Sunday, March 9, 2014

"သူ႔...ဇတ္ရုပ္..."

 
 
"သူ႔...ဇတ္ရုပ္..."
-------------------

သူ႕ကိုၾကည့္လိုက္ျပီဆိုလွ်င္ သူ႔သြင္ျပင္မွာ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းသဖြယ္ရွိသည္။
သူစတင္ တာ၀န္ယူခဲ့ျပီး အခ်ိန္သိပ္မၾကာခင္မွာပင္ သူ႔က အေျပာင္းအလဲကို ေဖၚေဆာင္လာသူအလား လူေတြရဲ႕ ထင္ေၾကးေပးျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။
အေျပာင္းအလဲကို ဆာေလာင္ငတ္မြတ္ေနသူေတြၾကား
သူဟာ လမ္းစသဖြယ္ အထင္တၾကီး မွတ္ယူမိၾကေသးသည္။
သူသည္ ဟိုအရင္ က အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးလိုမဟုတ္ ႏူးညံ့သည္
ညွင္သာသည္ ရိုးသားသည္ဟု ထင္ေၾကးေပးသူမ်ား
အမွတ္ေပးသူမ်ားပင္ရွိခဲ့ၾကသည္။

သူကား တစ္ျခားသူမဟုတ္ ဟိုအရင္ စစ္အာဏာရွင္ဧ။္
ဇတ္ေကာင္တစ္ခု၊ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္။
သူရဲ႕ မိန္းခြန္းေတြထဲမွာ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ေကာင္းမြန္ေသာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုေသာ စကားရပ္ကို လိႈင္လိႈင္သံုး၍ လူေတြရဲ႕ အာရံုကိုဖမ္းစားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား၊
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္တန္႔ေပးလိုက္ျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ေတြ႔ဆံုမႈအျပီး
ျဖစ္ေပၚလာေသာ အားတက္ဖြယ္ရာ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ၊ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခြင့္ နယ္ပယ္မ်ားဖြင့္ဟေပးခဲ့ျခင္း .. စသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိနိပ္ခံရမွဴျဖင့္ နာက်င္ေနေသာ စိတ္ေတြကို အာရံုလႊဲေျပာင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ျဖင့္ပင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ မဲျပားမ်ားျဖင့္
သမၼတ ျဖစ္လာျခင္းကို လူေတြေမ့ေလ်ာ့သြားၾကသည္။
ႏိုင္ငံေရးဇတ္ခံု ကာလန္႔ကာ အေျပာင္းအလဲမွာပင္ လူမႈ႔ေရး ၊ စီးပြားေရး ပညာေရး.က်န္းမာေရး အစစရာ နိမ့္ပါးေနစဲ မေျပာင္းမလဲဘဲ ရွိေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို လူေတြက ေမ့ေလ်ာ့သြားၾကသည္။

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေန တိုးတက္ေအာင္
သူ႔ ေနာက္လိုက္မ်ားျဖင့္ အေျခအေနတစ္ခုေရာက္ေအာင္သူ ေဆာင္ရြက္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် သူ႔ဘက္သို႔ ပါ၀င္လာေအာင္ စည္းရံုးသည္။ ကမၻာကပင္ သူ႔အေျပာင္းအလဲကို လက္ခံသည့္ အေျခအေနမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ေစ သူ႔အေျပာင္းအလဲ သူ႔ေစတနာ သူ႕ရိုးသားမႈမ်ားဆိုသည္မွာ
အေပၚယံ သကာေလာင္းထားသည့္ ပံုရိပ္ျဖစ္သည္ကို အခ်ိန္ကာလေတြက ေဖၚျပလာေတာ့သည္။

သူ႔ႏိုင္ငံေရးဇတ္ကြက္၌ သူအစီစဥ္တက် စီမံထားေသာ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးမ်ားမွာ တစ္စတစ္စ သိသိသာသာပင္ ေပၚထြက္လာေတာ့သည္။
သူ႔ကို အေျပာင္းအလဲေဖၚေဆာင္သူအျဖစ္ ကမၻာက အသိမွတ္ျပဳဖို႔ လူေတြလက္ခံလာဖို႔ ကူညီေဖးမခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုပင္ သူ႕က ႏိုင္ငံေရးေထာက္ေခ်ာက္မ်ား ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးမ်ားျဖင့္ ေခ်ာင္ပိတ္ထားရန္ ၾကံစီသည့္အေနအထားမ်ား ျမင္လာရသည္။

သူ႔ အေျပာင္းအလဲမွာ ၀ါဒျဖန္႔ သတင္းစာမ်က္နာမ်ားေပၚက
ဟန္ျပဇတ္ကြက္ေတြအျဖစ္သာ ရွိခဲ့သည္။

နိမ့္က်ေနသည့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားရဲ႕ လူမႈ႔ဘ၀ေတြကေတာ့ သတင္းဂ်ာနယ္ဖတ္၍သာ ေျဖသိမ့္ေနရသည္။
စီးပြားေရး လူေနမႈ႕အဆင့္အတန္း အစစအရာရာ သိသာေသာ
အေျပာင္းအလဲ ဟူ၍ မရွိခဲ့။

အခ်ိန္ကာလေရြ႕လ်ားသည္ႏွင့္အမွ် သူ႔ဇတ္ရုပ္အမွန္မွာ ေပၚလြင္လာေတာ့သည္။

သူ႔ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္ေတြေအာက္က အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ ဘ၀မ်ား၊
အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ အဖိႏွိပ္ခံ ဖယ္ရွားျခင္းခံေနရတဲ့ အိမ္ေျခယာမဲ့ဘ၀မ်ား၊ ဘယ္ေတာ့ျပန္ရမလဲဆိုတာ မသိဘဲ တရားရင္ဆိုင္ေနေသာ လယ္ေပ်ာက္ ေျမေပ်ာက္ ေတာင္သူေတြရဲ႕ ဘ၀မ်ား..။
စသည္ျဖင့္ ဘ၀မ်ားစြာရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ အိပ္မက္ေတြကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနစဲျဖစ္ေအာင္
သူက စြမ္းေဆာင္ထားႏိုင္သည္။

သူ႔အေျပာင္းအလဲက လက္တစုပ္စာ လူတစ္စုအတြက္နဲ႔ ထိုလူတစ္စုရဲ႕
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ အေျခအေနမ်ားတြင္သာ ရွိေနသည္။

သူက ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္မည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ တကယ့္အရွိတရားမွာေတာ့ ဆင္းရဲနိမ့္ပါး သူေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြသာ
အလဲလဲ အျပိဳျပိဳ တိုက္ဖ်က္ခံေနရသည္။
သူ႔အေျပာင္းအလဲက ထိုသို႔ျဖစ္ေလသည္။

"ၿပႆနာ မ်ိဳးစုံ ေၿဖရွင္းေက်ာ္လႊား ေနရေသာ္လည္း
အၿခားတစ္ဖက္တြင္ အာမခံခ်က္ ရွိသည့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ မ်ားကို ေတြ႕ၿမင္ေနရၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။” ဆိုေသာ သူ႔ေျပာစကားက အေျခအေနမဲ့ လူမႈ႔စီးပြားအဘက္ဘက္နိမ့္က်ေနရတဲ့ ျပည္သူေတြကို
ေလွာင္ေျပာင္ေနသည့္အလားျဖစ္ေနသည္။

သူဆုပ္ကိုင္ရရွိထားေသာ အာဏာသက္တမ္းမွာ
မၾကာခင္ျပီးဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ သူ႔အာဏာေလာဘကေတာ့ မရပ္ႏိုင္ေသး သူ႔ျပိဳင္ဘက္ေတြအေပၚ ႏိုင္ငံေရးေျခထိုးမႈေတြ သိသိသာသာ လုပ္ေဆာင္လာသည္။

သူစနစ္တက် ေရြ႕လ်ားထားေသာ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္တစ္ခုကို ထုတ္သံုးဖို႔ ၾကိဳးစားလာသည္။ ထိုႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္က ဘာသာေရး အသံုးခ် ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည္။
လူေတြရဲ႕ ထိလြယ္ရွလြယ္ ျဖစ္တတ္ သည့္ ဘာသာေရး ေသာ့ခ်က္ျဖင့္ ႏို္င္ငံေရးကို ကိုင္လႈပ္ဖို႔သူၾကိဳးစားလာေတာ့သည္။

သူတာ၀န္ယူလာသည့္ အခ်ိန္ကာလ သံုးႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းမွာပင္
ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားမွာ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္အထိေအာင္ပင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီကပင္ ပဋိပကၡမ်ားဧ။္ မီးစ ျဖစ္သေယာင္ အေျခအေနေတြကို
သူဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏူန္းေတြကို လူေတြတန္ဖိုးမထားေတာ့ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ႔ကစားကြက္မ်ားမွာ အစစအရာရာ အေပၚစီးကရွိေနေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏူန္းေပၚတြင္သာ ရပ္တည္ေနရေသာ ျငိမ္ခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆုရွင္တစ္ေယာက္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေတြ ေတြ႔ေစႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အထိ သူ႔ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္မွာ ေသသပ္ေကာင္းမြန္လြန္းလွသည္။
သို႔ေသာ္ စေတးခံလိုက္ရသည့္ ဘ၀မ်ားစြာကေတာ့ ရင္နင့္ဖြယ္ရာသာျဖစ္သည္။

သူ႔ေနာက္ဆံုး ကစားကြက္မွာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုကဲ့သို႔ ဘာသာေရး ျဖစ္သည္။ တစ္ျခား ၾကံစီထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားစြာ လည္း ရွိေနႏိုင္ဦးမည္။

ဘာသာေရးကို အသံုးခ်ျပီး သူ႔အာဏာသက္ကို ဆြဲဆန္႔ဖို႔ၾကိဳးစာေနဟန္ရွိသည္၊ လူၾကိဳက္မ်ားမႈကို ရယူမည့္အေျခအေနမွာရွိေနသည္။
မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို သူက စတင္ျပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္က ေရွာင္တမ္းခဲ့ေပမယ့္ သူကေ ေရွ႔သို႔ဆက္တိုးျပီး လုပ္ေဆာင္လာသည္။
မျဖစ္မေန သူဖန္တီးေတာ့မည္ အေျခအေနမွာရွိသည္။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုကဲ့သို႔ ဘာသာေရးျဖင့္ သူ႔ႏိုင္ငံေရးၾသဇာကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္မည့္အေျခအေနရွိေနသည္။

သူက ဦးႏုထက္ သာသည္မွာ သူ႔ေနာက္၌ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးရွိေနသည္။ သူ႔အာဏာသက္ကို ဆြဲဆန္႔ရန္မွာ သူ႔အတြက္ သိပ္ခဲယဥ္းသည့္ အေျခအေနမွာ မရွိ။

လိုအပ္သေလာက္ မိႈင္းမ်ားကို သူျဖန္႔ေ၀ထားႏိုင္ခဲ့ျပီးျပီျဖစ္သည္။
လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး မိႈင္းမ်ားမွာ သူ႔စိတ္ၾကိဳက္ရသည့္ အေနအထားျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ဆြဲေလာင္ေနျပီျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ အသက္ေသြးမ်ားစြာ ဘ၀မ်ားစြာ စေတးခဲ့ရသည္။
သူကေတာ့ မႈ႔မည္မဟုတ္။ လိုအပ္လွ်င္ ထပ္ျပီး စေတးပစ္ဖို႔ ဖန္တီးျဖစ္ဖို႔ သူတြန္႔ဆုတ္ေနမည္မဟုတ္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း၌ ထိတ္လန္႔စရာ အေကာင္းဆံုး
အစုအဖြဲ႔ဟု ဆိုလွ်င္ သူႏွင့္သူေနာက္လိုက္မ်ားသာျဖစ္သည္။
သူ႔တြင္ အာဏာရွိသည္။ ဖန္တီးလိုေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားစြာကို ဖန္တီးႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိသည္။
သူ႔ေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးရွိသည္။
အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစုဟု ဆိုသည့္ အမည္တပ္ထားၾကသူမ်ားရွိသည္။ အေရာင္ပ်က္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကိုလည္း သူခါးပိုက္ထဲ ထည့္ထားသည္။

သူႏွင့္ သူ႔အစုအဖြဲ႔မွာ အာဏာသက္ရွည္ရန္အတြက္ အေျခအေနမ်ားစြာ ဘ၀မ်ားစြာကို စေတးပစ္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေနသည့္ အေနအထားမွာရွိေနသည္။

သူနဲ႔ သူ႔ဇတ္ရုပ္အမွန္မွာ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ ေပၚလြင္လာေနျပီျဖစ္သည္။

မွဴးသစ္

No comments: