Tuesday, March 11, 2014

သမိုင္းဝင္ စစ္ေရယာဥ္-ေမယု

 


သမိုင္းဝင္ စစ္ေရယာဥ္-ေမယု
-----------------------------

ေနာက္ခံသမိုင္း

စစ္ေရယာဥ္-ေမယု သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ေရေၾကာင္းတုိက္ပဲြမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ၿဗိတိသွ် ေတာ္၀င္ေရတပ္မေတာ္မွ (RIVER CLASS) အမ်ိဳးအစား စစ္ေရယာဥ္တစ္စီးျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ မူလအမည္မွာ H.M.S FAL ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ နယူးကာဆယ္လ္ (NEW CASTLE)ျမိဳ ႔ရွိ စမစ္(SMITH) သေဘၤာက်င္းတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ေရယာဥ္၏ အဓိကအတုိင္းအတာမ်ား နွင့္ တပ္ဆင္ထားေသာ လက္နက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္-
- အလ်ား- ၃၀၁ ေပ ၇ ၃/၄ လက္မ
- ဗ်က္- ၃၇ ေပ ၉ ၁/၄ လက္မ
- ေရစူး- ၁၄ ေပ ၄ လက္မ (၀န္ျပည့္)
- အေလးခ်ိန္- ၁၆၁၄.၉၁ တန္ (၀န္ျပည့္)
- လူအင္အား- အရာရွိ (၈) ဦး ၊ အျခားအဆင့္ (၁၃၅) ဦး
- ၄ လက္မ အေျမွာက္(၁) လက္
- ၄၀ မမ စက္အေျမွာက္(၂) လက္
- ၂၀ မမ စက္ေျမွာက္(၄) လက္
- ေရျမဳပ္ဒုံး (HEDGE HOG)
- ေရျမဳပ္ဗုံး (DEPTH CHARGE)

အထက္ေဖာ္ျပပါ လက္နက္မ်ားသည္ ေ၀ဟင္ပစ္မွတ္ ၊ ေရျပင္ပစ္မွတ္ နွင့္ ကမ္းေျခပစ္မွတ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏုိင္စြမ္းရွိၿပီး ေရငုပ္သေဘၤာတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ပါ အသုံး၀င္ပါသည္။ မူလတာ၀န္မွာ ေရယာဥ္အုပ္စုမ်ားကုိ အေစာင့္လုိက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရေသာ စစ္ေရယာဥ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ဥေရာပတုိက္တြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ လက္နက္ခ်ၿပီးေနာက္ အာရွတုိက္တြင္က်န္ရွိေနေသးသည့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔ကုိ ဆက္လက္ေခ်မႈန္းတုိက္ခုိက္ရန္ ဥေရာပမွေစလႊတ္ခဲ့သည့္ မဟာမိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားတြင္ စစ္ေရယာဥ္-ေမယု (H.M.S FAL)သည္ တစ္စီးအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ေရယာဥ္-ေမယု ကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေမလ(၂၅)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ (၁၂၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ် ေတာ္၀င္ေရတပ္မေတာ္မွ ဗမာျပည္ ဘုရင့္အေပ်ာ္တမ္း အရန္ေရတပ္မေတာ္ (BURMA ROYAL NAVY VOLUNTEER RESERVE) သုိ႔ အခမ္းအနားျဖင့္ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခမ္းအနားသုိ႔ ထုိစဥ္က ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကုိယ္တုိင္တက္ေရာက္ကာ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖဲြ႔ကုိ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေရယာဥ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္စား လက္ခံျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ လဲႊေျပာင္းစဥ္က ၿဗိတိသွ်ေတာ္၀င္ ေရတပ္မေတာ္မွ စစ္ေရယာဥ္မွဴးမွာ ဗိုလ္မွဴးမစ္ခ်ယ္လ္ (LIEUTENANT COMMANDER MITCHELL) ဆုိသူျဖစ္ၿပီး ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပထမဦးဆုံး စစ္ေရယာဥ္မွဴးမွာ ဗိုလ္မွဴးခင္ေမာင္ဘုိ ျဖစ္ပါသည္။

ပါဝင္ခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲစဥ္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ မဟာမိတ္တပ္မ်ား ျပန္လည္ထုိးစစ္ဆင္ခ်ိန္နွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔ကုိ ျပည္တြင္းမွ ဗမာ့မ်ိဳးခ်စ္မ်ားက ေတာ္လွန္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေရတပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ၄င္းစစ္ေရယာဥ္ျဖင့္ ရခုိင္တုိက္ပဲြစဥ္ ေမယုျမစ္၀ွမ္းတြင္ ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံ ပါ၀င္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္ကုိ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က “ေမယု” ဟု အမည္တင္စား ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ “ တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရး ရလွ်င္ရ၊ မရလွ်င္ခ် ” ေၾကြးေၾကာ္လွ်က္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပုိင္ဆုိင္မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ေရယာဥ္-ေမယု သည္ တပ္မေတာ္ေရတပ္၏ အလံေဆာင္ အဓိကစစ္ေရယာဥ္ (FLAG SHIP) ျဖစ္လာသည့္နည္းတူ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး၏ ေရွ ႔ေျပးနမိတ္ႏွင့္ အဘိတ္ေဆာင္ ေအာင္ပန္းတစ္ပြင့္လည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္ ျပည္ပေသြးထုိးမႈပေယာဂေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈအရွိန္အဟုန္ ျပင္းထန္လာခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ေရာင္စုံေသာင္းက်န္းသူတုိ႔ကုိ တုိက္ခုိက္ႏွိမ္ႏွင္းေနရခ်ိန္တြင္ စစ္ေရယာဥ္-ေမယုသည္လည္း ေရွ ႔တန္းမွ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ စစ္ေရယာဥ္-ေမယု ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲစဥ္မ်ားမွာ-
- အင္းစိန္ၿမိဳ ႔သိမ္းတုိက္ပဲြ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္
- သန္လ်င္က်ိဳက္ေခါက္တုိက္ပဲြ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္
- ပုသိမ္ၿမိဳ ႔သိမ္းတုိက္ပဲြ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္
- ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ ႔သိမ္းတုိက္ပဲြ (၁၉၄၉)ခုႏွစ္
- ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ ႔သိမ္းတုိက္ပဲြ (၁၉၅၀)ခုႏွစ္

စစ္ေရယာဥ္-ေမယု သည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ ႔ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ (ယခုဘဂၤလားေဒ့ရွ္)သုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ နွစ္ႀကိမ္သြားခဲ့ၿပီး ၾသစေၾတလ်ႏုိင္ငံႏွင့္ အိႏိၵႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တစ္ႀကိမ္စီ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရလက္ထက္ႏွင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ တက္လာခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းၿပီးေနာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈကုိ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းျခင္း၊ ျမန္မာ့ကမ္းရုိးတန္းႏွင့္ ပုိင္နက္ပင္လယ္ျပင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ေရယာဥ္-ေမယု သည္ တပ္မေတာ္ေရတပ္အတြက္သာမက နိုင္ငံအတြက္ပါ သမုိင္း၀င္စစ္ေရယာဥ္တစ္စီးအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တပ္ေတာ္၀င္အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္း

စစ္ေရယာဥ္-ေမယု သည္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ကမ္းရုိးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္မ်ားကုိ ေက်ၿပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၿပီးသည့္ေနာက္ သက္တမ္းကာလ အႏွစ္(၄၀)ခန္႔ ရွိလာသည္နွင့္အမွ် ေရယာဥ္၏ႀကံ႕ခုိင္မႈအေျခအေနမွာ ယုိယြင္းလာခဲ့ပါသည္။ ေရယာဥ္ကုိယ္ထည္ ကုန္းပတ္မ်ားသာမက အတြင္းပုိင္းရွိ တကူမ်ား၊ ၾကြက္ေလွ်ာက္မ်ား၊ ေရလုံခန္းမ်ား စသည့္ (STRENGTH MEMBERS)မ်ား ေဆြးေျမ ႔ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္လာသျဖင့္ ရာသီဥတုဆုိးရြားခ်ိန္ႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ စိတ္ခ်လက္ခ်အသုံးျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ ႔ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေရယာဥ္၏ ကုိယ္ထည္သံျပားမ်ားကုိ ေရွးေဟာင္းတည္ေဆာက္မႈစနစ္ျဖစ္ေသာ (RIVETTED CONSTRUCTION) နည္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္အေလွ်ာက္ ေရလုံမႈအေျခအေန (WATERTIGHT – INTEGRITY) က်ဆင္းေလ်ာ့နည္းလာသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ ေရယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ စက္အမ်ိဳးအစားမွာ ေရေႏြးေငြ႔သုံး စက္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သျဖင့္ သက္တမ္းကန္႔သတ္ခ်က္၊ စက္ကိရိယာ လွ်ပ္စစ္အပုိပစၥည္းမ်ား ရရွိမႈခက္ခဲလာသည့္အတြက္ တုိက္စြမ္းရည္ က်ဆင္းခဲ့ရပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ၁၉၇၉ ခုနွစ္ ႀသဂုတ္လ(၂)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ (၂၆၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ကာကြယ္ေရးဌာနေကာင္စီ၏ အမႈေဆာင္အဖဲြ႔အစည္းအေ၀းမွ ေရယာဥ္အား တပ္ေတာ္၀င္အျဖစ္မွ ရပ္စဲရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ ေရယာဥ္အား အမွတ္(၁)စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပး၍ ဖ်က္သိမ္းမႈကုိေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံခဲ့ပါသည္။

သမုိင္း၀င္ စစ္ေရယာဥ္အျဖစ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း

ယင္းသုိ႔ ေရယာဥ္အား အမွတ္(၁)စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ သံရည္ႀကိဳရန္ စီစဥ္ခဲ့ရာမွ နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌက စစ္ေရယာဥ္-ေမယု သည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ပါရွိလာေသာ သမုိင္း၀င္စစ္ေရယာဥ္ျဖစ္၍ ေနာင္လာေနာက္သားတုိ႔ ၾကည့္ရွဴေလ့လာႏုိင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္အရ (၃၀-၉-၇၉)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ (၂၇၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ကာကြယ္ေရးဌာနေကာင္စီ၏ အမႈေဆာင္အဖဲြ ႔မွ သမုိင္း၀င္ စစ္ေရယာဥ္တစ္စီးအျဖစ္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ၊ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ ျပန္လည္လက္ခံယူလွ်က္ သမုိင္း၀င္အျဖစ္ ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ အဓြန္႔ရွည္စြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းႀကီး(၂)ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္-
(က)စစ္ေရယာဥ္အား ေရလုံသေဘၤာက်င္း တည္ေဆာက္၍ထားရန္။
(ခ )စစ္ေရယာဥ္အား မူလပုံစံမပ်က္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းႀကီး(၂)ရပ္ကုိ ကြပ္ကဲေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႔ကုိ ဦးစီးစက္မႈလက္မႈအရာရွိခ်ဳပ္(ေရ) ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး ၊ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနအသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

လြန္းက်င္းတည္ေဆာက္ျခင္း

စစ္ေရယာဥ္အား သမုိင္း၀င္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လြန္းက်င္းတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေရယာဥ္အား မူလပုံစံမပ်က္ အနီးစပ္ဆုံးတူညီမႈရွိေစရန္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုန္က်မည့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပေငြမ်ား သုံးစဲြခြင့္ရရွိရန္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဌာနေကာင္စီ၏ အမႈေဆာင္အဖဲြ႔သုိ႔ တြက္ခ်က္တင္ျပခဲ့ရာ (၂၅-၉-၈၀)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ (၃၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ကာကြယ္ေရးဌာနေကာင္စီ၏ အမႈေဆာင္အဖဲြ႔အစည္းအေ၀းမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းခြင့္ျပဳခ်က္အရ စစ္ေရယာဥ္အား ထားရွိမည့္ လြန္းက်င္းတည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာရွာေဖြၾကရာ သန္လ်င္ၿမိဳ ႔နယ္ရွိ ေရတပ္ေလ့က်င့္ေရးဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ တည္ေဆာက္ရန္သင့္ေတာ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေရလုံက်င္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ (HYDRO CIVIL WORKS) နွင့္ (CIVIL WORKS) မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ ဆိပ္ကမ္းေကာ္ပုိေရးရွင္း ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနတုိ႔မွ အကူအညီမ်ားရယူ၍ လြန္းက်င္းတည္ေဆာက္မႈ၊ ေျမဖုိ႔မႈ၊ လြန္းက်င္းၾကမ္းခင္း တည္ေဆာက္မႈ၊ လြန္းက်င္းနံရံမ်ား တည္ေဆာက္မႈ၊ ေရႏႈတ္ေျမာင္းႏွင့္ ေရႏႈတ္ပုိက္ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ စမအ(၉၅၄) ေဆာက္လုပ္ေရးတပ္ခဲြ(အင္ဂ်င္နီယာ) အေနျဖင့္ အေဆာက္အဦမ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ ႔တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း ၊ ေရမီးဆက္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ လြန္းက်င္းတည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ၊ မတ္လတြင္ ေရယာဥ္အား လြန္းတင္ႏုိင္သည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ေရယာဥ္လြန္းတင္ၿပီးေနာက္ လက္က်န္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေခ်ာသတ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၁၉၈၁-၈၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္တြင္ လုံး၀ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

လြန္းက်င္းတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ကုန္က်ခဲ့ပါသည္-
(က)ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန ၅၉,၉၄၆,၀၀၀
(ခ )ဆိပ္ကမ္းေကာ္ပုိေရးရွင္း ၁၀၄,၈၆၅,၁၇၅
(ဂ )အမွတ္ (၉၅၄)ေဆာက္လုပ္ေရး ၄၅,၂၉၈,၆၀၀
စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြ ၂၁၀,၁၀၉,၇၇၅

ေရယာဥ္အား မူလပုံစံမပ်က္ ျပန္လည္မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ျခင္း

ေရယာဥ္လြန္းက်င္းေပၚ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ၁၉၈၁-၈၂ နွင့္ ၁၉၈၂-၈၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္ ေရယာဥ္အား မူလပုံစံႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္မြမ္းမံ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုိ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ စစ္ေရယာဥ္အား မူလပုံစံမပ်က္ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြမွာ နိုင္ငံျခားေငြက်ပ္ (၄၈၆၄၀၀ိ/-) နွင့္ ျပည္တြင္းေငြ က်ပ္ (၉၇၀၈၂၅ိ - ၇၃ါး) နွစ္ရပ္ေပါင္း ေငြက်ပ္ (၁၄၅၇၂၂၅.၇၃ါး) ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ လုပ္ငန္းႀကီး (၂)ရပ္ျဖစ္ေသာ ေရလုံသေဘၤာက်င္းတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေရယာဥ္အား မူလပုံစံမပ်က္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုန္က်ေငြစုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ (၄၅၅၈၃၂ ၃ိ - ၅၆ ါး) ျဖစ္ပါသည္။

ေရရွည္ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရွိေရး

တပ္မေတာ္(ေရ)အေနျဖင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေပါင္းစပ္ကာ စစ္ေရယာဥ္-ေမယုအား သမုိင္း၀င္ေရယာဥ္အျဖစ္ ထားရွိရန္ လြန္းက်င္းတည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္ ေရယာဥ္အား မူလပုံစံမပ်က္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ျပင္ သမုိင္း၀င္ စစ္ေရယာဥ္-ေမယုအား ေရရွည္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရွိႏုိင္ေရးအတြက္ လြန္းက်င္းအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေရယာဥ္အား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းနွင့္ ျမစ္ကမ္းပါးအား ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းရပ္ႀကီး(၃)ရပ္အား တပ္မေတာ္(ေရ)အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ စစ္ေရယာဥ္-ေမယုအား သမုိင္း၀င္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီးအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖန္တီးထားရွိႏုိင္မႈႏွင့္ လြန္းက်င္းႀကီးကုိ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္မႈတုိ႔မွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ပညာသည္မ်ား၏ အတတ္ပညာပုိင္းဆုိင္ရာ တတ္ကၽြမ္းျပည့္၀မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါ၀င္ၾကသည့္ တပ္ဖဲြ႔အသီးသီး ၊ ဌာနအသီးသီးနွင့္ ပုဂိၢဳလ္အားလုံးတုိ႔၏ ညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၏ ရလဒ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

သမိုင္းဝင္ စစ္ေရယာဥ္-ေမယု သည္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပ်က္စီးခ်ိဳ ႔ယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမင္ကြင္းမွ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရမည့္အေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းစစ္ေရယာဥ္ႀကီး၏ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္သည့္ စြမ္းေဆာင္မႈတုိ႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမုိင္းစဥ္တြင္ ထင္ဟပ္လွ်က္ အစဥ္အၿမဲ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ဆရာေဆာင္(Myanmar Navy)

မွတ္ခ်က္။ သမိုင္းဝင္ စစ္ေရယာဥ္-ေမယု စာေစာင္မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Photo Credit: ေရတပ္သမိုင္းဓါတ္ပံုမ်ား ၊ လူသစ္ ၊ Deparko

No comments: