Friday, March 21, 2014

မိမိကိုယ္ကိုမွတပါးအျခားမည္သူ႕မွ်အားကိုးစရာမရွိ

E-mail ထဲဝင္လာေသာ သူ ့အေတြးအျမင္ကို ျပန္လွယ္ကူးယူေဖၚျပျခင္းပါ။
ဘေလာဂါ

ႏိုးထၾကပါေလာ့ - မိမိကိုယ္ကိုမွတပါးအျခားမည္သူ႕မွ်အားကိုးစရာမရွိ
တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုကို ကာကြယ္ဘို႕မဟုတ္ပဲ အႏိုင္က်င့္ဘို႕သာလုပ္ေနေသာ လက္နက္အားကိုးသူခိုးဓါးျမ သာသာ
စစ္တပ္ ႏွင့္ သူတို႕အလိုေတာ္ရိ ခရိုနီမ်ား၊ တရုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတိုက ရိုးရိုးသားသားလုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကေသာ လူထု၏ေၾကာ ခင္းစရာေနရာေလာက္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္စရာေနရာ ေလးတို႕ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္းျပ အဓမၼမတရားသိမ္းပိုက္ယူ ေနၾကသည္။ ယခင္ကကက္ဆက္ဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ခဏခဏၾကားဘူးမိေသာ အဂၤလိပ္ေခတ္ကဘူဇြာတို႕အေၾကြးႏွင့္ သိမ္းပိုက္တာတို႕တြင္ပင္ ယခုလိုရြာလံုးကြ်တ္၊ ေနရာလံုးကြ်တ္သိမ္းပိုက္အႏိုင္က်င့္မႈမ်ိဳးမရွိပဲ တဦးတေယာက္စီကသာ လုပ္တာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ ထိုသူမ်ားထက္ပင္ဆိုးရြားလြန္းလွေသာ အႏိုင္က်င့္အဓမၼမႈမ်ားေၾကာင့္ ငရဲေခြးမ်ားလြတ္ ေနေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူထုအားလံုး ေလာကငရဲဒါဏ္အရွင္လတ္လတ္က်ခံေနရျပီျဖစ္သည္။
လူထုေခြ်း၊ ေသြးတို႕မွေပးအပ္ထားေသာလက္နက္ယႏၱရားမ်ားကို ကိုင္တြယ္ထားေသာ စစ္တပ္သည္ လူထုအတြက္မျဖစ္ လာပဲ လူထုကိုေျခာက္လွန္႕အႏိုင္က်င့္သည့္ ဘီလူးသဘက္ေတြသာျဖစ္ေနသည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုကိုကာကြယ္တာ မ လုပ္ပဲ တိုင္းျပည္ေကာ၊ သယံဇာတေကာ၊ လူထုအားလံုးကိုေကာ တရုတ္လက္သို႕ ဖဲေရာင္းခ်ေနသည့္ ထိုလက္နက္ကိုင္ ယူနီေဖါင္းဝတ္ဓါးျမမ်ားကို လူထုက အားကိုးယံုၾကည္စရာမရွိပါ။ ထိုလက္နက္ကိုင္ဓါးျမမ်ားက လူထုကို သူတို႕အာဏာ တည္ျမဲဆက္လက္ဖိႏွိပ္ႏိုင္ေနေရးအတြက္သာ အမ်ိဳးမ်ိဳးဆက္လုပ္ေနၾကမည့္ လူစိတ္မရွိေသာသူမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဓါးျမသက္သက္သာျဖစ္သည္။ လူထုပိုင္ပစၥည္းမ်ားကိုလုယူသိမ္းပိုက္၊ လူထုကို လက္နက္ေျပာင္းလွည့္ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ ရံုသာမက၊ ရဟန္းရွင္မ်ားကိုပင္စစ္ဖိနပ္ႏွင့္ကန္ေၾကာက္သတ္ျဖတ္သူ ထိုလူ႕ဘီလူးမ်ားက တိုင္းျပည္ကို မည္သို႕မ်ားကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကမည္နည္း။ သူတို႕၏ေဆာင္ပုဒ္ကိုယ္က တပ္မေတာ္သာအမိ၊ တပ္မေတာ္သာအဖျဖစ္သည္။ လူထု ႏွင့္တိုင္းျပည္မည္သည့္ေနရာတြင္မွ်မပါဝင္။ လူထုႏွင့္တိုင္းျပည္ကို အႏိုင္က်င့္ယံုမွ်သာမက အရွက္ခြဲတာပဲလုပ္တတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ရမ္းကားသူမ်ားသာျဖစ္သည္။
မိဘလုပ္သားျပည္သူ အေပါင္းတို႕ခင္ဗ်ာဟု ႏို႕မသံုးစြဲရေသးေသာေညွာင္နာနာအသံျဖင့္ စကားအစခ်ီျပီးေရဒီယိုမွမိန္႕ခြန္း ေျပာေလ့ရွိေသာသူ သမၼတဆိုသူရုပ္ေသးရုပ္တခုကလည္း လက္ေတြ႕လူထုခံစားေနရေသာျပသနာမ်ားအတြက္ေယာင္လို႕ ပင္ လူထုအက်ိဳးအတြက္ ဝင္ရပ္တည္မေပးရဲပါ။ သူသည္လဲ တပ္မေတာ္သာအမိတတ္မေတာ္သာအဖဆိုေသာ သတ္မ ေတာ္၏ အေရာင္ေျပာင္းပုပ္သင္ညိဳလိုရုပ္ေသးရုပ္သာျဖစ္သည္။ မည္သည့္အခါက ထိုသူက လူထုအတြက္ မားမားမတ္ မတ္ရပ္တည္ျပီး မတရားလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႕ေအာင္ ဝင္လုပ္ကိုင္ဘူးသည္ကိုေတြ႕ရပါသနည္း။ လုပ္မည္မ ဟုတ္သလို၊ လုပ္ရဲသည့္သတၱိလဲရွိသူမဟုတ္ပါ။ ေနာက္ျပီး သူ၏သစၥာေစာင့္ထိမ္းမႈက လူထုအတြက္မဟုတ္ပဲ သတ္မ ေတာ္ႏွင့္ ထိုသတ္မေတာ္ကိုထိမ္းခ်ဳပ္ေနၾကေသာ ျခံရွင္မ်ားအတြက္သာျဖစ္ေနသည္။ ၾကံဖြတ္ဆိုသည့္ စစ္တပ္ဖန္တီး ထားေသာအဖြဲ႕ကလည္း သူတို႕ဆရာၾကီးမ်ားမတရားလုပ္တာကို သူတို႕က လူထုအတြက္ေရာ္ေၾကးေပးမလိုလို ဝင္လုပ္ ၾကကာ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေနာက္ထပ္ နည္းသစ္တမ်ိဳးျဖင့္မဲဆြယ္ရန္ၾကိဳးစားၾကသည္ကလဲ အရွက္တစက္ ကေလးမွ်ရွိလွ်င္ျဖင့္ လဲပင္ေသသင့္သည္။ အမွန္တကယ္လူထုအတြက္လုပ္ေပးခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ ထိုသို႕မတရားလုပ္ခဲ့ တာမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းျပစ္ေအာင္လုပ္ရမည္၊ ထိုသို႕မတရားလုပ္ၾကသူမ်ားကို အမွန္တကယ္တရားမွ်တမႈရွိေသာ တရားရံုး သို႕တင္ကာ အျပစ္ေပးႏိုင္ေအာင္လုပ္ျပသင့္ၾကသည္။ တရာသိမ္းျပီး တပဲျပန္ေပးမ်ိဳးလုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖင့္ လူထုအတြက္လုပ္ ေပးသည့္ပံုဖမ္းျခင္းက ထိုမွ်ေလာက္အရွက္မရွိေအာင္သင္ျပေပးလိုက္ေသာ မိဘမ်ားကို ဘယ္လိုလူမ်ားျဖစ္မလဲကို သ႑ာန္ျပေနသလိုပင္။
လူထုအေပၚမတရားလုပ္ေနမႈမ်ားကို လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားအမည္မရွက္မေၾကာက္ခံယူကာ ေလသံပင္မဟ၊ လုပ္ေဆာင္ မႈလဲမလုပ္သူတို႕ကလည္း လူထုအတြက္အားကိုးစရာမ်ားျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။ လူေတြအားလံုးအေျခမဲ့အေနမဲ့၊ ဖိႏွိပ္ေသ ဆံုးခံေနရခ်ိန္တြင္ မည္သူမ်ွ်တစက္ကေလးမွ်အေလးမထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုသည္ၾကီးအား ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ေနျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနျခင္းျဖင့္ လူထုအတြက္အားကိုးစရာျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။ လူထုကို၊ အတိုက္အခံမ်ားကို ဖိ ႏွိပ္ရန္ႏွင့္ သူတို႕အလုိက် တိုင္းျပည္ကို ခ်ယ္လွယ္ရန္အတြက္သာလုပ္ထားေသာ ထိုအေျခခံဥပေဒဆိုေသာ အဓိပါယ္ကင္း မဲ့သည့္အရာၾကီးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရံုမွ်ျဖင့္ ထိုမတရားမႈမ်ားကို လက္ခံအတည္ျပဳေပးေနသလိုျဖစ္ေနသည္ကို သတိျပဳ သင့္သည္။ အမွန္တကယ္မွာ ထိုအေျခခံဥပေဒဆိုသည္ၾကီးက လူထုအတြက္မည္သည့္အဓိပါယ္မွ်မရွိပါ။ လူထုအတြက္ လဲ မဟုတ္ပါ။ လူထုအားလံုးပါပါဝင္ႏိုင္ျပီး လူထုအတြက္ကာကြယ္ေပးထားေသာ လူထုဥပေဒတရပ္ျဖစ္လာေအာင္ အသစ္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအဓိပါယ္မရွိေသာအရာအားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးၾကိဳးစားျပီး ထိုအရာၾကီးအားလက္ခံအ သက္သြင္းေပးေနသလိုလုပ္လွ်င္ ထိုသူမ်ားလည္း ထိုဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈကိုအားေပးသူမ်ားျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ေနာက္ျပီး ပို၍ အေရးၾကီးသည္မွာ လူထုအေပၚမတရားလုပ္ေနသည္မ်ားကို လူထုအေရွ႕မွ တကယ္လူထုေခါင္းေဆာင္ပီပီသသ ရပ္တည္ ျပရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ အေရးမပါေသာလုပ္ရပ္မ်ားအေပၚတြင္ အခ်ိန္ျဖဳန္း၊ သံေယာင္လိုက္ေဖၚလံဖါးမ်ား၏ကပ္ယပ္ ဖါးေလသံမ်ားတြင္ မိန္းမူးေနေသာေၾကာင့္ လူထုအတြင္း လက္ခံမႈ အလြန္အမင္းထိခိုက္လာသည္ကိုလဲ ထိုလူထုေခါင္း ေဆာင္ဆိုသူမ်ား သတိမျပဳမိသလားမသိ။ မျမင္ဘူးလို႕လာၾကည့္ခ်င္ေသာလူထုအား မိမိကို အမွန္ရာႏႈန္းျပည့္ေထာက္ခံ ေနသည့္လူထုလို႕ အျမင္မွားလွ်င္ျဖင့္ အဖကိုအရွက္ရစရာျဖစ္လာလိမ့္မည္။ အကယ္သာလူထုေခါင္းေဆာင္အစစ္လူထု အတြက္ရပ္တည္သူအစစ္ျဖစ္လွ်င္ ထိုသို႕လူထုအတြင္းသြားသည့္အခါ မိန္႕ခြန္းေျပာျပန္သြားလုပ္မည့္အစား ထိုလူထုမ်ား ၏ရင္တြင္းျပည့္က်ပ္ေနေသာ စကားမ်ားေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္းျပဳလုိက္လွ်င္ လူထု၏အသံကုိတကယ္ၾကားလာရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ လူထု၏ရင္တြင္းစကားနားမေထာင္လွ်င္ေတာ့ စင္ႏွင့္မိုက္ေတြ႕လွ်င္ ေျပာခ်င္လြန္းယားယားတက္ေနကာ အေထြေထြစကားမ်ား လက္ေတြ႕မပါေသာတရားမ်ားကို ေျပာေနသူသာျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ လူထု၏ေထာက္ခံမႈလဲ တျဖည္း ျဖည္းက်ဆင္းလာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္တျပည္လံုးအံုၾကြဆႏၵေဖၚျပၾကသည္မွာ ထိုလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားျဖစ္ေနေသာ ျပသနာမ်ားတြင္လူထုေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ားဘက္မွ လူထုက ပါဝင္ေထာက္ခံ သည္ကိုျပသမႈမ်ိဳးအတြက္မဟုတ္ပါ။ လူထုအတြင္းမေၾကနပ္မႈမ်ားအံၾကိတ္သည္းခံမရေပါက္ကြဲထြက္လာေသာေၾကာင့္ လူထုႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအၾကားရင္ဆိုင္မႈမွ လူထုအံုၾကြမႈေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ လူထုအတြက္ရပ္တည္ကာ လူထုေရွ႕မွရပ္တည္ျပီး မားမားမတ္မတ္ ေခါင္းေဆာင္မႈျပသူတို႕ကို လူထုက အားကိုးရႏိုးႏိုးႏွင့္ ေရွ႕တန္းတင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ လူထုႏွင့္အာဏာရွင္မ်ားအၾကားျဖစ္ေနေသာ ျပသနာကို စစ္အာဏာရွင္မ်ားခင္းၾကင္းသလို လက္တဆုပ္စာ လူတို႕ ႏွင့္ လက္ရွိမတရားအာဏာယူသူမ်ားျဖစ္ေနေသာျပသနာမ်ိဳး အခင္းအၾကင္းတြင္မကျပမိရန္အေရးၾကီးသည္။ လူထု၏မ ေၾကလည္မႈေျဖရွင္းမျပီးသည့္ကာလတေလွ်ာက္လံုး တိုင္းျပည္ျပသနာမ်ားေျပလည္မည္မဟုတ္ပါ။
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဆိုတာေကာအပါအဝင္လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးသည္လဲ လူထုအတြက္တကယ္ ဟုတ္မဟုတ္ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိပါသည္။ လူထုအတြက္တိုက္ပြဲဝင္သည့္ပံုစံမဟုတ္ပဲ လူထု၏ျပသနာေျပလည္မႈမရေသး ပဲ သူတို႕ဘာသူတို႕ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးဆိုတာႏွင့္ ကားသြင္းခြင့္ပါမစ္၊ စီးပြါးေရးလုပ္ခြင့္ပါမစ္ေလးခ်ေပးလိုက္ရံုႏွင့္ ထို အဖြဲ႕မ်ားက လူထုအတြက္ျဖစ္ေနေသာျပသနာမ်ားကို စိတ္လည္းမဝင္စား၊ လုပ္ေဆာင္ၾကတာလည္းမရွိေပ။ တြင္းထြက္ ေတြေရာင္းခ်ဘို႕၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္ေပါင္းကာ ကားသြင္းဘို႕၊ ေငြရွာဘို႕ေတြတြင္သာ လုပ္ေနၾကသည္။ သူတို႕လဲ လူ ထုအတြက္ရပ္တည္ၾကသည္မဟုတ္ပါ။ လူထုခါးဆည္းခံေနရေသာအခ်ိန္တြင္လူထုအေပၚမတရားမႈမ်ားကို ရပ္တန္႕ ေအာင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိသည့္ ထိုျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္လဲ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လူထုအတြက္လုပ္ေပး မည့္အဖြဲ႕မ်ိဳးျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။ အမ်ားစုေသာထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မည္သည့္အခါမွ် လူထုအားလံုးအတြက္ မဆို ထားႏွင့္ သူတို႕ကိုယ္စားျပဳထားသည္ဆိုေသာ လူစုမ်ားအတြက္ပင္ ဘာတခုမွ် ဟုတ္တိပါတ္တိလုပ္ေပးတာမရွိသည့္အ ျပင္ ဂိတ္ဖြင့္အေကာက္ေကာက္၊ အဓမၼစစ္သားစု၊ အခြန္ေကာက္တာေတြႏွင့္သာ ပိျပားေနျပီးသားလူထုကို ပိုပိုျပီးနင္းေန တာေတြသာလုပ္ေနၾကသည္။ အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ကသာ မိမိတို႕လူမ်ိဳးစုအတြက္ ပညာေရးတုိးျမင့္ေအာင္လုပ္ေပးျခင္း၊ အကူအညီ ရွာေဖြေပးျခင္းႏွင့္ ျပသာနာမ်ားေျဖရွင္းေပးျခင္းလုပ္ၾကသည္။ အမ်ားစုကေတာ့ အမည္ခံလက္နက္ကိုင္ဓါးျပသာသာပဲ ျဖစ္ သည္။
ကိုယ့္လုပ္အားမပါပဲ လက္ျဖန္႕ေတာင္းရမ္းသူကို သူေတာင္းစားဟုသတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေသနတ္လက္နက္ႏွင့္အာ ဏာကိုင္စြဲျပီး သူတပါးမေပးလိုတာကို ေတာင္းရမ္းလုယက္မႈလုပ္တာသည္ လုယက္ဓါးျပတုိက္သည္သာျဖစ္သည္။ ယေန႕ စစ္တပ္ေကာ၊ ဝန္ၾကီးဌာနေတြေကာ၊ အစိုးရဆိုသူမ်ားေကာ၊ သူတို႕အလိုေတာ္ရိခရိုနီမ်ားႏွင့္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား ဆိုသူေတြေကာ၊ လက္နက္ကိုင္အတိုက္အခံဆိုသူေတြေကာ အာဏာႏွင့္လက္နက္သံုး၍ လုယက္ဓါးျပတိုက္သည့္အလုပ္ ကိုသာလုပ္ေနၾကသည္။ ျပည္သူအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈဘာမွလုပ္ၾကတာမရွိေပ။ အလြန္ဆိုးရြားေသာအာဏာရွင္မ်ားအုပ္ ခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားမွအပ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို အခြန္ေကာက္ခံတာအတြက္ လူထုတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္မႈ၊ လူထုအ တြက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအထက္ေဖၚျပပါသတၱဝါမ်ားအားလံုးႏွင့္ထိုသူတို႕၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပည္သူ႕အတြက္မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ေပးၾကပါသနည္း။ ေသာက္ရွက္ကင္းမဲ့သည့္ ညံ့ဖ်င္းလွေသာအေတြးအေခၚ မ်ား၊ ဦးေႏွာက္မရွိေသာသူတို႕အလား ဒီလမ္းၾကီးေတြငါတို႕ေဆာက္ေပးတယ္၊ ဘာေတြညာေတြလုပ္ေပးတယ္ႏွင့္ အေပၚ ယံထံုးျဖဴးစကားမ်ားေျပာတာကိုက အက်ဥ္းတန္လြန္းသည္။ ဒီလမ္းေတြဒီအလုပ္ေတြကို မည္သည့္ေငြျဖင့္ေဆာက္သ နည္း။ ထိုကုန္က်ေသာေငြအတြက္ ထိုက္တန္ေသာလမ္းပမ္းအေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါသလား၊ သို႕မဟုတ္ ထိုအထဲမွ ျဖတ္စားသြားၾကတာလား လူတိုင္းသိသည္ကို အရွက္မရွိမ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၾကြားရဲေသးသည္မွာအံ့ၾသစရာပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႕အေမမိဘေတြက အရွက္တရားႏွင့္ ဝိနည္းမ်ားအေၾကာင္းမသင္ျပတတ္ခဲ့ေသာ သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပမည္။ ထိုလူမ်ားလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မည္မွ်အေၾကြးေတြနစ္၍ တရုတ္လက္ထဲပံုအပ္ရေလာက္နီးပါးျဖစ္ေနတာထဲက သူတို႕ ေတြကေတာ့ ကမာၻ ့အခ်မ္းသာဆံုးစာရင္းေတြထဲပင္ ဝင္ေနၾကတာဟာ ေတာ္ေတာ္ကိုေတာ္ေသာထိုသူမ်ားလုပ္ရပ္တို႕ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပမည္။
လူသားစိတ္ဓါတ္ကင္းမဲ့ေသာထိုသူမ်ား၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုခံေနရသည့္ လူထုအေနျဖင့္ ထိုသူမ်ားကိုအသနားခံေနလွ်င္ တ ဘက္ကလုပ္ခ်င္တာလုပ္တာကိုသာ ဆက္ခံျမဲခံေနရျပီး တျခားတဘက္က ေခြ်းသိမ့္တာနဲ႕သာေၾကနပ္ေနရေပမည္။ တိုင္း ျပည္၏အေမြအႏွစ္ေျမေပၚေျမေအာက္ရတနာမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ တြင္းထြက္မ်ားလည္း ျပဳန္းတီးကုန္ဆံုးသေလာက္ျဖစ္ေန ေပျပီ။ တိုင္းျပည္၏ေျမအားလံုးလည္းထိုသူတို႕ လက္ညိႈးညြန္သိမ္းပိုက္တာခံရလို႕ကုန္သေလာက္ျဖစ္ျပီး လယ္ယာေတာင္ မက်န္ေတာ့သေလာက္ျဖစ္လာေနျပီ။ ဦးေႏွာက္ကင္းမဲ့သည့္ထိုလူ႕ငႏြားမ်ားကေတာ့ တိုင္းျပည္၏အရင္းခံလယ္ယာမ်ား ကုန္ဆံုးသြားလွ်င္ တိုင္းျပည္ဘာျဖစ္သြားမလဲဆိုတာကို စဥ္းေတာင္စဥ္းစားမိသည့္ပံုမေပၚေပ။ ဆက္လက္ျပီး လယ္ယာ ေျမမ်ားကို ဖ်က္ဆီးသိမ္းဆည္းေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ သမၼတဆိုသူကလဲ မတရားလုပ္မႈမ်ားအေပၚ မည္သို႕မွ် ရပ္တန္႕ျခင္း အေရးယူျခင္းလုပ္ေပးႏိုင္သည့္သူမဟုတ္ေပ။ မသိၾကိဳးၾကြံျပဳေနသူသာျဖစ္သည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို တာဝန္အာ ဏာလက္ဆြဲကိုင္ထားသူတို႕အေနႏွင့္ စစ္တပ္အေနႏွင့္ အမွားအယြင္းတခုခုလုပ္မိလွ်င္ မတရားေသာလုပ္ရပ္တခုခုလုပ္မိ လွ်င္၊ ျပည္သူ႕ပိုင္ဆိုင္မႈတခုခုလုပ္မိလွ်င္ တရားမွ်တေသာ၊ ဘက္လိုက္မႈမရွိေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူမႈခံရေလ့ရွိသည္။ တာဝန္ယူတတ္မႈရွိရေလ့ရွိသည္။ လုပ္ျပီးဘြာေတးလုပ္ယူ၍ရေသာ ကေလးကစားစရာမဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ သာမန္ငတ္မြတ္ေသာေၾကာင့္လုယက္ခိုးဆိုးသူသာ ေထာင္နန္းစံရသည္။ အခ်ီၾကီးေအးဓျပတိုက္ခိုးဝွက္ေနသူေတြကေတာ့ အရွက္မရွိလူၾကီးလူေကာင္းဘူဇြာမ်ားအေနျဖင့္ အျမဲဆက္ရွိေနၾကသည္။ ထိုသူတို႕၏အုပ္ခ်ဳပ္ဖိႏွိပ္မႈကိုခံေနရေသာျမန္မာ ႏိုင္ငံသားတို႕အေနျဖင့္ ထိုသူတို႕၏မရွိေသာ အၾကင္နာတရားကို ေမွ်ာ္လင့္၍ရမည္မဟုတ္ပါ။ အားလံုးဓါးေသြး၍ မတရားမႈ ကိုရင္ဆိုင္တုန္႕ျပန္တိုက္ထုတ္မွသာ ထိုမတရားမႈမ်ားအဆံုးသတ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလဲၾကည့္ပါ။ လက္နက္ကိုင္ႏိုင္ ခ်ႏိုင္သည့္သူကိုမွ ေျမေပး၊ လုပ္ငန္းခြင္ေတြခ်ေပးတတ္သည့္ အာဏာရွင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေခါင္းငံု႕ခံေန ၾကလို႕ကေတာ့ ဆက္ျပီးသာနင္းျပားျဖစ္ၾကရေပလိမ့္မည္။ ျပည္သူအားလံုး မတရားမႈမ်ားအတြက္ ညည္းညူေနၾကသည့္ အဆင့္မွ မိမိကိုယ္ကုိအားကိုးျပီး အားလံုးစုစုစည္းစည္းႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ၾက၊ တိုက္ထုတ္ၾကေတာ့မွသာ ထိုမိစာၦေကာင္မ်ား၏ ရန္မွ လြတ္ေျမာက္ျပီး လူထုအတြက္ျဖစ္ေသာႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ လူတိုင္းတခါသာေသၾကရသည္။ ေၾကာက္ ရြ႕ံျပီး သူမ်ားလုပ္တာခံရ၍မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ပ်က္ျပားကာေသမည္ေလာ၊ မတရားမႈကို ရဲရဲရင္ဆိုင္၍အမွန္ကိုလုပ္ရင္း ေနာင္ မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ သာယာေသာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္မည္ေလာ။ မိမိကိုယ္မွတပါး အျခားအားကိုးစရာမရွိပါ။
အညၾတ

No comments: