Thursday, December 26, 2013

ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ လားရာ


Written by သည္းထန္
=================================

ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြ ဖြင့္ခြင့္ေပးခဲ့တာ ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းကုိ ေရာက္လာ ခဲ့ပါၿပီ။ အစေကာင္းလို႔ အေႏွာင္းေသခ်ာေန တဲ့ ေက်ာင္းေတြ ေတြ႕ေနရသလုိ အစမေကာင္းတဲ့ ေက်ာင္းေတြရဲ႕သတင္းေတြကုိ လည္း ၾကားေနရပါတယ္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြ ေအာက္ျမင္ဖုိ႔ မေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆုိတာ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအထိ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာျဖစ္သလုိ အစုိးရရဲ႕ ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲမႈလည္း လုိအပ္တယ္လုိ႔ ထင္မိပါ တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ မူဝါဒတစ္ခုေျပာင္းလဲတုိင္း ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြ ပါလာတတ္တာ ထုံးစံတစ္ခုလုိျဖစ္ ေနပါတယ္။

ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းဆရာအရည္အခ်င္း

"ပညာေရးဘဲြ႕၊ သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္ႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ဆုိင္ရာ ဘာသာ ရပ္ဘဲြ႕၊ မဟာဘဲြ႕၊ မဟာဘဲြ႕အထက္ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈအေတြ႕အႀကံဳ အနည္း ဆုံး ငါးႏွစ္ရွိသူျဖစ္ပါက . . ."

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ေတာ့ အထက္ပါဥပေဒဟာ လက္ရွိ သင္ၾကားေနတဲ့ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းဆရာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ေလာက္အေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈမရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ က်ဴရွင္ဆရာတစ္ျဖစ္လဲ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းဆရာေတြဟာ သင္ၾကားမႈ အေတြ႕အႀကံဳ ငါးႏွစ္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္ျပ တဲ့ဘာသာရပ္နဲ႔ရတဲ့ ဘဲြ႕ကိုက္ညီသည္ျဖစ္ေစ၊ မညီသည္ျဖစ္ေစ သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္မွာ သင္ၾကား မႈနည္းစနစ္နဲ႔ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္ဖုိ႔ကုိ ႀကိဳးစားၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ သူတုိ႔ဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ျပန္ခန္႔ထားၾကတဲ့ ဆရာေတြပါ။ ကုိယ္ညံ့ရင္ခံရမယ္ဆုိတာ သိသူခ်ည္းပါပဲ။ မညံ့ေအာင္ ဟုတ္တဲ့နည္း ေရာ၊ မဟုတ္တဲ့နည္းနဲ႔ပါ ႀကိဳးစားေနၾကသူေတြခ်ည္းပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ဥပေဒဟာ စကားလုံးေတြထက္ပုိၿပီး အသက္ဝင္မလာခဲ့ပါဘူး။ (က်ဴရွင္ဆရာေတြအေခၚ) လုပ္သက္ငါးႏွစ္ျပည့္ ေအာင္ ပညာေရးမွဴးေတြကုိ ခ်ဥ္းကပ္ၾကတယ္။ ရတဲ့ဘဲြ႕နဲ႔သင္တဲ့ဘာသာရပ္မတူတဲ့သူက ဘာသရပ္ တူလုိင္စင္ရၿပီး မသင္တဲ့ဆရာရဲ႕ သင္တန္းဆရာကတ္ျပားကုိ တစ္ႏွစ္စာပုိက္ဆံေပးငွားၿပီး ဓာတ္ပုံ ေျပာင္းကပ္လုိ႔ ဆက္သင္ၾကာတာပါပဲ။ ဥပေဒက မလိမ္ခ်င္သူကုိ လိမ္ေအာင္ျပ႒ာန္းလုိက္သလုိပါပဲ။

ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

"အထက္တန္းအဆင့္အတြက္ စာသင္ခန္း၏ ၾကမ္းခင္းဧရိယာသည္ စတုရန္းေပ ၃၆၀ အနည္းဆုံး ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား ၄၀ ဦးထက္မပုိရ . . ." ဥပေဒမွာပါတဲ့ ဒီတစ္ခ်က္ကလည္း အစုိးရအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ မျဖည့္ဆည္းႏုိင္တဲ့အခ်က္ကို ပုဂၢလိကေတြဆီက ေတာင္းယူလုိက္ သလုိပါပဲ။ အစုိးရအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာေတာင္ စတုရန္းေပ ၃၆၀ ထဲမွာ ေက်ာင္းသား ၆၀ ေက်ာ္ ၇၀ သင္ၾကားေနၾကရတာပါ။

တကယ္တမ္း ဥပေဒထဲမွာပါသင့္တာက ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံသည္ ကုိယ္ပုိင္ျဖစ္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းထားျခင္းစတဲ့ အခ်က္ေတြပါဝင္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာအိမ္ရွင္အိမ္ငွားျပႆနာေၾကာင့္ ေနရာေရႊ႕ရတာတုိ႔၊ စစ္ေဆးေရးဝင္ေရာက္စဥ္ျပထားတဲ့ အခန္းေတြျပန္ခ်ဳံ႕ရတာတုိ႔စတဲ့ ျပႆနာေတြ ေျပလည္သြားမွာပါ။

Multimedia Classroom နဲ႔ Science Lab

ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ေပမယ့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပုံ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ သိန္း ၂၀ ေပးဝယ္ရတဲ့ Language Lab ေတြဟာလည္း ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အေဆာင္အေယာင္တစ္ခုထက္ မပုိခဲ့ပါ ဘူး။ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားလုိပဲ ေက်ာင္းစစ္လာတဲ့ေန႔မွာ Language Lab ကုိ အသုံးျပဳျပ၊ ကြန္ပ်ဴတာကုိင္တတ္တဲ့ကေလးကုိ ကြန္ပ်ဴတာကုိင္ခုိင္းနဲ႔ သင့္ေတာ္သလုိ စခန္းသြားေန ၾကပါတယ္။ တကယ္ဆုိေက်ာင္းစစ္ေတြကုိ ေရွာင္တခင္သာ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွ အေျခအေနမွန္ ေတြသိႏုိင္မွာပါ။ သင္ခန္းစာေတြၿပီးမၿပီး record ေတြၾကည့္ၿပီး စစ္ေဆးေနတာကလဲ ကြယ္ရာမွာရယ္စ ရာေတြ ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ record ဆုိတာႀကိဳက္သလုိလိမ္ၿပီး ေရးေနၾကတာပါ။ လိမ္မေရးလုိ႔လဲ မျဖစ္ပါဘူး။ ျပ႒ာန္းထဲက သင္ခန္းစာနဲ႔ၿပီးရမယ့္ကာလဟာ တစ္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔တစ္ၿမိဳ႕နယ္ မတူႏုိင္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ဉာဏ္ရည္နဲ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေပၚမူတည္ၿပီး ကြာျခားေနတာပါပဲ။ ဒါကုိဒီလအတြင္း ဒီသင္ခန္းစာအထိ ၿပီးရမယ္ဆုိေတာ့ လိမ္ၾကေတာ့တာပါပဲ။ တကယ္ဆုိျဖစ္သင့္တာက သင္ခ်င္သလုိ သင္၊ ၿပီးခ်င္သေလာက္ၿပီး၊ ေျဖခ်င္တဲ့သူေျဖတဲ့အတန္းကုိ ဝင္ေျဖခုိင္းၿပီး စာေမးပဲြစနစ္ကုိ အစုိးရက တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကုိင္တြယ္စစ္ေဆးေပးႏုိင္ရင္ စာၿပီးမၿပီး record ေတြလုိက္စစ္စရာမလုိေတာ့ပါ ဘူး။ ခုေတာ့ခုတ္ရာတျခား ရွရာတလဲြေတြျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ ဆရာေတြကလဲ သင့္ေတာ္သလုိသင္ ၾက၊ အတန္းကုိလဲ တင္ခ်င္သလုိတင္ၾကနဲ႔၊ မၾကာခင္မွာ ဆယ္တန္းမွာ အရည္အေသြးစံမမီတဲ့ ကေလး ေတြ စုပုံလာပါေတာ့မယ္။ မိဘေတြအေနနဲ႔ကလည္း ပုိေကာင္းမယ္ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ေျပာင္းမိပါတယ္။ တ႐ုတ္မုန္႔ေတြစားရသလုိ ပါကင္လွၿပီး အာဟာရမျပည့္ဝရင္ ေက်ာင္းထားရက်ဳိးမနပ္ပါဘူး။ အခ်ိန္မီ ျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။

မရွင္းမလင္းအခြန္

တည္ေထာင္သက္ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ခါနီးအထိ ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြကုိ အခြန္မေကာက္ေသးပါဘူး။ အေသ အခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ ဒါဟာပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြအတြက္ ရင္ေမာစရာပါ။ ၿပီးမွ ဘက္ျပန္ (back) သုံးႏွစ္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေဆာင္ပါဆုိရင္ အပ္ႏွင့္ထြင္းရမယ့္ေနရာ ေပါက္ဆိန္နဲ႔ေပါက္ေနရပါလိမ့္ မယ္။ သာမန္က်ဴရွင္ေတြကုိ အခြန္ေကာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြ အခြန္လြတ္ေနတာ ေကာင္းတ့ဲလကၡဏာတစ္ရပ္မဟုတ္ပါဘူး။ အားလုံးအတြက္ မွ်မွ်တတျဖစ္သင့္ပါတယ္။

ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ လားရာ

ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြဘက္ကလည္း အစုိးရရဲ႕ေစတနာအစစ္အမွန္ကုိ သိသင့္ပါတယ္။ ေငြရဖုိ႔တစ္ခု တည္းကုိ မၾကည့္သင့္ပါဘူး။ ပညာေရးဟာ စီးပြားေရးမဟုတ္ပါဘူး။ မိမိရဲ႕အလုပ္ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕အနာ ဂတ္ကုိ ပုံေဖာ္ေပးေနျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ အၿမဲသတိခ်ပ္ေနသင့္ပါတယ္။ တေလာဆီက ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသားေတြက စာရင္းသြင္းၿပီး လာမတက္ဘဲေနတဲ့ကိစၥ အေတာ္က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ၾကားရပါတယ္။ လာသင္တဲ့ဆရာေတြကုိ လစာသုံးလမရွင္းလုိ႔ ဆရာေတြက ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ၾကမယ္ဆုိၿပီး ဟာသလုပ္ေနတာလဲ ၾကားရပါတယ္။ ဆရာတစ္ဦးရဲ႕ အဆင္မေျပလုိ႔ ႏွစ္မကုန္ခင္ ေနာက္ဆရာတစ္ဦးလဲထည့္၊ ထပ္အဆင္မေျပထပ္လဲထည့္လုပ္တဲ့ ေခတ္ကုန္သင့္ပါၿပီ။ အဲဒီလုိလုပ္ခဲ့ ၾကလြန္းလုိ႔ က်ဴရွင္ေလာကႀကီးလဲ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ခုတစ္ခါထပ္ျဖစ္ေနလုိ႔ တာဝန္ရွိသူေတြ မ်က္စိ စပါးေမြးစူးခဲ့ရင္ မိမိအတြက္ေရာ က်န္တဲ့ဘဝတူေတြအတြက္ပါ ဇာတ္သိမ္းမေကာင္းႏုိင္ပါဘူး။ မိမိ ေက်ာင္းမွာလာတက္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ႀကံရည္ႀကိတ္စက္ထဲက ႀကံဖတ္ေတြလုိ သေဘာထားၿပီး ေခါက္လုိက္ခ်ဳိးလုိက္ အရည္ညႇစ္လုိက္လည္း မလုပ္သင့္ေတာ့ပါဘူး။ တစ္လဘယ္ေရြ႕ ဘယ္မွ်နဲ႔သင္ မယ္ေျပာၿပီး ေက်ာင္းေရာက္ၿပီးခါမွ စာအုပ္ဖုိးထပ္ေကာက္တာ၊ ဖယ္ရီ ေၾကးေတြ ထပ္ျမႇင့္တာ၊ ေဆးေက်ာင္းကဂုိက္ကုိ ေခၚေပးရမွာမုိ႔ သင္တန္းေၾကးထပ္တုိးတာေတြဟာ အရည္ညႇစ္ေနတာပါပဲ။ ၿခံစည္း႐ုိးကုိ ထင္းေခြတဲ့အလုပ္ေတြ မလုပ္ၾကပါနဲ႔ေတာ့။

ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ဖူးတာေလးတစ္ခု ေျပာပါရေစ။

အိႏိၵယရဲ႕ျပည္နယ္တစ္ခုထဲက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ကေလးေတြေက်ာင္းလာတက္တာ ေက်ာပုိး အိတ္ေတြ မပါေတာ့ပါဘူး။ ကုိယ္ပုိင္ Lap top ေလးေတြနဲ႔ ေက်ာင္းေရာက္လာပါတယ္။ ေက်ာင္းက ဆရာမကလည္း သင္လုိတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကုိ projector နဲ႔ရွင္းလင္းသင္ျပသြားပါတယ္။ မရွင္းလင္း တဲ့ သင္ခန္းစာေတြ၊ အိမ္စာေတြကုိ လုပ္ဖုိ႔ကေလးေတြက ဆရာမရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာထဲက လုိခ်င္တဲ့အပုိင္း ေတြကုိ ကူးယူၿပီးအိမ္ျပန္သြားၾကပါတယ္။ ကေလးေတြအိမ္ျပန္မေရာက္မီ ကေလးေတြရဲ႕ အိမ္ကုိက ေလးရဲ႕ တစ္ေန႔တာအေၾကာင္းအရာအားလုံး e-mail ပုိ႔လုိက္ပါၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးကုိ အစုိးရကပဲတြန္းတင္ႏုိင္မလား၊ ပုဂၢလိ ကပဲ တြန္းတင္ႏုိင္မလား၊ ႏွစ္ဦးေပါင္းပဲ တြန္းတင္ႏုိင္မလားဆုိတာ ေမွ်ာ္တလင့္လင့္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေန ခ်င္ပါေသးတယ္။

The Yangon Times Daily

No comments: