Monday, December 23, 2013

တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အားလံုး၏ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ အမွန္တကယ္ေရြးခ်ယ္ထားၪဏ္လိႈင္လင္း|ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ အမွန္တကယ္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေရမွာ စုစုေပါင္း၏ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွသည္ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ လူထုဆက္ဆံေရးဌာန တာ၀န္ခံဦးဂ်င္မီက ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ မဇၩိမကို ေျပာသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းတြင္ အဆိုပါအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ရန္ရိွသည့္ “ျမန္မာ့စနစ္သစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျချပ အစီရင္ခံစာ”ကို ကိုးကား၍ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ “တကယ္တန္း ျပည္သူလူထုက လက္ခံတဲ့၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပံုစံအတိုင္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္တာက ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရိွတယ္”ဟု ဦးဂ်င္မီက ဆိုသည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ ရပ္ကြက္ ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ေက်းရြာ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ကို ကြင္းဆင္း ေကာက္ခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒပါအတိုင္း ေနရာအႏွံ႔ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေသာ္ လည္း လူထုက အမွန္တကယ္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ဦးေရမွာ ယင္းပမာဏသာရိွေနသည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္ သည္။

ထို႔ျပင္ လူထုကေရြးခ်ယ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေပၚတြင္ အစိုးရ၏ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရိွေနျခင္း သည္ ယင္းတို႔၏ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအေပၚ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟု ဦးဂ်င္မီကသံုးသပ္ သည္။ “တကယ္တမ္း အလုပ္လုပ္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြက လႊမ္း မိုးၾကတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာလူထု တိုက္႐ိုက္ ေရြးခ်ယ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အထက္အဆင့္တြင္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖဲြ႕တြင္ ပါ၀င္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန မ်ား ရိွေနသည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

“လူထုက ေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့သူေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက တိုက္႐ိုက္တာ၀န္ေပးထားတဲ့သူေတြရဲ႕ အမိန္႔ ေတြ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြေအာက္ ေရာက္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာလို႔မရ ဘူး”ဟုလည္း ဦးဂ်င္မီက ေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလကတည္းက စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ သူႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရသည့္ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်းရြာႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ လံုး၀မရိွေသးဟု အစီရင္ခံစာက သံုးသပ္ထားသည္။

No comments: