Thursday, February 20, 2014

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး တည္ဆဲျပ႒ာန္းခ်က္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ေစလိုဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုံ႔ျပန္


19 February 2014
**********************************************
စိုးသန္းလင္း၊ ၪဏ္လိႈင္လင္း|ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္လိုလွ်င္ တည္ဆဲျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၄၃၆ အတုိင္းသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ တပ္မေတာ္၏ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားကို မဇိ္ၥ်မက ေမးျမန္းရာတြင္ ႏိုင္ငံ တကာ၌ ယင္းသို႔ေသာကိစၥကို မည္သို႔ျပ႒ာန္းထားရိွသည္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာရန္လိုသည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ေျပာသည္။

“ျပည္သူေတြရဲ႕အသံကို နားေထာင္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အေလ့အက်င့္ကိုလည္း ၾကည့္ရမယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။ ယင္းကိစၥရပ္မ်ား မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည္မွာမူ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာသည္ အေရးပါသည့္ ေနရာတြင္ ရိွမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သံုးသပ္သည္။

တည္ဆဲဖြဲ႕စည္းပံုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ အရ ျပင္ဆင္လိုသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ အမ်ားစုသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ လက္ခံသေဘာ တူရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ကာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိိွသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး လြယ္ကူမည္မဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကပါ ေ၀ဖန္ထားၾကသည္။ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္၊ ျဖည့္ စြက္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္ တာ၀န္ရိွသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏ ၅၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို ယခင္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားသည့္ တပ္မေတာ္သားတို႔က ရယူထား ၍ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ မဲရရန္မွာ မလြယ္ကူဟု သံုးသပ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ကမူ လက္ရိွဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ဥပေဒအားလံုး၏ မူရင္းအခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၄၃၆ ပါ နည္းလမ္းအတိုင္းသာ ျပင္ဆင္ရမည္ဟုအမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က ယမန္ေန႔၌ မဇိ္ၥ်မကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ သည္။

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးပါသည့္ ပုဒ္မမ်ားကို မျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားေသာ ကန္႔ကြက္မဲမ်ား၊ ေထာက္ခံမဲမ်ားလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ ၌ သက္တမ္းကုန္ခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံႏွင့္အတူ ပါ ၀င္လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

၎တို႔အနက္ ေတာင္ဥကၠလာပ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း စုေဆာင္းလာသည့္ ၅၉(စ)၊ ၃၃၆၊ ၃၃၇ စသည့္ပုဒ္မမ်ား အပါအ၀င္ အေရးႀကီးပုဒ္မတို႔ကိုမျပင္လိုေၾကာင္း လက္ေရးမူတူညီစြာျဖင့္ စာရင္းျပဳစုထားသည့္ လူဦးေရ တစ္သိန္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ ကိစၥလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အခက္ေတြ႕ႏိုင္မည္လားဟူသည့္ မဇၩိမ၏ အေမးကို ယခုထပ္မံဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေကာ္မတီ တြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ရသည့္ အင္ဂ်န္းယန္ မဲဆႏ္နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူက ဤသို႔ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ ဒီလူတစ္သိန္း ေျခာက္ေထာင္ေလာက္နဲ႔ ေျပာင္းလဲ မသြားႏိုင္ပါဘူး။ တကယ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္တာက လႊတ္ေတာ္ကပဲ လုပ္ခြင့္ရိွတာပါ၊ ဒါေပမဲ့လႊတ္ေတာ္က ေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုတာကလည္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြကပါ ပါလာဖို႔လိုတယ္၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္က ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရိွ ေတာ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ ျပင္လို႔ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ က ရိွေနတယ္၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္ စားလွယ္အားလံုးက သေဘာတူတယ္ထားဦး၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြဘက္က ပါမလာ ရင္ ဘယ္ဥပေဒမွ ျပင္လို႔ မရႏိုင္ဘူး” ဟု ၎ကေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ဦးစြာျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တံခါးပြင့္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ၎ပုဒ္မကို အရင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးကိုသာ ဦးစားေပး တိုက္တြန္းၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္မွတ္ထိုးအႀကံျပဳစာ အေရအတြက္မ်ားက အေရးမႀကီးဘဲ ပုဒ္မ ၄၃၆ကို အရင္ျပင္ဆင္ခြင့္ရေရးသာ အေရး ႀကီးေၾကာင္းလည္း ၎က ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ သူရဦးေအာင္ကိုကလည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမွန္အားျဖင့္ အေရးႀကီးပုဒ္မမ်ား ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးမွာ ခက္ ခဲလွေၾကာင္း၊ ၎ ပုဒ္မတို႔ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္မွာ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ဦးစြာျပင္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဇၩိမကို ေျပာၾကားဖူးသည္။

ယင္းသို႔ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံရန္လိုအပ္သည္ဟူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာမႈ မ်ားအရ ၆၅ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ျပင္ဆင္ရန္သင့္သည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေကာ္မ တီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးေမာက္က မဇိ္ၥ်မကို သံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ျပင္ ၃၈ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ် လိုသည္ဟု ဆႏၵျပဳ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕လည္း ရိွသည္။

စစ္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက ကာလရွည္ အတိုက္အခံ အင္အားစုအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ကလည္း ယင္းပုဒ္မကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည့္ ၿငိမ္း/ပြင့္အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲတင္းက်ပ္လြန္းပါက ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ား ျဖစ္သည္အထိ သာဓကမ်ား ရိွသည္ဟု လည္း အေလးအနက္ထား တိုက္တြန္းခဲ့ေသးသည္။

Credit : Mizzima - News in Burmese

No comments: