Friday, March 7, 2014

လြန္တာရွိရင္ ၀ႏၵာမိပါ
လြန္တာရွိရင္ ၀ႏၵာမိပါ

သရ၀ဏ္(ျပည္)

က်ြန္ေတာ္သည္ အစိုးရကို ၀စီကံျဖင္.လည္းေကာင္း ၊ မေနာကံျဖင္.လည္းေကာင္း ကာယကံျဖင္.လည္းေကာင္း အျကိမ္ျကိမ္ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မိပါသည္ ။ေစာ္ကားေရးသားမိပါသည္ ။ ထိုအခ်က္မ်ားမွာ က်ြန္ေတာ္သည္အမွန္ကိုမသိ၍ေရးသားမိျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ အကယ္စင္စစ္ အျဖစ္မွန္ကိုသာ သိပါကက်ြန္ေတာ္ဤသို.ေရးသားမိမည္မဟုတ္ ။ အဘယ္.ေျကာင္.ဆိုေသာ္ တိုင္းျပည္အစိုးရသည္က်ြန္ေတာ္ ထင္သေလာက္မဆိုး ပဲယခုအခါအေကာင္းဘက္သို. လံုးလံုးလ်ားလ်ားေျပာင္းလဲလာျပီျဖစ္ေသာေျကာင္.ျဖစ္သည္ ။

ပထမဆံုးေျပာင္းလဲသြားသူမွာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ျကီးဦးအုန္းျမင္.ျဖစ္သည္ ။ဦးအုန္းျမင္.က သူ.စကားကိုသူ တာ၀န္ယူသည္.အေနျဖင္.ရာထူးမွနွဳတ္ထြက္မည္ဟု တာ၀န္သိသိ သတၱိရွိရွိေျကျငာသည္ ။သစ္ရာေကာက္ေက်းရြာတြင္ေျပာျကားခဲ.ေသာစကားမ်ား ျဖစ္သည္. နိုင္ငံေရးသမားေတြကို ဂရုစိုက္စရာမလိုဘူးတို. ၊ အားလံုးအခ်ဳပ္ထဲထည္.ပစ္မည္တို. ၊ နယ္လွည္.၍ပါးရိုက္လာတာ တို. ၊ ပုဆိုးလွန္ျပလိုက္မယ္ တို. လိုစကားမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမွုအဆင္.အတန္းရွိေသာ ၀န္ျကီးတစ္ပါးေျပာသင္.ေသာစကားမ်ားမဟုတ္ ၊ သူ၏စကားတစ္ခြန္းေျကာင္. သမၼတျကီးဦးသိန္းစိန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ၊ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္ ။ ျပည္ေထာင္စုျကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီ ကိုလည္းျပည္သူလူထုကအထင္အျမင္လြဲမွားနိုင္ေစသည္ ။ထို.ေျကာင္. မိမိအက်ိဳးနွင္. ပါတီအက်ိဳးယွဥ္လာလ်င္ ပါတီအက်ိဳး ကို ဦးစားေပးရမည္ ၊ ပါတီအက်ိဳးနွင္.တိုင္းျပည္အက်ိဳးယွဥ္လာလ်င္ ္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုဦးစားေပးပါမည္ ဟူေသာ အစဥ္အလာနွင္.အညီ မိမိ ပါတီ ၊မိမိအစိုးရ ၊မိမိသမၼတျကီးကို မထိခိုက္ မနစ္နာေစေရးအတြက္ ဦးအုန္းျမင္.မွ ကိုယ္က်ိဳးစြန္.ကာရာထူးမွနွုတ္ထြက္သြားျခင္းျဖစ္သည္ ။ လူသာဓု ေခါ ္၊နတ္သာဓုေခါ ္စရာေကာင္းလွေပ၏ ။ ဦးအုန္းျမင္.ကို၀ိုင္းေ၀ဖန္ေနေသာ စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ား ၊နိုင္ငံေရးသမားမ်ား အားလံုး အံ.ျသကာပါးစပ္ပိတ္ကုန္ျက၏ ။

ဒုတိယေျပာင္းလဲမွုမွာ အစိုးရအဖြဲ.၏ ေပါ ္လစီျဖစ္သည္ ။ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ဘယ္ေသာအခါမွ အင္အားသံုး၍ အတင္းအဓမၼ ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳေတာ.ပါ ။ မတတ္သာ၍ ဖယ္ရွားခဲ.ရပါလ်င္လည္း ေနစရာမရွိေသာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္ေျကာင္း မွတ္ပံုတင္ ကဒ္ျပားျပသနိုင္ပါကေနစရာ ေနရာတစ္ေနရာနိုင္ငံေတာ္မွအခမဲ.စီစဥ္ေပးပါ.မည္ဟု ေျကျငာလိုက္ရာလူတို.သည္ ၀မ္းသာလြန္းသျဖင္.ထခုန္ေလသည္ ။ အိမ္ေျခမဲ.အဖိုးျကီးအဖြားျကီးမ်ားသည္ ထိုင္းဘုရင္ျကီးဓါတ္ပံုကို ထိုင္းျပည္သူလူထုကအရိုအေသျပဳျကသကဲ.သို. သမၼတျကီးဦးသိန္းစိန္ဓါတ္ပံုကို ကုန္း၍ ဦးခ်ကန္ေတာ.ျကေလသည္ ။ အေျပာင္းအလဲကားဆက္တိုက္ဆိုသလိုျဖစ္လာခဲ.ေလျပီ ။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ အပါအ၀င္ MEC စေသာတပ္မေတာ္မွပိုင္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျပီျဖစ္ေျကာင္း ၊ ေရွ.ေလ်ွာက္တပ္မေတာ္သည္ စီးပြားေရးတြင္၀င္မပါပဲ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးသက္သက္ကိုပဲလုပ္ေတာ.မည္ျဖစ္ေျကာင္း ။တပ္မေတာ္သားမ်ား လစာေငြနွင္.သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ လြွတ္ေတာ္မွတစ္ဆင္.သာ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ေတာင္းခံေတာ.မည္ျဖစ္ေျကာင္း တပ္မေတာ္ကဆံုးျဖတ္လိုက္ေလသည္ ။ လြွတ္ေတာ္ထဲ၌ တပ္မေတာ္ပါ၀င္ေနမွုကိုလည္း ငါးနွစ္လ်င္တစ္ျကိမ္ ငါးရာခိုင္နွုန္းစီေလ်ွာ.ခ်သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း ေျကျငာရာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးလ်င္ ၂၅ ရာခိုင္နွုန္းမွ ၂၀ ရာခိုင္နွုန္းသို.၎ ၊ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးလ်င္ ၂၀ ရာခိုင္နွုန္းမွ ၁၅ ရာခိုင္နွုန္းသို.လည္းေကာင္း၊ ၂၀၂၅ တြင္ ၁၀ ရာခိုင္နွုန္းသို.လည္းေကာင္း ၂၀၃၀ တြင္ လံုး၀မပါ၀င္ေတာ.ပဲ သုညရာခိုင္နွုန္းသို.လည္းေကာင္း အသီးသီးေလွ်ာ.ခ်သြားမည္ဟုေျကျငာလိုက္ရာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ပန္းကုန္းစြပ္သူစြပ္ ၊ ထမင္းဖိတ္ေက်ြးသူကေက်ြး ၊ထိုင္ကန္ေတာ.သူကကန္ေတာ.ျဖင္.တစ္နိုင္ငံလံုးသည္ ဘီအိုင္ေအ ေခတ္ကတပ္မေတာ္ကဲ.သို.ပ်ိဳတိုင္းျကိုက္ေသာနွင္းဆီခိုင္ လိုျဖစ္ေနေပသည္ ။

ဤမ်ွသာမကေသး တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ.မ်ား တိုးခ်ဲ.ေဆာက္လုပ္ရာ၌ သိမ္းယူထားေသာေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားသို.ျပန္ေပးပါ.မည္ ဟု တပ္မေတာ္မွကတိျပဳသည္ ။ ျပန္ေပး၍မျဖစ္နိုင္ေတာ.ေသာ ေျမမ်ားကိုမူ ေခတ္ကာလေပါက္ေစ်းနွင္.အညီ ပိုင္ရွင္မ်ားကိုခ်က္ခ်င္းအခ်ိန္မဆြဲပဲေပးေလ်ွာ္သြားမည္ဟုေျကျငာလိုက္သျဖင္. ထြန္တံုးတိုက္ပြဲဆင္နြွဲမည္ဟုလုပ္ေနျကေသာ အစြန္းေရာက္လယ္သမားမ်ားကို တစ္ျပည္လံုးက၀ိုင္း၀န္းရွဳတ္ခ်ျကေလသည္ ။ စက္မွုဇုန္အျဖစ္သိမ္းထားေသာလယ္ေျမမ်ားကိုလည္းမူလပိုင္ရွင္သို.ခ်ြင္းခ်က္မရွိျပန္ေပးရန္တရားရံုးခ်ဳပ္မွအနိုင္ဒီကရီခ်ေပးလိုက္၍ခရိုနီမ်ားသည္ မ်က္နွာေလးငယ္ငယ္ျဖင္. သူတို.လုပ္ထားေသာ မျဖစ္ညစ္က်ယ္ စက္မွုဇုန္မ်ားမွထြက္ခြာသြားရေလသည္ ။ လယ္သမားမ်ားဘက္ကအက်ိဳးေဆာင္ေပးေသာ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွာ အလုပ္မရွိေတာ.သျဖင္. စက္မွုဇုန္အနီးတြင္ ဘယာေျကာ္ဆိုင္မ်ားဖြင္.လွစ္ေရာင္းခ်ေနရေလသည္ ။ ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္ကလည္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကိုျပင္ဆင္ေပးရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ျကေလသည္ ။ ၎အျပင္ ဖြဲ.စည္းပံုျပင္ဆင္ရာတြင္ အလြန္ခက္ခဲေအာင္ျပဌာန္းထားေသာ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) နွင္. (ခ) ကို ျပင္ဆင္ေပးလိုက္ျကသည္ ။

ထို.အျပင္ အမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြ (ဗိုလ္မွူးျကီး -ျငိမ္း ) ကလည္း နိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ မိမိထက္ အသက္အရြယ္ ၊ ရာထူး ဂုဏ္သိကၡာျကီးသူမ်ားကို ရိုင္းစိုင္းေသာစကားမ်ားျဖင္.ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမိသျဖင္. ၀န္ခ်ေတာင္းပန္လိုက္ေလသည္ ။ သူက မတ္လ ၆ ရက္ ၂၀၁၄ ေန.ထုတ္ Hot News ဂ်ာနယ္နွင္.ေတြ.ဆံုခန္း၌ေျပာျကားခဲ.ေသာ ေအာက္ပါစကားမ်ားအတြက္၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ သူေျပာခဲ.သည္.စကားေကာက္နွုတ္ခ်က္မ်ားမွာ

(xxxxဦးခြန္ဥကၠာဆိုရင္ UNFC ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီမွာ အတြင္းေရးမွဴးတဲ.။UNFC ကိုက်ြန္ေတာ္တို.ကေတာ. ကုလသမဂၢေဘာလံုးအသင္းလို.ပဲသိတယ္။ ဦးခြန္ဥကၠာကအတြင္းေရးမွူးလို.ေျပာတယ္။ သူကပအို၀္.နီလား၊ပအို.၀္ျဖဴလား ။သူ.ကိုပအို၀္.နီကလည္းလက္မခံဘူး ၊ပအို.၀္ျဖဴကလည္းလက္မခံဘူး ၊ ဒါဆိုပအို.၀္ေျကာင္က်ားေပါ. ။အဲဒိပအို.၀္ေျကာင္က်ားက အဲဒိမွာအတြင္းေရးမွူးလုပ္ေနတယ္ xxxxxxxx NLD ကအမတ္ေတြ ကိုယ္.ပံုကိုယ္ေဖာ္ျပီးေတာ.ျပိဳင္ပါ ၊ ဓါတ္ပံုျကီးနဲ.လာပါ ။က်ြန္ေတာ္ကေတာ. ဒီရွဳပ္ ပါတီကေမာင္မဲျဖစ္ပါတယ္ ၊ျကံ.ဖြံ.ကဘူးလက္လွေဆြနဲ.ျပိဳင္ပါမယ္ ဆိုျပီး သတၱိရွိရွိျပိဳင္ပါ xxxxxxxအရင္တုန္းကဦးတင္ဦးတို. ၊ ဦးကိုနီတို.ကို အရမ္းအထင္ျကီးခဲ.တယ္ ။ ဒီပြဲေရာက္မွ ဒီလူေတြဟာ အလကားလူေတြမွန္း က်ြန္ေတာ္သိလိုက္ရတယ္ xxxxxxဦးတင္ဦးကတပ္မေတာ္ကိုျပည္သူ.ခ်ဥ္ဖတ္ ၊ျပည္သူ.ခ်ဥ္ဖတ္လို.သာေျပာေနတယ္ ၊သူသာရာထူးဆက္ရေနမယ္ဆိုရင္ သူဒီစကားမ်ိဳးေျပာမွာမဟုတ္ဘူး ။သူအထုတ္ခံရလို.ဒီစကားမ်ိဳးေျပာတာ ။သူအထုတ္ခံရတဲ.ေနာက္ပိုင္းကစျပီး ဒီအဘိုးျကီးက အားလံုးကို ကိုးလို.ကန္.လန္.တိုက္လာတာ xxxxxx ဒီအဘိုးျကီးက ေဒါ ္စု……..နားခိုကပ္ေနတဲ. အဘိုးျကီးလို.ပဲျမင္မိသြားတယ္ xxxxx NLD မွာလည္းေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္ကလြဲျပီး က်န္တဲ.ေကာင္ေတြတစ္ေကာင္မွေသာက္သံုးမက်ဘူးဆိုတာလည္းသိတယ္ xxxx ) ဟူသတည္း ။ ၎အျပင္တပ္မေတာ္နွင္.ပါတ္သက္၍လည္း ဦးလွေဆြက ( xxx နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကိုဖမ္းခဲ.တာ ေျခလ်င္စစ္သားေတြတစ္ေယာက္မွမပါဘူး ။ ဖမ္းခဲ.တာေထာက္လွမ္းေရးကေကာင္ေတြပဲ ။လက္ရွိက်ြန္ေတာ္တို.တပ္မေတာ္ဘာ.ေျကာင္.အေျပာအဆိုခံေနရသလဲ ။ဘာ.ေျကာင္.အေ၀ဖန္ခံေနရသလဲဆိုရင္ ေထာက္လွမ္းေရးေျကာင္.ပဲ ။ ေျခလ်င္စစ္သားေတြေသနတ္ကိုင္ျပီးကာကြယ္ေနခ်ိန္မွာ ေထာက္လွမ္းေရးကတပ္ျကပ္အဆင္.ကေခြးခ်ည္တဲ.ျကိဳးေလာက္ရွိတဲ. ဆြဲျကိဳးျကီးေတြဆြဲျပီးေနျကတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးေနနိုင္တာကိုလည္း သူ.အထက္ကလူျကီးေတြက ျပံုးျပံုးျကီးျကည္.ေနျကတယ္ ။လက္ရွိကာလမွာတပ္မေတာ္ကဘာမွသိတာမဟုတ္ဘူး ၊ ဘာမွအျပစ္၇ွိတာမဟုတ္ဘူး၊တကယ္ကိုအျပစ္ရွိျပီး တကယ္ကိုလုပ္ခဲ.တဲ.၊နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကိုနွိပ္စက္ခဲ.တဲ.ေထာက္လွမ္းေရးကိုမေျပာဘဲနဲ.၊က်ြန္ေတာ္တို.တပ္မေတာ္ကိုေျပာေနတာအဓိပါယ္မရွိဘူး xxxx )

စသည္ျဖင္.ေျပာျကားခဲ.ေပ၏ ။ ရာထူးလက္ရွိလြွတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္အေနျဖင္. သူ၏ေျပာျကားခ်က္မ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္က တိုင္းရင္းသားမ်ားနွင္.ေဆြးေနြးေနေသာ အမ်ိဳးသားရင္ျကားေစ.ေရး ၊ ၊တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မွု မျပိဳကြဲေရး စေသာ ဒို.တာ၀န္အေရး(၃)ပါးကိုထိပါးမိသျဖင္. မိမိဘာသာ တာ၀န္သိသိသိကၡာရွိရွိ လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရာထူးမွနွုတ္ထြက္ေျကာင္း ဦးလွေဆြမွေျကျငာ ရာ တစ္ျပည္လံုးအံ.ျသခ်ီးမြမ္းမကုန္နိုင္ေအာင္ရွိျကေပ၏ ။ ျမန္မာျပည္ကားတကယ္ေျပာင္းလာေပျပီ ။

တစ္ေန.က ျမိဳ.ပါတ္ရထားသြားစီးရာ ရထားတစ္စီးသည္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ငါးမိနစ္တိတိေနာက္က်ျပီးမွေရာက္လာေသာေျကာင္. ရထားပို.ေဆာင္ေရးတာ၀န္ခံသည္ ရွက္လြန္းသျဖင္. အရွက္နွင္.အသက္ကိုလဲကာမိမိကိုယ္ကိုယ္အဆံုးစီရင္သြား၏ ။ ရန္ကုန္ျမိဳ.တြင္းအမွိုက္ပံုတစ္ခုတြင္ ျကြက္တစ္ေကာင္သည္ျဖတ္ေျပးသြားရာ ျမိဳ.ေတာ္၀န္သည္ အလြန္တုန္လွုပ္ေျခာက္ခ်ားသြားျပီး တာ၀န္မွတစ္ခါတည္းနွုတ္ထြက္လြွာတင္သြားသည္ဆို၏ ။ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ သူကစားေနေသာကစားကြင္းကို အာဏာပိုင္မ်ားက ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၼဏီနွင္.ေပါင္းကာ တိုက္ခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္လိုက္ေသာေျကာင္. ကစားစရာေနရာမရွိေတာ.ေျကာင္းသမၼတထံစာေရးတိုင္ျကားရာ စာေရးျပီး ၃ ရက္အတြင္းမွာပင္ သမၼတျကီးကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္းျကည္.ရွဳစစ္ေဆးျပီး ကစားကြင္းကိုကေလးမ်ားအားျပန္လည္ေပးအပ္ရံုသာမက ၊ အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ.ျကေသာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားကို ေမာ္စကိုသို.ပို.လိုက္သည္ ဆို၏ ။ရန္ကုန္ျမိဳ.တြင္လန္ဒန္ကဲ.သို.နွစ္ထပ္ဘတ္စ္ကား( Double Decker ) မ်ားေျပးဆြဲရာ ေလေအးစက္မွုာေအးလြန္းသျဖင္. လူတို.သည္ ေသြးခဲျပီးေသဆံုးသြားျကသည္ဟူ၏ ။ လယ္တီဆရာေတာ္ျကီး၏သိမ္နွင္.ေစတီကို ျဖိဳဖ်က္ျခင္းလံုး၀မလုပ္ပဲ အဆင္းျမင္.နည္းပညာမ်ားသံုး၍ အေကာင္အထည္မပ်က္ လြတ္ကင္းရာသို.ေရြ.ွေျပာင္းေပးလိုက္နိုင္ေပသည္ ။

တရားစီရင္ေရးတြင္လည္း ဥပေဒအထက္တြင္ဘယ္သူမွမရွိဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကိုလက္ေတြ.က်င္.သံုးသည္.အေနျဖင္. ညဘက္တြင္ ျပိဳင္ကားမ်ားျဖင္.ဆိုးသြမ္းရမ္းကားေနေသာ လူျကီးသားသမီးအခ်ိဳ.ကို ေထာင္ဒဏ္အျပင္ ျကိမ္ဒဏ္ကိုပါ ခ်မွတ္အျပစ္ေပးသျဖင္. ေရေပါ ္ဆီသားသမီးအခ်ိဳ. ထိတ္လန္.တုန္လွုပ္သြားျက၏ ။ မီးပြိဳင္.တြင္ တာ၀န္က်ယာဥ္ထိမ္းတပ္ျကပ္ျကီးအား ဥပေဒမဲ. ရမ္းကားေသာ လူတစ္ခ်ိဳ.ကို ေထာင္ဒဏ္ခ်ပစ္လိုက္၏ ။ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ တြင္ဒိုင္လူျကီး အားပါးရိုက္ေသာအသင္းပိုင္ရွင္အား ေထာင္ဒဏ္ (၃)လနွင္. ကြင္းအတြင္း၀င္ေရာက္ခြင္. ၃ နွစ္ပိတ္ပင္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကိုခ်မွတ္လိုက္၏ ။
အစိုးရအဖြဲ.၀င္မ်ားသည္ သူတို.၏ ပိုင္ဆိုင္မွု ဥစၥာဓနစာရင္းကိုထုတ္ေဖာ္ေျကျငာျကသည္.အျပင္ ျပည္ပတြင္အပ္နွံထားသည္. ၎တို.မိသားစု၀င္မ်ားေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ား ၊ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္လာျက၏ ။ ရာထူးမွအနားယူခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိျကီးမ်ား ၊ အစိုးရအဖြဲ.၀င္၀န္ျကီးမ်ားသည္ သူတို.၏ပိုင္ဆိုင္မွုကို တစ္ခါထပ္မံ၍အစစ္ခံျပန္သည္ ။ စာေရးဆရာမ်ား ၊ အယ္ဒီတာမ်ား ၊သတင္းေထာက္မ်ားမွာ ထိုသို.အစစ္ေဆးမခံ၀ံ.၍ အစိုးရကိုအလြန္အထင္ျကီးေလးစားလာျကေလသည္ ။

အဖြဲ.၀င္ (၁၅)ဦးပါ အဂတိတိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ေဖာ္ထုတ္မွုမ်ားေျကာင္. လာဘ္စားခဲ.ျကေသာ အခြန္ဦးစီးမွူးမ်ား ၊ဆည္ေျမာင္းညြွန္မွဴး ညြွန္ခ်ဳပ္မ်ား ၊ တရားသူျကီးမ်ား ၊ စည္ပင္အရာရွိမ်ား ၊ အေကာက္ခြန္ဌာနမွအရာရွိမ်ား ၊လမ္းတံတားအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊ GE တပ္မွအရာရွိမ်ား ၊၀န္ျကီးေဟာင္းအခ်ိဳ.သည္ အင္းစိန္ေတာရသို. ဘုရားဖူးေရာက္ျကကုန္၍ ၎တို.ပိုင္ဆိုင္ေသာ အိမ္မ်ား ရံုးမ်ား ကုမၼဏီမ်ားခ်ိပ္ပိတ္အသိမ္းခံျကရေပ၏ ။၎တို.၏မယားငယ္မ်ားကိုလည္းစသံုးလံုးရံုးခန္းသို.ေခါ ္ယူစစ္ေဆးရာအခ်ိဳ.မွာ ရံုးခန္းေပါ ္မွမေတာ္တဆလိမ္.က်ေသဆံုးျကေပ၏ ။ ရာထူးနွင္.မလိုက္ေအာင္ခ်မ္းသာျကကုန္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ခ်ိဳ.ကိုလည္းေခါ ္ယူစစ္ေဆးေမးျမန္းျကကုန္၏ ။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲခ်ဳပ္သည္မိမိတို.အစြမ္းျဖင္.မေပါ ္နိုင္ေသးေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ.စိမ္းလဲ.ကန္သာလူသတ္မွုနွင္. ဒီပဲယင္းျမိဳ.မွ အမွုအခင္းျကီးမ်ားကို စေကာ.ဒ္တလန္ယာဒ္ စံုေထာက္အဖြဲ.အားေစ်းျကီးေပးကာငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ျကကုန္၏ ။

က်ြန္ေတာ္တို.စာေရးဆရာမ်ားသည္ မိမိတို.အမွားျကီးမွားျပီကိုသိလိုက္၏ ။ အျမဲလိုပင္က်ြန္ေတာ္တို.သည္အစိုးရ ယနၱယားကိုေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ေနရာ အစိုးရ ၊လြွတ္ေတာ္နွင္.၊တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ဘက္မွ ဤကဲ.သို.ဖိဖိစီးစီးတရားမ်ွတစြာေဆာင္ရြက္ေနမွုတို.ကိုျမင္ရေသာအခါ မွားယြင္းစြတ္စြဲခဲ.မွဳအတြက္ အျမန္မေတာင္းပန္ပါက ေျမငလ်င္ဟက္တက္ကြဲကာ စာေရးဆရာမ်ားသည္အရွင္လတ္လတ္ မဟာအ၀ီစိသို.က်ေရာက္ရေပအံ.ဟု ျပင္းစြာတုန္လွုပ္ေသာေျကာင္.ေဆာက္တည္ရာမရပဲ ဇီးကင္းပမာဏခန္.ရွိေသာ ေခ်ြးစက္တို.သည္ ပိုးပိုးေပါက္ေပါက္က်လာေပသည္ ။သမၼတျကီး ၊လြွတ္ေတာ္အမတ္မ်ား နွင္.တပ္မေတာ္ကို ရိုေသျမတ္နိုးလက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးေတာင္းပန္မွအျပစ္ေတြေျကေတာ.မည္ဟုေတာင္းပန္ရန္ ဘုရားခန္းတြင္ထိုင္လိုက္စဥ္မွာပင္ မဟာပထ၀ီေျမျကီးသည္ သိမ္.သိမ္.ခါေအာင္တုန္လွုပ္သြားျပီးက်ယ္ေလာင္ေသာအသံနွင္.အတူ က်ြန္ုပ္တစ္ကိုယ္လံုးသည္ ေလဟာနယ္ထဲသို.လြင္.စင္သြားေလသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို.ေနာင္တကားေနာက္က်ခဲ.ေခ်ျပီတည္း ။

“အား
အမေလး
ကယ္ပါဦး
ေျကာက္ပါျပီခင္ဗ် “
“ စာေရးဆရာ၊စာေရးဆရာသတိထားေလ “
“ ကိုညီကိုညီ ျမန္ျမန္ထ ျမန္ျမန္ေျပးေလ ၊ ဘာေျကာင္ျကည္.ေနတာလဲ “

က်ြန္ေတာ္.မိန္းမသည္ က်ြန္ေတာ္.ကိုလွုပ္နွိုးေနေပ၏ ။

“ဘာျဖစ္တာလဲမိန္းမ တပ္မေတာ္နဲ.အစိုးရကိုျပစ္မွားမိလို. ငါ.ကိုေျမမ်ိဳခံရတာမဟုတ္လား “

ဟုေမးလ်င္ မိန္းမကစိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နွင္.

“ ဘယ္ကေျမမ်ိဳခံရမွာလဲ ၊က်ြန္မတို.အိမ္ကို က်ဴးေက်ာ္ဆိုျပီးဘူဒိုဇာနဲ.လာထိုးေနတာ တစ္ျခမ္းပါသြားျပီ ၊ အဲဒါေျကာင္.ဘူဒိုဇာျပန္လွည္.မလာခင္ရွင္.ကိုျမန္ျမန္ေျပးဖို.ေျပာေနတာ ၊အေရးထဲေန.ခင္းေျကာင္ေတာင္ အိပ္ေပ်ာ္ျပီးအိပ္မက္မက္ေနေသးတယ္ “

“ ငါတို.အိမ္က ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမဟုတ္ဘူးလား ၊ ဘယ္လိုလုပ္က်ဴးေက်ာ္ျဖစ္သြားတာလဲဟ “

“ရွင္.ဘာသာ ဘိုးဘြားပိုင္ခ်င္ရင္ ေနာက္ဘ၀မွပိုင္ အခုေတာ.တပ္ပိုင္ဆိုလား၊ ဦးျမိဳင္ဆိုလား ၊ဦးပိုင္ဆိုလား အဲဒါနဲ.မလြတ္လို.လာဖ်က္တာတဲ. ၊ ျမန္ျမန္ေျပးေတာ. က်ြန္မေတာ.လစ္ျပီ “

ဟုေျပာကာ မိန္းမသည္ လ်ွိဳကေလးထဲသို.လွိမ္.ခ်လိုက္ရာက်ြန္ုပ္လည္း ဘူဒိုဇာေဂါ ္ျပားျကီး အနားကပ္လာျပီျဖစ္ေသာေျကာင္. ကေလာင္လက္နက္နွင္.စာရြက္မ်ားကိုအသာခ်ကာ မိန္းမေနာက္သို.ထပ္ျကပ္မကြာ……ဂ်က္ကီခ်မ္းကဲ.သို. ဒိုင္ဗင္ပစ္၍ လိုက္ခဲ.ရပါေျကာင္း ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)
News Watchေစာင္.ျကည္.သတင္း ဂ်ာနယ္
၁၁.၃.၂၀၁၄

No comments: