Thursday, March 6, 2014

ထုံးအိုးၾကီးထဲသာ ႏွစ္ထည့္လိုက္ပါေတာ့

ထုံးအိုးၾကီးထဲသာ ႏွစ္ထည့္လိုက္ပါေတာ့
********************************

ဂ်ပန္ ထိုင္း ဗီယက္နမ္ သီရိလကၤာ စတာေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူမ်ားစု ႏိုင္ငံေတြပါ။ ဘာသာေရးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဆုတ္ယုတ္တာထက္ ဘာသာေရးကို အသုံးခ်မႈလြဲမွားလို႔ ႏိုင္ငံ ဆုတ္ယုတ္တယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ မကုန္သင့္တာ မကုန္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရပါမယ္။ ေပးလွဴတုုိင္း ျမတ္တယ္ဆိုၿပီး မလိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားေနရင္ အလွဴခံေတြမ်ားေနရင္ အျပစ္ျမင္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဘုရားက ရဟန္းမ်ားကို အသက္ရွင္ေနရုံမွ် မနက္စာကို ခြင့္ျပဳခဲ့တာကို ၾကည့္ရင္ ျပည္သူအမ်ား မထိခိုက္ မနစ္နာေစတာ ထင္ရွားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ တိုုုုိင္းျပည္ရဲ့ ပညာေရးစနစ္ နိမ့္က်မႈက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေရာ စီးပြားေရးေရာ စသည္ အားလုံးကုုိ နိမ့္က်ေစတာ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏိုင္ပါ။

ေခတ္ပညာေရးစနစ္ဆိုတာ ဘာသာေရးကို လုံး၀ အေျခခံထားတာ မဟုတ္ပါ။ ေရွးေခတ္ထုံးစံအရ ရဟန္းေတာ္မ်ား အာဂုံေဆာင္ခဲ့ၾကလို႔ ယေန႔တုုိင္ သာသနာေတာ္ၾကီး တည္တံ့ေနတာကိုလည္း မေမ့သင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ယခုအခ်ိန္မွာ အာဂုံကို အဓိကေနရာမွာ မထားပဲ ေတြးေခၚ ဆန္းစစ္ ေ၀ဖန္တဲ့ ပညာေရးစနစ္ကိုလည္း ထည့္သင့္တာ အမွန္ပါ။

ေရွးတုန္းက အာဂုံရမွ အာဂလူ စသည္ ဆိုေတာ့ အာဂုံျပန္ဆုုိၾကရပါတယ္။ ေနာက္ ေရွးမင္းမ်ားလက္ထက္မွာ ဘုရင္မ်ားကိုယ္တုိင္က ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းပညာေရးန႔ဲ ၾကီးလာၾကေတာ့ ဒီစနစ္က ျပည္သူေတြမွာပါ ျပန္႔က်ယ္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါကို အသုံးခ်မႈ လြဲမွားၿပီး ၏ သည္ မလြဲ က်က္မွ ေတာ္တယ္လို႔ ယူဆလာၾကတယ္။

ေခါင္က အစ မီးဖိုေခ်ာင္ အဆုံး ပ်က္စီးယုုိယြင္းေနတာဆုုိေတာ့ အစ အဆုုံး ျပင္ရမွာပါ။ ေရွးက်မ္းဂန္မွာ ေဖၚျပပါရွိတဲ့ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုုအရ တပည့္ျဖစ္သူဟာ သူေရးထားတဲ့ ေပစာတစ္ပုုဒ္ကုုိ အမွားျပင္ေပးဖုိ႔ ဆရာသမားကို ျပေတာ့ အမွားေတြကို ထုံးနဲ႔ တို႔ရတာ မ်ားလြန္းလို႔ ဆရာသမားက အဲဒီေပစာကုုိ ထုံးအိုးၾကီးထဲသာ ႏွစ္ထည့္လိုက္ပါေတာ့လို႔ ဆိုခဲ့သလို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ မွားလာခဲ့တဲ့ လက္ရွိပညာေရးက ထုုံးအုုိးႀကီးထဲ ႏွစ္ရမယ့္အဆင့္ကုုိ ေရာက္ေနပါၿပီ။ အေပၚယံ ထုုံးတုုိ႔ျပင္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈနဲ႔ေတာ့ ထိေရာက္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လစာလုုံေလာက္ေရးအတြက္ ပညာေရးအသုုံးစရိတ္ မ်ားစြာျမွင့္တင္ဖုုိ႔ဟာလည္း အေရးႀကီးတဲ့ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုုပါ။

အမွန္ေတာ့ က႑ေပါင္းစုုံ ျပင္ဆင္ဖုုိ႔ လုုိအပ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ပဓာနအက်ဆုုံး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုုိ႔ လုုိအပ္ေနတာကေတာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုုိ ထုုံးအုုိးထဲ မႏွစ္ႏုုိင္ေသးေတာင္မွ အေတာ္ေလး ထုုံးတုုိ႔ဖုုိ႔ လုုိအပ္ေနတဲ့ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုု ျဖစ္ေနပါတယ္။

### ဦးခင္ေမာင္ဝင္း - Khin M Win ရဲ႕ ပညာေရးဆုုိင္ရာ သုုံးသပ္မွတ္ခ်က္ျပဳထားတဲ့ comment ေတြကုုိ ကုုိးကားၿပီး ေရးထားပါတယ္ ###

No comments: