Sunday, March 30, 2014

ရန္ကုန္မွာ မၾကံဳဖူးတဲ့ဆႏၵျပပြဲ ျဖစ္/ႏုိင္

၃၀.၃.၂၀၁၄ ညေန ၃ နာရီ >>> ရန္ကုန္မွာ မၾကံဳဖူးတဲ့ဆႏၵျပပြဲ ျဖစ္မယ္ သိေနရတယ္။
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
သံယံဇာတ နဲ႔ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ ေရွးေဟာင္းသာသနိကအေဆာက္အအုံေတြ
နဲ႔ နိင္ငံေတာ္ တရားမၽွတမႈကို ခ်စ္ျမတ္နိဳး တန္ဖိုးထားပါသည္ဆိုေသာ နိင္ငံသားမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီ ။ ဝလုံး
လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေပးေရးေတာင္းဆုိဆႏၵျပပြဲ
တုိင္းျပည္၏သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကုိလူတစ္စု ေကာင္းစားေရးအတြက္အာဏာသုံး၍လိမ္လည္ထုတ္ယူေနမႈကုိမိမိတုိ႕သည္လုံးဝ လက္မခံႏုိင္ေပ/လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကး
နီစီမံကိန္းသည္စစ္အခြင့္ထူးခံစီမံကိန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ကန္႕ကြက္သည္/ႏုိင္ငံျခားရင္း
နွီးျမႇပ္နွံမႈေမွာင္ခုိ္ေစ်းကြက္အျဖစ္တုိင္းျပည္ ၏ဂုဏ္သိကၡာကုိက်ဆင္းေစသည္/တရားဥ
ပေဒစုိးမုိးေရး၏အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္သည္စစ္ခရုိနီကာကြယ္ေပးေရးအျဖစ္နိမ့္ေလ်ွာ႔
တန္ဖုိးမဲ့ေစခဲ့ၿပီးသံဃာထု၏ေသရာပါမီး ေလာင္ဒဏ္ရာမ်ား၏အေရျပားသည္အစုိး
ရအၾကမ္းဖက္ဝါ ဒ ေၾကျငာခ်က္ကုိစတင္ေရးျခစ္ရာေပလႊာျဖစ္အျဖစ္မွတ္တမ္းဝင္
ခဲ့ရသည္/မည္သုိ႕ပင္ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ လိမ္ညာမႈႀကီးျဖစ္ေစကာမႈလက္ပံေတာင္း
လယ္သမားတုိ႕၏(၄)နွစ္တာကာလအတြင္း ရုိးသားဂုဏ္ရွိေသာေပးဆပ္မႈအရပ္ရပ္ျဖင့္
စစ္အခြင့္ထူးခံဝါဒ၏ဆုိ႐ႊားမႈမ်ားကုိကမၻာက သိေအာင္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ေပသည္ /မိမိတုိ႕အေနျဖင့္တစ္ခုတည္းေသာေတာင္းဆုိခ်က္မွာ
လက္ပံေတာင္းေတာင္းေၾကးနီမံကိန္းနွင့္
ပတ္သတ္၍တာဝန္ခံကတိေပးထားခ်က္မ်ား
ကုိမေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါကစီမံကိန္းကုိဖ်က္သိမ္းေပးရန္သာအလုိရွိသည္/အာဏာပုိင္
တုိ႕အေနျဖင့္ဆက္လက္ဖိနွိပ္ကာစီမံကိန္း
ကုိတဖက္သတ္ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေနပါကေဆာင္႐ြက္ေနသမ်ွကာလပတ္လုံးခုခံကန္႕ကြက္ ရန္အတြက္အားျဖည့္
ျပင္ဆင္ထားၿပီဆုိတာကုိလက္ပံေတာင္း
သားမ်ားနွင့္အတူမိမိတုိ႕အသိေပးအပ္သည္/
ပြင့္လင္းျမင္သာေသာစီးပြားေရ းစနစ္/
တရားမ်ွတေသာကုန္ထုတ္လုပ္မႈ/
တုိ႕မရွိသ၍တရားဥပေဒဆုိသည္မွာစစ္အာ
ဏာရွင္စနစ္ႀကီးထြားေစဖုိ႕လက္နက္
ေကာင္းသာျဖစ္ေစေပလိမ့္မည္/
တရားမ်ွတမႈနွင့္တည္ၿငိမ္မႈရွိသာႏုိင္ငံေရး/
စီးပြားေရးလူမႈစနစ္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္မတရားမႈအရပ္ရပ္ကုိက်ဴးလြန္
မွတ္က်ာက္တင္ထားသည့္လက္ပံေတာင္း
ေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းလုံးဝဖ်က္သိမ္း
ေ ရးအတြက္မိမိတုိ႕ေတာင္းဆုိဆႏၵျပၾက
မည္/
(1)လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီမံကိန္း
လုံဝဖ်က္သိမ္းေရး
(2)သိမ္းဆည္းေျမယာျပန္လည္ရရွိေရး
(3)ေရွ႕ေဟာင္းသာသနိကအေဆာက္အဦး
မ်ားကုိမုႈလအေနအထားမပ်က္ထိန္းသိမ္း
ကာကြယ္ေပးေရး
(4)မတရာဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈေတြမျပဳလုပ္ေရး
တုိ႕အတြက္ဆနၵေဖာ္ထုတ္မည္
ေနရာ-ရန္ကုန္ျမဳိ႕ဆူးေလဘုရားဂုံးေက်ာ္တံတား(ေတာ္ဝင္တံတား)အနီး
ေန႕ရက္-၃၀-၃-၂၀၁၄(တနဂၤေႏြေန႕)
အခ်ိန္-ညေန(၃)နာရီ
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း-09250148242
09401584293
0973023157
09254249695
09421142070
စစ္အခြင့္ထူးခံစီးပြားေရးစနစ္က်ဆုံးရမည္
မွတ္ခ်က္=ခြင့္ျပဳခ်က္ယူဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းမဟုတ္ပါ/
တရားမ်ွတမႈကုိလုိလားေသာျပည္သူမ်ားသိရွိပါဝင္ႏုိင္ပါေစ
ေလးစားစြာျဖင့္
ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား
30.3.2014

No comments: