Monday, March 10, 2014

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲသည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆုံးျဖတ္မည္


ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၀

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ သေဘာထား ကြဲလြဲေနသည့္ စာခြၽန္ေတာ္ အမိန္႔ေလွ်ာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒၾကမ္းတို႔ကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္း ႏွစ္ခုသည္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲေနသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ခံယူရန္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီက မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စာခြၽန္ေတာ္ အမိန္႔ေလွ်ာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲခ်က္ တစ္ခုသာ ရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ကြဲလြဲခ်က္ ၁၄ ခ်က္ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဝင္ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၃ (ခ) တြင္ “ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစား ကာကြယ္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က “ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစား ကာကြယ္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္” ဟု အတည္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ကြဲလြဲခ်က္အေပၚ “ကုလသမဂၢ ထုတ္ျပန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစား ကာကြယ္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ကြဲလြဲခ်က္ အပါအဝင္ အျခားညႇိႏိႈင္းခ်က္မ်ား အေပၚ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ အမည္စာရင္း ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရ ဦးေရႊမန္းက ေၾကညာထားသည္။

No comments: