ပယ္၌လည္း ကမ္ၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ယခင္ အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း။ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္အရပ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စား ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သံုးရပ္ကို စြဲကိုင္က်င့္သံုးႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္တကြ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဗဟိုအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပး အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔သည္ ျပည္သူလူထု က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ၾက ေၾကာင္း။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီက ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကား ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မွန္ကန္ညီၫြတ္စြာ ႏုိင္ငံေတာ္ အေပၚ သစ္ၥာရွိရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား ကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္အသီးသီးကို ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးထားသည့္ ွနူနခအနိ ၾနာဘနမ မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသြဖည္မည္ဆိုလွ်င္၊ ျပည္သူအမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမရွိေတာ့ လွ်င္ ထိုပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားကို တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းမွ ႐ုပ္သိမ္းရမည္သာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ကုန္းတြင္းထြက္ေပါက္ျဖစ္သည့္ မူဆယ္ေဒသ၌ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္းကမ္းဥပေဒလိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ က်ပ္သန္းေထာင္ခ်ီ၍ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳး၊ စီးပြားကုန္သြယ္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကို မ်ားစြာထိခိုက္နစ္နာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာ တာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္းမ်ားကို မိမိတို႔ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အေန ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲ ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတည္းဟူေသာ အမ်ိဳးသား ေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစမည့္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မ်က္ႏွာကိုသာၾကည့္ၿပီး လိုအပ္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္သာျဖစ္ေၾကာင္း။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔အေနႏွင့္ ယခုေျပာခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းပတ္သက္ေနသည္ဟု ေျပာရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎င္း အေနႏွင့္ နံပါတ္(၁) အမိန္႔နာခံမႈမရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား တြင္ အမိန္႔နာခံမႈမွာ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ အထက္မွေပးသည့္အမိန္႔ကို နာခံၿပီး တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နံပါတ္ (၂) အဂတိလိုက္စားမႈ၊ လာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆပ္စပ္၊ တာ၀န္ရွိ ေနေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ အခ်ိဳ႕ကိစ္ၥမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လာဘ္ယူမႈမ်ားမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔၏ မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္စပ္တာေတြရွိေၾကာင္း။ ယခုလိုျဖစ္ရသည့္ အေျခအေနကို အတိုခ်ဳပ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ၁၂-၉-၂၀၀၄ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံသို႔ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးကုသရန္သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း။ ခ်စ္ ၾကည္ေရးခရီးဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုကာလႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္၊ နမ့္ဖက္ကာေဒသတြင္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တာ၀န္သိလုပ္သားျပည္သူတစ္ဦး၏ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူတိုင္ ၾကားသတင္းပို႔မႈကို အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးက မိတ္ၲဴစာ အျဖစ္ လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုင္းမွဴးက တိုင္ၾကားမႈအခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ မွန္ကန္မႈရွိ၊ မရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ခံုအဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚေပါက္ေတြ႕ရွိသျဖင့္ သတင္းပို႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ စံုစမ္းေတြ႕ရွိမႈမ်ားအရ အမႈမွာ က်ယ္ျပန္႔သည့္အတြက္ တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း၍ မရႏိုင္သျဖင့္ အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႕ ေစလႊတ္ ေပးမွသာ သင့္ေလ်ာ္မည္ျဖစ္၍ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ကို ေစလႊတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာ တြင္ အမႈ၏ အေျခအေနမွာ အဆိုပါအဖြဲ႕ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လံုေလာက္မႈမရွိႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးပါ၀င္မွသာ ျပည္စံု မည္ျဖစ္၍ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕ကို ထပ္မံေစလႊတ္လိုက္ေၾကာင္း၊ အမႈ အေျခအေန တျဖည္းျဖည္းေပၚေပါက္ခ်က္မ်ားမွာ မည္သို႔မွ် မေမွ်ာ္မွန္း ခဲ့ေသာ အတိုင္းအတာထိ ျဖစ္လာေၾကာင္း လြန္စြာႀကီးမားေသာ ေၾကာက္ မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လာဘ္ယူမႈျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားအေပၚ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈ၊ ဥပေဒႏွင့္မညီၫြတ္ ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း။ တခ်ိဳ႕အမႈမွာ လူကိုယ္ရင္းႏွီးေပးရ သည့္ အမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ တစ္ဖန္တစ္ဘက္မွ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ႏွင့္ တစ္ဘက္မွ နယ္စပ္ေဒသလူ၀င္မႈစစ္ေဆးေရးကြပ္ကဲမႈတပ္၊ ၎င္းတပ္ဖြဲ႕ အခ်င္းခ်င္း သင့္ျမတ္မႈမရွိသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ သင့္ျမတ္မႈမရွိ သည့္အတြက္ ယခုလို တိုင္ၾကားသည္ဟု သံုးသပ္ေဖာ္ထုတ္ရပါေၾကာင္း။ ထို႔ျပင္ အျခားအျဖစ္အပ်က္မ်ား မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အရ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တပ္စည္းကမ္း၊ နယ္ဘက္စည္းကမ္း မ်ားအရ အေရးယူရန္ျပင္ဆင္ပါေၾကာင္း။ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ထပ္မံရွင္းျပ လိုပါေၾကာင္း၊ ကကလွမ္းသည္ အျခားၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမ်ား၊ ဦးစီး႐ံုးမ်ား နည္းတူ ကကၾကည္း၏ ကြပ္ကြဲမႈေအာက္တြင္ရွိေၾကာင္း၊ ကကလွမ္း ေအာက္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မ်ားႏွင့္ လူ၀င္မႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ရွိၿပီး မူဆယ္၊ ျမ၀တီ၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ တာခ်ီလိတ္တို႔တြင္ရွိသည့္ အဖြဲ႕မ်ိဳးတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ၎င္းတို႔အခ်င္းခ်င္း မသင့္မျမတ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္သူ မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း ေမာက္ေမာက္မာမာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိခဲ့ရာမွ ေနာက္ဆံုး ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္ဟု မိမိတို႔သံုးသပ္ပါေၾကာင္း။ ထိုတိုင္ၾကားစာမွာ ထူးျခားသည္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ကို လိပ္မူတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိတ္ၲဴေဖာ္ျပမႈတြင္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ မိမိအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴးမ်ားပါ ပါေၾကာင္း။ သို႔ရာတြင္ ၎င္းစာမွာ ယခုအထိ မိမိတို႔ထံ မေရာက္ပါေၾကာင္း။ ဘာေၾကာင့္ မေရာက္ သည္ကို မသိေၾကာင္း။ ရမခ တိုင္းမွဴးထံသို႔မူ နီးသည့္အတြက္ ေရာက္ သြားျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း။ ျဖစ္စဥ္ကို ဆက္လက္ေျပာရပါက စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားက စစ္ေဆး သည့္အခါ ဌာန (၄)ခုႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ နစရ (နယ္စပ္ေဒသလူ၀င္မႈ စစ္ေဆးေရးကြပ္ကဲမႈတပ္ရင္း) ကကလွမ္း၊ လ၀က၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ဘ႑ာ/အခြန္က ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တရားစီရင္သည့္အခါ တစ္ေပါင္းတည္း တစ္ေျပးညီစီရင္ႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္ပိုင္းတြင္ တပ္ကအားလံုးထုတ္ပစ္လိုက္ၿပီး နယ္ဘက္ဌာနက ၀န္ထမ္း မ်ားကိုလည္း ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပစ္လိုက္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ အားလံုး တစ္ေျပးညီစစ္ေဆးေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုတရားသူႀကီးမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စြဲခ်က္တင္ပို႔ခဲ့ရာ တရား႐ံုးက သက္ေသခံပစ္ၥည္းတင္သြင္းရာတြင္ အနည္းဆံုးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ တန္ဖိုးသင့္ တြက္ခ်က္မႈအရ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္းႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ခန္႔ႏွင့္ တန္ဖိုး မျဖတ္ရေသးေသာ ပစ္ၥည္းမ်ားကို အနည္းဆံုးေစ်းျဖင့္ တန္ဖိုးသင့္တြက္ ခ်က္ရာ က်ပ္သိန္းေပါင္းငါးေထာင္ခန္႔ တန္ဖိုးျဖစ္၍ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း (၃ ေသာင္း)ဟု တင္ျပထားေၾကာင္းကို သိရွိရပါေၾကာင္း။ ေက်ာက္စိမ္း (၄၂) တန္ႏွင့္ ပုလဲအလံုးေပါင္း (၁၃၀၀) ၏ တန္ဖိုးမပါေသးေၾကာင္း။ ထိုေၾကာင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ တပ္ဌာန (၃) ခုမွ ၀န္ထမ္း (၁၈၆) ေယာက္သည္ တရားဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခံယူသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း။ (ေရွ႕အပတ္ဆက္ရန္) ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္

No comments: