Monday, January 13, 2014

တနသၤာရီရွိ ကၽြန္းေလးခုတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ အပန္းေျဖ စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္မည္


--------------------------------------------------
ၿမိတ္ေဒသ၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေျခခံသည့္ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ယာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ လာၿပီး ေမာေတာင္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း ႏွင့္အတူ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈမ်ား လ်င္ျမန္ ျမန္ဆန္ လာ၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ေရာက္ရိွ လာ ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ၿမိတ္ေဒသသို႔ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အလည္အပတ္ ေရာက္ရိွလာေတာ့ မည့္ ဧည့္သည္ မ်ားအား အပန္းေျပေစရန္၊ ေရေျမ ေတာေတာင္ ကၽြန္းမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ မပ်က္စီးေသးသည့္ သႏၱာ ေက်ာက္တန္း မ်ား၏ သဘာ၀အလွမ်ားကို ၾကည့္ရႈ ခံစားႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ကၽြန္းအပန္းေျဖစခန္းမ်ားကို ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္မွ တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။

အဆိုပါ ကၽြန္းအပန္းေျဖ စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္မည့္ ကၽြန္းမ်ားမွာ ကြမ္းသီးကၽြန္း (ကဘူဇာကၽြန္း)။ အရွ႕စူဠာကၽြန္း၊ လငန္းကၽြန္းစုႏွင့္ တနသၤာရီကၽြန္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းကၽြန္းမ်ားအား ကၽြန္းအပန္းေျဖစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ၿမိတ္ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလြင္ကိုဦးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ၿမိတ္ခရိုင္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းႏွင့္ ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္မွ တာ၀န္ရိွ သူမ်ားမွ ဇန္န၀ါရီလ(၈) ရက္ေန႔မွ (၁၀)ရက္ေန႔အထိ ကၽြန္းပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ကၽြန္းေပၚသို႔ ကြင္းဆင္း ေလ့လာ ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

ကၽြန္းအပန္းေျဖ စခန္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ဟိုတယ္အေဆာက္အဦ၊ ဘန္ဂလို မ်ား၊ တည္းခိုေဆာင္မ်ား၊ အဆင့္ျမွင့္ အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ကစားကြင္း၊ ပန္းၿခံ၊ ေဂါက္ကြင္း၊ ေရကူးကန္ႏွင့္ အေပ်ာ္စီး ေရယာဥ္ မ်ား စေသာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း ကာလ(၄)ႏွစ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။

ကၽြန္းအပန္းေျဖ စခန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဆာင္ရြက္ လာပါက ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွလာျခင္း၊ ၿမိဳ႕ရြာ ေက်းလက္ ကၽြန္းေပၚ မခဲြျခားဘဲ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔လာျခင္း စေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရိွလာကာ လူေနမႈဘ၀ျမွင့္မား လာၿပီး အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ရရိွလာ၍ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြမ်ား တိုးပြားလာ မည္ျဖစ္ သျဖင့္ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး တြင္ အေထာက္ အကူျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ၿမိတ္/ျပန္ဆက္

No comments: