Thursday, December 26, 2013

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႕ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ၿမိတ္ခရိုင္ (၈၈) မ်ိဳးဆက္ မွ ေရးသားတင္သြင္းသည့္ စာတမ္း ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိတ္ခရိုင္ (၈၈) မ်ိဳးဆက္ေတြ လုပ္ထားတာေတြ သိခ်င္ပါတယ္ဆိုသူမ်ားအတြက္ပါ။
၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႕ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ၿမိတ္ခရိုင္ (၈၈) မ်ိဳးဆက္ မွ ေရးသားတင္သြင္းသည့္ စာတမ္း ။No comments: