Saturday, February 22, 2014

ဖြတ္တက္ေသာ ေတာင္ပို႔ အတြင္းမွ ခ်ေကာင္မ်ားဖြတ္တက္ေသာ ေတာင္ပို႔ အတြင္းမွ ခ်ေကာင္မ်ား

တိုင္ျပည္သည္ အဟာရသိဒၵိ အရာရာအားလံုးတို႔ျဖင္႔ စုပံုျဖစ္တည္လာေသာ တိုင္းျပည္ဟုဆိုပါလ်င္ မည္သူျငင္းၾကမည္နည္း? ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီနီးပါး ေနလာ ရိွလာခဲ႔ေသာ္ေတာင္မွပင္ တိုင္းျပည္ကား စပါးေတာင္လိုပံု စားမကုန္ေသာက္မကုန္ အလ်ံပယ္ျဖစ္ေနေသာ လြတ္လပ္ေရးရျပီးစကာလမွာပင္ ပြဲလမ္းသဘင္ အလွဴပြဲမ်ား က်င္းပမွဳမ်ားသည္ တျပည္လံုး သိမ္႔သိမ္႔သဲသဲ က်င္းပေနခဲ႔ေသာ သိဒၶိ ေတာင္ဘို႔ၾကီး ျဖစ္ေလ၏။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္က ဆြစၥလန္ႏိုင္ငံမွပင္ ျမန္မာျပည္မွ ပိုလ်ံ၍ ေတာင္လိုပံုေနေသာ ေပၚဆန္းေမႊး စပါးတန္ခ်ိန္တသိန္း တိတိအား ၾကိဳက္ေစ်းေျပာသေလာက္ေပး၍ ၀ယ္ယူ စားသံုးခဲ႔ဘူးေၾကာင္း အေထာက္ထားေတြ႕ရသည္။

ထိုေၾကာင္႔ တိုင္းျပည္၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မွဳမွာ အံ႕မခန္းေအာင္ပင္ ရိွသည္ဟု အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက ႏုတ္ျဖင္႔ တဖြဖြ စုပ္သပ္ကာ ေရရြတ္ခဲ႔ၾကေလသည္။

သို႔ရာတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းလိုက္ေလေသာ စစ္တပ္ ဖြတ္မ်ားက သိဒၶိေတာင္ဘို႔ၾကီးေပၚသို႔ တက္ေရာက္မင္းမူၾကေလသည္။ သဘာ၀တရားအရ စီစစ္စြာ ဆိုရေသာ္ ဖြတ္တို႔ ေနေသာ ေနရာအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ခ်ေကာင္မ်ား ပါ ပူတြဲ ေနထိုင္တတ္ေလ၏။ ဖြတ္ေအာင္းေသာ ေတာင္ပို႔ သည္ ျခ ေကာင္မ်ားပါေန၍ ဖြတ္၏ ကိုယ္ေငြ႕ျဖင္႔ ျခ ေကာင္မ်ားအဖို႔ မ်ိဳးေပါက္မွဳ ျမန္ဆန္ရျပီး ဖြတ္အဖို႔မွာလည္း ခ်ေကာင္မ်ားအား လိုသလို စားေသာက္၍ ေတာင္ဘို႔ အတြင္း၀ယ္ ကာလၾကာရွည္ ေနထိုင္ႏိုင္ေနေလသည္။
ထိုေၾကာင္႔ ဖြတ္ႏွင္႔ျခ သည္ တဦးႏွင္႔တဦး အမွီသဟဲျပဳကာ ရွင္သန္ေနရေသာ သတၱ၀ါျဖစ္ေလသည္။

ျမန္ျပည္သည္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဖြတ္မ်ားႏွင္႔ ၄င္းတို႔၏ အက်င္႔ပ်က္ ျခ စားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား တဦးႏွင္႔တဦး အမွီသဟဲျပဳေနၾကပံုမ်ားကို တင္ျပပါမည္။

ဖြတ္သက္က အေတာ္ရွည္ေလသည္…ဖြတ္တို႔၏ တြားသြားသတၱ၀ါမ်ိဳးစားထဲတြင္ ဖြတ္က်ားက ပို႔၍ အသက္ရွည္သည္ဟု ဇီ၀ေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ေလသည္။ သို႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာျပည္သည္လည္း ဦးေန၀င္းဖြတ္တက္လာျပီးေနာက္ န၀တ နအဖ ဖြတ္က်ားမ်ား ဆက္လက္ ရွင္သန္ အၾကမ္းဖက္ ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခ႕ဲေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ ထုတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ဖြတ္တို႔၏ ခ်မ်ား အက်င္႔ပ်က္ပံုမွာ……
၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ရရိွခဲ႔ေသာ တန္ေပါင္း ၃၂၁၄ တန္၇ိွေသာ ေက်ာင္းစိမ္းတံုးၾကီး အေၾကာင္းႏွင္႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္နာ၀ရီလ ၂၉ ၇က္ေန႔တြင္ ထပ္မံရရိွခဲ႔ေသာ တန္ေပါင္း ၁၁၅ တန္၇ိွေသာ ေက်ာင္းစိမ္းတံုးၾကီးမ်ားအား ပထမ ဦးစြာ ေဖၚျပလိုသည္။

ေမလ ၁၂ ရက္ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ တြင္ ပတၱျမားနဂါး ႏွင္႔ ေက်ာက္စိမ္းနဂါး(ဟု အမည္ရေသာ ပအို႔၀္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီး ဦးေဆာင္ကာ နအဖ ဟုေခၚေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးအဖြဲ႔ ႏွင္႔ အက်ိဳးတူ ၅၀%၅၀ ရာႏုံန္းျဖင္႔ လက္မွတ္ထိုးကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ လက္မွတ္ထိုးကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ေဒသတြင္ ေက်ာက္ကြက္လုပ္ကြက္အမွတ္(၁၀၉) နတ္ေမွာက္ ေက်ာက္ကြက္တြင္းမွ ရရိွခဲ႔ေလ၏။

ထိုေနာက္ အဆိုပါ ေက်ာက္စိမး္တံုးၾကီးအား တူေဖၚဆြဲထုတ္ရန္ စက္ကရိယာမ်ားအလံုေလာက္မ၇ိွသည္႔အတြက္ တရုတ္ျပည္မွ ၀န္ခ်ီဆြဲႏွင္႔ ဧရာမေျမတူးစက္မ်ားအား အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ သန္းျဖင္႔ ငွားရမ္းတူးေဖၚေစခဲ႔ျပီး အဆိုပါ အရည္ေသြး အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ တန္ခ်ိန္ (၃၀၀၀) ေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီးအား ေျမေပၚသို႔ အတံုးလိုက္ မပ်က္မယြင္းေစပဲ ေရာက္ရိွလာကာ အလ်ား အရွည္ေပး (၇၀)ေပ အျမင္႕ ေပေပါင္း ၂၀ ေပ ႏွင္႔ အနံ ၁၆ ေပ ရိွေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ထိုအခ်ိန္က စစ္အစိုးရ၏ အာဏာပိုင္ (၃) ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေမာင္ေအးႏွင္႔ ၊ ေထာက္လွမ္းေရး ခ်ဳပ္ အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ နအဖ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ညြန္႔ တို႔ သံုးဦး တို႔သည္ ဖားကန္႔ေဒသရိွ ေထာက္လွမ္းေရးအမွတ္ နယ္ေျမခြဲ (၉)မွ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ေရာက္ရိွသြားခဲ႔ျပီး ပအို႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီးအား အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျဖာင္းဖ်၍ ယခင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၅၀%၅၀ စာခ်ဳပ္ဆိုသည္႔ အက်ိဳးတူ လုပ္ကိုင္ ခံစားခြင္႔ေဘာင္ကိုေက်ာ္လြန္ကာ အျပီးပိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔လွဴတန္းရန္ ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင္႔ ဦးေအာင္ခမ္းထီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြါးဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ လွဴတန္းခဲ႔ေၾကာင္း ေအာက္ပါ အတိုင္း ပတၱျမားနဂါး ႏွင္႔ ေက်ာက္စိမ္းနဂါး ကုမၼဏီမွ မွတ္တမ္းေရးသြင္းေလသည္။

That huge massive jade stone was found lying about 40 feet in the ground. .Now it is being drugged to totally and come into shape to be seen its imperial jade beauty. It can be known as the jade dragon partly because it is the worlds largest jade stone but chiefly its rare find of good quality and weighs over 3000 tons. It is seventy (70) feet long, 20 feet high and 16 feet wide. Its crystal composition is smooth and delicate as it is Jadeite jade. The colour ranges from white to purple, blue and deep green. There's also many dykes very promising to be the precious ones. The Ruby Dragon Jade & Gems Company Welcome heartily to those who proudly want to see the jade Dragon Phakant Region if they have a mind to. You can have a good choice for any kinds of jade jewellary.

The finding of the great jade was reported to national race leader U Aung Kham Hti and he said it should be owned by the State, that it should be donated to the State and that the State, the whole people and the generations to come should own it as an historic gem. As the State accepted the donation, national race leader U Aung Kham Hti and the national people delightfully donated it to the State, he said. Chairman of PaO National Peace Group U Aung Kham Hti explained purpose of the donation of massive jade dyke.
He said: Head of State Senior General Than Shwe has guided that as our country is rich in natural resources including land and water resources, the nation will develop when all the citizens work hard with goodwill. Secretary-1 Lt-Gen Khin Nyunt also has mentioned that Myanmar is endowed with various kinds of precious stones, Phakant region is well-known for jade mining and it can contribute towards the progress of national economy effectively.

ထိုေနာက္ ..နအဖ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အေရးေပၚဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အဆိုပါေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီးအား ျမန္မာျပည္မတြင္းသို႔ ယူေဆာင္မလာေတာ႔ပဲ တရုတ္ျပည္သို႔ တိုက္၇ိုက္ပင္ တူးေဖၚေတြ႔ရိွသည္႔ ေနရာမွ မဆိုင္းမတြ သယ္ေဆာင္သြားေစေလသည္။
တရုတ္ျပည္မၾကီးသို႔ အဆိုပါေက်ာက္စိမ္းေလလံတင္ေစ်းကြက္တခုျဖစ္ေသာ ဘရင္က်ုင္း ျမိဳ႕၊ က်င္ခ်ိန္ ေစ်းကြက္တြင္ ၾသဂုတ္လ ရ ရက္ေန႔ ၂၀၀ခုႏွစ္တြင္ ေလလံတင္ကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ေလးေထာင္ ႏွစ္ရာျဖင္႔ ေနာက္ဆံုးေစ်းပိတ္သြားေစျပီး ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယ် ႏိုင္ငံမွ မင္းသားတဦး၏ ကိုယ္စားလွယ္မွ ၀ယ္ယူေၾကာင္း သိရသည္။

အမွန္ဆိုရေသာ္ အဆိုပါ ေက်ာက္စိမ္း တန္ခ်ိန္ေပါင္း (၃၀၀၀) ဆိုေသာ္… အရည္ေသြး ေကာင္မြန္မွဳေၾကာင္႔ အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း (ရွစ္ေထာင္) မ်ွေလာက္ တန္သည္ဟုပင္ ေျပာဆိုခဲ႔ၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္က စစ္အစိုးရမွ လူသိမခံလိုေသာ ဆႏၵေၾကာင္႔ ရသေလာက္ေစ်းျဖင္႔ ေရာင္းခ်ခဲ႔ႏိုင္ေၾကာင္း The Economic သတင္းစာက ၾသဂုတ္လ ၁၁ရက္ေန႕ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္းပါးရွည္တပုဒ္အေနျဖင္႔ သံုးသပ္ ေရးသားခဲ႔ပါေသးသည္။

ထိုေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီးအား ၀ယ္ယူ သယ္ေဆာင္သြားေသာ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ႏိုင္ငံတြင္ မင္းညီမင္းသားမ်ား ၀တ္တက္ ဘုရားရွစ္ခိုးရာခန္းမေဆာင္တြင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ ျပန္လည္ျဖတ္ေတာက္ကာ လက္ရာေျမာက္စြာ အလွဆင္ျမန္းထားေသာ Jeddah ျမိဳ႔မွ ၀တ္ျပဳခန္းမေဆာင္သည္ အလြန္ပင္ နာမည္ၾကီးလွေလေတာ႔၏။

သို႔ရာတြင္ မူးရင္ ပထမ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ ပအို႕၀္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီး၏ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြါးေရး ႏွင္႔ လူေနမွဳ႔ဘ၀ တိုးတက္ျမင္႔မားလာေရးတို႔ ေျပာက္ကြယ္သြားျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊမွ ေမျမိဳ႔ႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏူကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုတည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ျပီး အဆိုပါ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀ ေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီး ေရာင္းခ်ရေငြမွ အေမ၇ိကန္ေဒၚေလာ သန္း (၇၀၀) ျဖင္႔ ကုန္က်ခံကာ တည္ေဆာက္မည္႔ ေမျမိဳ႔ ဘီအီးအေနာက္တြင္ ညဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုအား ရုရွွားႏွင္႔ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ တြင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ေစခဲ႔ျပီး အေမရကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၉၀၀ ျဖင္႔ ညဴကလီးယာ လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ လိွဳင္ေခါင္း ေဖါက္လုပ္ေရးအပါ၀င္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင္႔ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ လက္ရိွ အနားယူကာ သထံုတြင္ ထမင္းဆိုင္ဖြင္႕ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနျပီဆိုေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လြန္းေမာင္ (ႏိုင္ငံေတာ္ စာစစ္ခ်ဳပ္) အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊမွ ေခၚယူျပီး ယခု လက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္ ေက်ာက္မ်က္ျပခန္း တည္ေဆာက္ျပီးကာလေလးမွာပင္ စြန္ပစ္ရန္ ပံုထားေသာ ကမာၻေအး ေက်ာက္မ်က္မွ သယ္ေဆာင္လာသည္႔ ေက်ာက္ရိုင္းတခ်ိဳ႕ႏွင္႔ ေက်ာက္ျဖတ္စြန္႕ ေက်ာက္ကာခ်ပ္မ်ားအား စနစ္တက် စုပံုခိုင္းကာ အဆိုပါ ေက်ာက္အကြဲခ်မ္းမ်ား၏ အပိုင္းစမ်ားသည္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀ ေထာင္ ေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီးမွ ခြဲျဖတ္လွီးထုတ္ထားေၾကာင္းႏွင္႔ ဘာအရည္ေသြးမွ မရိွပဲ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္သား ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ စာရင္းေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ႔ရပါသည္။

အပိုင္း (၂) ကို ဆက္လက္ ဖတ္ရွဳ႔ၾကပါရန္ ေတာင္းပန္ပါသည္

အပိုင္း(၂)တြင္ တန္ေပါင္း ၁၁၅ တန္းေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီးအား လက္ရွိ ေဘာလံုး ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္ လုပ္ကြက္မွ ၂၀၁၀ ဇန္နာ၀ရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြက္ ထပ္မံေတြ႔ရိွရျပီး မည္သို႔ မည္ပံု ၀ါးစားခဲ႔ပံု ကိုတင္ျပေပးပါအံုးမည္။

စာဖတ္သူမ်ားအား ေက်းဇဴးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

ၾကိဳက္သေလာက္ရွယ္ႏိုင္ၾကပါသည္။

No comments: