Thursday, March 6, 2014

ရထားလက္မွတ္ တရားဥပေဒနဲ႔ ကိုုယ္က်င့္တရား ဥပေဒေတြက တရားမွ်တရင္ ကိုုယ္က်င့္တရားကလဲျမင့္တက္လာပါတယ္။ဒီအေၾကာင္းကိုု ကိုုယ္ေတြ႔အေၾကာင္းကိုု အေျခခံလိုု႔ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ေနတဲ့ ေအာ္စလိုုမွာ ကိုုယ္ပိုုင္ကားေတြကလြဲရင္ က်န္တဲ့ ရထား၊ဘတ္စ္ကား၊ဓါတ္ရထားနဲ႔ ေျမေအာက္ရထားအားလုုံ အစိုုးရပိုုင္ပါတယ္။ ဒါကိုု Public Transport ေခၚတာေပါ့ေလ။

 ေအာ္စလိုုအနီးအနားကကြ်န္းေတြကိုု သြားတဲ့ သေဘၤာအေသးစားေတြလဲ ဒီအထဲမွာ အက်ဳံး၀င္ပါတယ္။ ဒီလိုုယဥ္ရထားေတြကိုု အစိုုးရက ထိမ္းခ်ဳပ္ထားေတာ့ အခ်ီးႏွီး မျဖစ္ဘိုု႔ စနစ္တက်စီမံထားပါတယ္။ ေျမေအာက္ရထားနဲ႔ ဘတ္စ္ကားေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဆီကလိုု စပါယ္ရာမရွိပါဘူး။ ဒီအတြက္ေငြကုုန္ခံမေနပါဘူး။ ကိုုယ္ဆီဆိုုရင္ေတာ့ အေခ်ာင္စီးတဲ့သူေတြမ်ားမွာပဲလိုု႔ ေတြးေကာင္းေတြးၾကပါလိမ့္မယ္။ မရပါဘူး ေနာက္ပိုုင္းဆက္ပါ့မယ္။

 ရထားမွာမွာေတာ့ ခရီးေ၀းရထားေတြမွာ လက္မွတ္စစ္ပါျပီး လိုုကယ္ရထားလိုု႔ေခၚတဲ့ ခရီးတိုု ( အလြန္ဆုုံး (၁) နာရီခြဲ) ရထာားေတြမွာေတာ့ လက္မွတ္စစ္ပါတဲ့တြဲနဲ႔ လက္မွတ္စစ္မပါဘဲ လက္မွတ္မွာ တံဆိပ္ႏွိပ္ျပီးသားသူေတြပဲစီးလိုု႔ရတဲ့ ရထားတြဲသတ္သတ္ဆိုုျပီး (၂)မ်ိဳးထားပါတယ္။ဒုုတိယအမ်ိဳးအစားကေတာ့ ဘယ္လက္မွတ္စစ္မွ မပါပဲ။ ေအးေအးေဆးေဆးစီးနိုုင္ပါတယ္။ သေဘၤာမွာလဲ လက္မွတ္စစ္ပါ ပါတယ္။ ဟုုတ္ကဲ့ ရဲရင္ေတာ့ အေခ်ာင္စီးလိုု႔ရပါတယ္။


 လက္မွတ္အမ်ိဳးအစားကလဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဥပမာ။ တစ္နာရီလက္မွတ္၊ တရက္ (၂၄နာရီ)လက္မွတ္၊ တပါတ္လက္မွတ္၊ တလလက္မွတ္၊ (၆)လ တႏွစ္ေတြရွိတာသိေပမဲ့ ၀ယ္ေတာ့မသုုံးဘူးပါ။ ၾကာေလပိုုသက္သာေလပါပဲ။ ဥပမာ တနာရီက ၃၀ ကရိုုနာေပးရျပီး တနာရီေက်ာျ္ပီးရင္သုုံးမရလိုု႔ တေန႔ထဲမွာ (၅) ေခါက္ေလာက္အျပင္ထြက္ရရင္ ၁၅၀ ကရိုုုနာကုုန္က်မွာပါ။ဒါေပမဲ့ (၂၄)နာရီလက္မွတ္၀ယ္ရင္ေတာ့ ၈၀ ကရိုုနာပဲကုုန္က်မွာပါ။ ဒီေန႔မနက္ ၁၀နာရီက စသုုံးရင္ ေနာက္တေန႔ မနက္ (၁၀)နာရီထိသုုံးနိုုင္ပါတယ္။ အဲလေပးလက္မွတ္ကေတာ့ ဒီလ (၃၀) တက္သြားလိုု႔ ၆၅၀ ကရိုုနာေပးရပါတယ္ ။တလလုုံးသုုံးလိုု႔ရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ေလ်ာ့ေစ်းေပးပါတယ္။ ကေလး(၄-၁၈) ႏွစ္နဲ႔ ပင္စင္စားေတြက တ၀က္ခပဲေပးရပါတယ္။ စေန၊ တနဂၤေႏြ မွာေတာ့ လူၾကီးတေယာက္နဲ႔ အတူ ကေလး (၄) ဦးစီးခြင့္ရပါတယ္သူတိုု႔က အခမဲ့ပါ။ ဒီလက္မွတ္ရွိရင္ သတ္မွတ္တဲ့ ကာလအတြင္း ေစာေစာကေျပာတဲ့ ခရီးသြားယာဥ္ေတြအားလုုံး မရပ္မနားစီးခ်င္သေလာက္စီးခြင့္ျပဳပါတယ္။


 ကိုုယ္ကအိမ္ျပန္ေရာက္ ဇနီးက အျပင္ထြက္ဘိုု႔ ရွိရင္လဲ ဒီလက္မွတ္နဲ႔ျပန္သြားလိုု႔ရပါတယ္။ တကယ္ကေတာ့ လက္မွတ္ကိုု 7Eleven လိုုမ်ိဳးဆိုုင္ေတြမွာ အခ်ိန္မေရြး၀ယ္လိုု႔ရတယ္။ ျပီးေတာ့ဘူတာတိုုင္းမွာ စက္ထားေပးတယ္ ဘဏ္ကဒ္နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ေငြနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၀ယ္လိုု႔ရတယ္ မ၀ယ္တာ ကိုုယ္တာ၀န္ပ်က္ကြက္ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဘတ္စ္ကားစီးရင္ ကိုုယ္ကလကဒ္၀ယ္မထား ဒါမွမဟုုတ္ အသစ္ျဖစ္ရင္ ဘတ္စ္ကားေပၚက ဒရိုုင္ဘာဆီမွာျဖစ္ေစ လက္မွတ္ကိုု ဖတ္တဲ့စက္မွာျဖစ္ေစျပရပါတယ္။


 ဒရိုုင္ဘာဆီမွာလဲ လက္မွတ္၀ယ္လိုု႔ရပါတယ္ တစ္နာရီလက္မွတ္ေပါ့ ဒါေပမဲ့ ေစာေစာကလိုု ၃၀ ကရိုုနာ မဟုုတ္ေတာ့ဘူး (၇၀) ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လိုု႔ ကိုုယ္ကအေၾကာင္းအမ်ိဳးေၾကာင့္မလုုပ္မိတဲ့ အခ်ိန္ လက္မွတ္စစ္လာျပီဆိုုရင္ေတာ့ ကံဆိုုးမိုုးေမွာင္က်ျပီမွတ္ပါေတာ့။ ဘယ္လိုုလူပဲျဖစ္ပါေစ ဘယ္အရြယ္ပဲျဖစ္ပါေစ။ လက္မွတ္စစ္က ေျပာသမွ်ကိုုစိတ္ရွည္လက္ရွည္နားေထာင္ေပးပါတယ္ ဒါေပမဲ့ ကိုုယ့္ကိုု ေဘာင္ခ်ာျဖတ္ပိုုင္းျဖတ္ဘိုု႔ မွတ္ပုုံတင္ေတာင္းေတာ့တာပါပဲ။ ေျပးလိုု႔မရပါ။


 အဲလိုုလူေတြ႔တာနဲ႔ လက္မွတ္စစ္ေတြက ဆင္းေပါက္ကိုုပိတ္ထားလိုုက္ပါတယ္။ ဒီမွတ္တ္ိုုင္ဆင္းမယ္ေျပာလဲမရပါ။ ခ်က္ျခင္းေပးရင္ ဒါဏ္ေငြ(၇၅၀) ကရိုုနာ ေနာက္မွဆိုုရင္ (၉၅၀) ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ဒါထက္ဆိုုးတာကေတာ့ ကားေပၚမွာပါတဲ့လူေတြက ျပဴးတူးျပဲတဲ ၀ိုုင္းၾကည့္ၾကတာပါ။ ေျမေအာက္ရထားမွာက်ေတာ့ ဒရိုုင္ဘာဆီ၀ယ္လိုု႔မရေတာ့ ကိုုယ့္ဘာသာ ကိုုဆိုုင္မွာျဖစ္ေစ စက္မွာျဖစ္ေစ ၾကိဳ၀ယ္။ ျပီးရင္စက္မွာ ဖတ္ထားျပီးမွစီးရပါတယ္။ အဲလက္မွတ္ေတာ့၀ယ္ပါရဲ့ စက္မွာၾကိဳဖတ္မထာဘူးဆိုုရင္လဲ လက္မွတ္စစ္နဲ႔ေတြ႔ရင္ေတာ့ ေစာေစာက ဒါဏ္ေၾကးေပးသာေပးလိုုက္ပါေတာ့။ 


 လိုုကယ္ရထားက်ေတာ့ ေစာေစာကေျပာသလိုု လက္မွတ္ေရာင္းတဲ့ စစ္တဲ့ သူပါတဲ့တြဲမွာဆိုုရင္ သူ႔ဆီမွာ လက္မွတ္ျပ သူက စက္အေသးစားေလးနဲ႔ဖတ္ၾကည့္မယ္ လက္မွတ္မရွိရင္ ၇၀ ကရိုုနာေပး၀ယ္။ အင္း ဒါေပမဲ့ ေစာေစာကေျပာတဲ့ လက္မွတ္စစ္မပါတဲ့တြဲ အေခ်ာင္ရမလား ဒါမွမဟုုတ္ တဘူတာထဲပါကြာ တမိနစ္ေလာက္ပဲၾကာမွာဆိုုျပီးစီးတုုန္း လက္မွတ္စစ္လာျပီ ဆိုုရင္ေတာ့ ေစာေစာကေျပာတဲ့ ဒါဏ္ေၾကးေပးလိုုက္ပါေတာ့။ မေၾကနပ္ရင္ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရးရုုံးမွာ ျပန္အသနားခံခြင့္ေတာ့ေပးပါတယ္။ တကယ္က ကိုုယ့္အလုုပ္နဲ႔ကိုု မေသခ်ာတာ ဘယ္သူလုုပ္နိုုင္ပါ့မလဲ။


ဒါဏ္ေၾကးတင္လား။ မျပီးေသးပါ။ ဒါဏ္ေၾကးထိထားသူဆိုုတာကိုု ကိုုယ့္ရဲ့ ကိုုယ္ေရးရာဇ၀င္မွာ ျဖည့္ေပးလိုုက္ပါတယ္။ အလုုပ္ေလွ်ာက္ျပီဆိုုရင္ အဲဒီ အခ်က္ေတြက ေကာင္းေကာင္းဒုုကၡေပးျပီသာမွတ္လိုုက္ပါေတာ့။ မေတာ္တဆေတြ၊ အခ်ိန္မရွိလိုု႔ေတြ ဆင္ေျခဆင္လက္ေတြ ဘာမွ အသုုံးမ၀င္ပါ ဥပေဒ အရ အေရးယူျခင္း၊ အေရးယူခံရျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုုယ္ရဲ့ စာရိတၱကိုု ဘရိတ္ဓါးနဲ႔ အမႊန္းခံရသလုုိပါပဲ။ကဲ ဘယ္သူက ေငြလဲ မတန္တဆ ဒါဏ္ရိုုက္ခံရေသး၊ ကိုုယ့္ရဲ့စာရိတၱကိုုပါ အေပါင္ထားျပီး ဘယ္သူကအေခ်ာင္ခိုုးစီးမွာလဲ။ တခါေလာက္ထိရင္ တသက္မွတ္သြားေလာက္ေအာင္လုုပ္ထားတာ။ 
စပါယ္ရာမလိုုပါဘူး။ 
 လိုုတာက တရားတဲ့ ဥပေဒစိုုးမိုုးဘိုု႔။ 
အဲဒါပဲလိုုတယ္။

 ေအာင္စံေအး

No comments: