Monday, February 24, 2014

တရားသူႀကီးေတြကို ဥပေဒအရ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘူးလား

ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး၏ ေနာက္ထပ္အျငင္းပြားဖြယ္ စီရင္မႈအျဖစ္ လယ္သိမ္းခံ အ႐ႈိခ်င္းလူမ်ဳိး ေတာင္သူ ၁၂ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္
တရားသူႀကီးေတြကို ဥပေဒအရ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘူးလား ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး၏ ေနာက္ထပ္အျငင္းပြားဖြယ္ စီရင္မႈအျဖစ္ လယ္သိမ္းခံ အ႐ႈိခ်င္းလူမ်ဳိး ေတာင္သူ ၁၂ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတို႔ေၾကာင့္ လူထု၏ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းေနေသာ တရားစီရင္ေရး နယ္ပယ္တြင္ အမွန္တရားႏွင့္ မည္မွ်ကင္းကြာေသာ စီရင္ခ်က္ကို ခ်ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ တရားသူႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ တာဝန္မွရပ္နားခံရျခင္းသည္သာ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တုိင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီသို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ တုိင္ၾကားစာမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉ဝ သည္ တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အထူးသျဖင့္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈေၾကာင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တရားစီရင္ေရး က႑တြင္ ေငြမ်ားတရားႏုိင္ ျဖစ္ေနျခင္း၊ မတရားစီရင္ခံရျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားၿပီး အခ်ိဳ႕တုိင္စာမ်ားတြင္ တရားသူႀကီးႏွင့္ ရဲေပါင္းၿပီး မတရား လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲခူးတုိင္းအေနာက္ျခမ္း ျပည္ခ႐ုိင္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မၾကာေသးမီအခ်ိန္က သိန္း ၉ဝဝ တန္သည္ဆိုေသာ ေနအိမ္အား သိန္း ၂၂၅ သိန္းျဖင့္ ေလလံပစ္ေစခဲ့မႈေၾကာင့္ စီရင္ခံရသူက တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပျခင္းခံရေသာ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးကပင္ လယ္သိမ္းခံထားရေသာ ေတာင္သူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သျဖင့္ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

လယ္သိမ္းခံရသည့္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရသည့္ မန္က်ည္းပင္ ၾကာအင္းေက်းရြာမွ အ႐ိႈခ်င္းလူမ်ဳိး ၁၂ ဦးအား အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ မမွ်တမႈမ်ားႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ယူဆေနသျဖင့္ အဆုိပါတရားစီရင္မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖမ္းဆီးခံရသည့္ အ႐ိႈခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ မိသားစုမ်ား၊ မန္က်ည္းပင္ ၾကာအင္းေက်းရြာတြင္ေန ထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးေဇာ္၊ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားကူညီသူ Olive Branch မွ ဦးမင္းမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ေဒသခံ ၁၂ ဦးအား ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ေဒၚနန္းေမယဥ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ၃၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ႐ုတ္တရက္ အာမခံ႐ုပ္သိမ္း၍ ႐ံုးသို႔လာေရာက္သူ ေဒသခံေျခာက္ဦးအား ျပည္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး ရြာတြင္မဂၤလာေဆာင္ရွိ၍ က်န္ရစ္သူေျခာက္ဦးကိုလည္း ဝရမ္းထုတ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ထြက္ေျပးႏုိင္တဲ့သူ၊ အာမခံေပးထားတဲ့ လူႏွစ္ေယာက္က ဆက္ၿပီးအာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္တဲ့ သူကိုပဲ အာမခံ႐ုပ္ၿပီး ဖမ္းလို႔ရပါတယ္။ ႐ံုးခ်ိန္းပံုမွန္လာေနတဲ့သူကို အာမခံ႐ုပ္ၿပီး ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးရမယ့္ အခ်ိန္မွာ ဖမ္းလိုက္တာကေတာ့ ကြ်န္မရဲ႕ ေရွ႕ေနသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဒီတစ္ႀကိမ္ပဲ ၾကံဳဖူးပါတယ္” ဟု တရားခံေရွ႕ေန ေဒၚဇင္မိုးထိုက္က ေျပာၾကားသည္။

အၿပီးသတ္ စီရင္ခ်က္ခ်မည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ဘဲ သာမန္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အာမခံ႐ုပ္၍ ဖမ္းဆီးျခင္းမွာ တရားစြဲဆိုခံ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ၎တို႔ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို တင္ျပရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ သြားေရာက္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အစိုးရအား တြန္းအားေပးေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ တုံ႔ျပန္မႈမရရွိႏိုင္မီ လက္ဦးမႈရယူ ေထာင္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံရသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားမွ ယံုၾကည္ေၾကာင္း တစ္ညီတစ္ၫြတ္ ေျပာၾကားၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ၃၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္လည္း တရားလိုျဖစ္သည့္ NDRC မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား မပါဝင္ဘဲ ပုဒ္မ ၃၅၁/၃၅၂ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူ ၁၇ ဦးအား ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ေဒၚနန္းေမယဥ္က ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း တရားစြဲဆုိခံ ေဒသခံ ၁၇ ဦး၏ မိသားစုဝင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အခ်က္မ်ားအရ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ေဒၚနန္းေမယဥ္၏ တည္ၾကည္မႈ၊ သမာသမတ္က်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထာင္ခ်ခံရသည့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ဘက္လိုက္မႈ၊ မမွ်တမႈရွိသည္ဟု ယူဆေနသကဲ့သို႔ ယခုရက္ပိုင္းတြင္လည္း သိန္း ၉ဝဝ တန္ ေနအိမ္ျခံဝင္းအား အတိုးႏွင့္ေခ်းသည့္ ေငြအတြက္ ေငြတိုးေခ်းသူဘက္မွ ရပ္တည္၍ က်ပ္ ၂၂၅ သိန္းႏွင့္ ေလလံပစ္ေစခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနအိမ္ပိုင္ရွင္ ေဒၚတင္တင္ဦးမွ ေငြတိုးေခ်းစားသူဘက္မွ အဂတိလိုက္စားသည္ဟုဆိုကာ ေဒၚနန္းေမယဥ္ႏွင့္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမွ ဘီးလစ္စာေရး၏ လာဘ္စားမႈအား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ “အဂတိလိုက္စားမႈ ရွိမရွိကေတာ့ မ်က္စိေရွ႕မွာ မဟုတ္လို႔ မသိပါဘူး။ ေဒၚတင္တင္ဦး ဆႏၵျပတာကလည္း သူ႔အိမ္ကိစၥကို ဆႏၵျပတာပါ။ ဒီအမႈကိုလည္း မလိုက္ရေတာ့ မသိပါဘူး။ မူလတရားမမႈကလည္း ၂ဝဝ၉ ကတည္းက ျဖစ္ခဲ့တာ။ ဇာရီအမႈ ျဖစ္ခဲ့တာကလည္း ေဒၚနန္းေမယဥ္ မတိုင္ခင္ အရင္တရားသူႀကီး လက္ထက္မွာကတည္းက ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ လယ္သမားေတြ လႊတ္ေတာ္သြားတာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္သိတယ္။ လယ္သမားေတြက လႊတ္ေတာ္အမတ္ အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း လုပ္ေတာ့မယ့္အခ်ိန္၊ အမိန္႔မခ်ခင္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္႐ံုးခ်ိန္းမွာ အာမခံ႐ုပ္ၿပီး ဖမ္းလိုက္တာပါ” ေဒၚနန္းေမယဥ္ တရားသူႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဥပေဒပညာရွင္ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဖန္ခါးပင္ သစ္ေတာဧရိယာအတြင္း လယ္ယာလုပ္ကိုင္သည့္ ေဒသခံ လက္ငုတ္စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအား ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အဆိုပါ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ အမ်ဳိးသားသယံဇာတ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ (NDRC) မွ ပုဒ္မ ၄၃ (က)၊ ပုဒ္မ ၄၃ (က) ပုဒ္မ ၃၅၁ ပုဒ္မ ၃၅၂ တို႔ျဖင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ တရားစြဲဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း NDRC အေနျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ စတင္၍ တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ေျမအတြင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္သည္မွာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က စတင္ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ ကုမၸဏီမွ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္စဥ္ ေတာမီး႐ိႈ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ေနအိမ္တဲမ်ား မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့သျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးသို႔ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း တရား႐ံုးက ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီစုိက္ ကြ်န္းပင္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားက ဖ်က္ဆီးသည္ဟု ကုမၸဏီ တရားစြဲခ်ိန္တြင္သာ တရား႐ံုးက လက္ခံေၾကာင္း ကုမၸဏီပိုင္ ကြ်န္းပင္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားမွ ဖ်က္ဆီးသည္ဟု ကုမၸဏီ၏ စြပ္စြဲခ်က္မွာလည္း မမွန္ကန္ေၾကာင္း ၾကာအင္းရြာေန ေဒသခံမ်ားက တညီတၫြတ္တည္း ေျပာၾကားသည္။

“ကြ်န္မသားနဲ႔ ကြ်န္မမတ္ကို ကြ်န္းပင္ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ခုတ္မႈနဲ႔ဖမ္းၿပီး ေထာင္ခ်တယ္။ အခုေထာင္က်တဲ့ အထဲမွာပါတဲ့ ဗဒင္၊ မင္းမင္း၊ ဖုန္းေငြ၊ ဖိုးၾကာတို႔ဆို ဘာမွမလုပ္ခဲ့ဘူး။ တျခားသူေတြကလည္း အျပစ္က်ဴးလြန္တယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕အရင္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း ဦးေစာေကးလ္ကလည္း သူတို႔က နားလည္မႈနဲ႔ သစ္ခိုးထုတ္တယ္လို႔ ကြ်န္မအိမ္ေပၚ တင္ေျပာခဲ့တာရွိတယ္” ဟု ေထာင္ခ်ခံရသည့္ ၁၂ ဦးတြင္ မိသားစုဝင္ႏွစ္ဦး ပါဝင္သည့္ ေဒၚၾကဴၾကဴကဆိုသည္။

ဖန္ခါးပင္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း NDRC မွ စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ကြ်န္းပင္ ၁၃၆,၃၄၈ ပင္ တန္ဖိုး က်ပ္ ၁၄၄,၄၃၄,၇၃၂ အား ေဒသခံမ်ားမွ ဖ်က္ဆီးသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသည့္ ေဒသခံမ်ားမွာ ဦးစံပယ္၊ ဦးတင္လွ၊ ဦးဘဒင္၊ ဦးထြန္းေၾကာင္၊ ဦးေအာင္ကို၊ ဦးေဖေခ်ာ၊ ဦးေအာင္ႏိုင္ဝင္း၊ ဦးဖင္ပိန္၊ ဦးၾကည္ဝင္း၊ ဦးမိုးဝင္း၊ ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ ဦးျမဝင္း၊ ဦးေဌးဝင္း၊ ဦးသန္းေဇာ္ဦး၊ ဦးခ်ဳိဝင္း၊ ဦးေဒး၊ ဦးသန္းထြန္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

အဆိုပါလူမ်ားအနက္ အမႈအမွတ္ (၃၅/၁၃) ပုဒ္မ ၄၃ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူ ဦးေမာင္လင္းအား အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၄၃ (က) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူ ဦးဖိုးၾကာအား အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ရွစ္လ၊ အမႈအမွတ္ ၁၂၂/၂ဝ၁၂ ပုဒ္မ ၄၃(က)/ ၄ဝ(ဂ) တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူ ဦးစံပယ္ပါ ေျခာက္ဦးအား အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ကိုးလ၊ ပုဒ္မ ၄၃ (က) ျဖင့္ တရား စြဲဆိုခံခဲ့ရသည့္ ဦးတင္လွပါ ေလးဦးတို႔အား အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔စိုက္ရမွာက တစ္ဧကကို ကြ်န္းပင္ ၅၅ဝ ပါ။ တကယ္လည္း သူတို႔မစိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ အခုျဖစ္တာကလည္း အရင္အစိုးရစိုက္တဲ့ ကြ်န္းပင္ေတြက ထြက္ေနတဲ့ အတက္ေတြကို ဦးေမာင္လင္းက ဓားနဲ႔ခုတ္ဖ်က္ဆီးတယ္လို႔ တင္ျပၿပီး ကုမၸဏီက တရားစြဲခဲ့တာပါ။ ကြ်န္မတို႔ လယ္လုပ္တဲ့အကြက္ သံုးနဲ႔ေလးမွာ ကုမၸဏီစုိက္တဲ့ အပင္ေတြက ေျမျပင္ေပၚမွာ တစ္ေပေတာင္ မရွိပါဘူး။ အခုလို တစ္ရြာလံုးက အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြကို ဖမ္းလိုက္ေတာ့ ကြ်န္မတို႔ ဘယ္သူ႔အားကိုးရမွာလည္း” ဟု ဦးေမာင္လင္း၏ ဇနီးျဖစ္သူ မခ်ဳိဇင္ႏြယ္က ဆိုသည္။

ေဒသခံမ်ားအား ေထာင္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီႏွင့္ လက္ငုတ္လုပ္သူ ေဒသခံမ်ားအၾကား လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားျခင္းမွာ ၿပီးျပတ္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိမေနဘဲ ကုမၸဏီမွ မိုးဦးက်တြင္ ေဒသခံမ်ား လယ္လုပ္ကိုင္သည့္ အကြက္အမွတ္ သံုးႏွင့္ေလးတြင္ ကြ်န္းပင္မ်ား လာေရာက္စိုက္ပ်ဳိးမည္ ဆိုပါက ေဒသခံမ်ားကလည္း ဆက္လက္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ား လက္ငုတ္လုပ္သည့္ လယ္ေျမမ်ားကို ဆက္လက္ကာကြယ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအးေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

“သူတို႔လုပ္ေနတဲ့ ကြ်န္းပင္စိုက္တာေတြက ေဒသခံေတြနဲ႔ ေျပလည္မႈမရွိေတာ့ မေအာင္ျမင္ပါဘူး။ အခုလာမယ့္ မိုးတြင္းမွာ ကုမၸဏီကလာၿပီး ကြ်န္းပင္စိုက္ဖို႔ ပႏၷက္႐ိုက္တာနဲ႔ ကန္႔ကြက္သြားမယ္။ ကြ်န္းပင္ေတြစိုက္ၿပီးမွ ကန္႔ကြက္ရင္ ဒီလိုမ်ဳိး တရားစြဲခံရတာေတြ ေထာင္ခ်ခံရတာေတြ ျဖစ္ေနမယ္” ဦးစံပယ္၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚေဌးေဌးက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေဒသခံမ်ားအနက္ NDRC ကုမၸဏီက လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိသြားသည့္ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ေနၿပီး၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ေျပလည္မႈမရွိသည့္ ဦးသန္းထြန္းမွာ အျခားအမႈႏွင့္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း အခ်ဳပ္တြင္ အေကာင္းပကတိမွ ေလးရက္အတြင္း ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ ေသဆံုးမႈမွာ ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ထင္ျမင္ေနသကဲ့သို႔ ဦးသန္းထြန္းနည္းတူ တက္ႂကြလႈပ္ရွား၍ ကုမၸဏီမွ တရားစြဲဆိုခံထားရသူ ဦးေအာင္ထြန္းကလည္း ဦးသန္းထြန္းေသဆံုးသည့္ သတင္းအား ၾကားသိ၍ ရြာမွထြက္ေျပးသြားသျဖင့္ ယင္း၏မိခင္မွာ စိတ္ေဝဒနာသည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ဦးသန္းထြန္းေသဆံုးသည့္ ျဖစ္စဥ္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ၿပီးျပတ္မႈမရွိေၾကာင္း ဦးမင္းမင္းက ဆိုသည္။

“ဦးသန္းထြန္းေသဆံုးမႈမွာ တာဝန္ရွိသူႏွစ္ဦးကို အေရးယူတယ္။ အေရးယူတာကလည္း လူေသလို႔မဟုတ္ဘဲ တာဝန္ေပါ့ေလ်ာ့လို႔ ဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔ အေရးယူထားတာပါ။ အေကာင္းပကတိ ရွိေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္က အခ်ဳပ္ထဲထားၿပီး ေလးရက္အတြင္း ေသတယ္။ ေသတာကလည္း ရဲေတြဘက္က အေၾကာင္းျပတာေတာ့ အခ်ဳပ္ခန္းသံတိုင္နဲ႔႐ိုက္ၿပီး ေသတာေျပာတယ္။ ရင္ခြဲေတာ့ ရထားတဲ့ ဒဏ္ရာေတြက ထိုးႀကိတ္ထားလို႔ ရတဲ့ဒဏ္ရာေတြပါ။ အခ်ဳပ္ခန္းသံတိုင္နဲ႔ ထိထားတဲ့ ဒဏ္ရာေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီျဖစ္စဥ္မွာလည္း ကုမၸဏီရဲ႕ ဖိအားပါမယ္လို႔ တရားစြဲခံရသူေတြ ထင္ၾကတယ္” ဟု ဦးမင္းမင္းကဆိုသည္။

ၾကာအင္းေက်းရြာသည္ ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ျခမ္း၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဒန္႔ဒလြန္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ပါဝင္ၿပီး ကုန္းတစ္တန္ေရတစ္တန္ႏွင့္ သြားလာရသည့္ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ အဆုိပါေက်းရြာသည္ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ဖန္ခါးပင္ႀကိဳးဝိုင္း ဧရိယာအတြင္း တည္ရွိ၍ ၁၉၃ဝ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္မွစတင္ကာ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္းရွိ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ခုတ္ထြင္၍ ေဒသခံမ်ားက လယ္ယာေျမမ်ား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ေညာင္ကိုင္းေရေလွာင္တမံအား တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာအား ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးမရဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဦးတင္လိႈင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဒသခံၾကာအင္းရြာသားမ်ား တင္ျပသည့္ ဖန္ခါးပင္ ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္းရွိ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခြင့္ရရန္ ေတာင္းဆိုေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ နစ္နာမႈအေပၚ ျပန္လည္ကုစားရန္ ရြာေဟာင္းတြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္ခြင့္၊ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ မိသားစုတစ္စုလွ်င္ လယ္ခုနစ္ဧက ျပန္လည္ခ်ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ၫႊန္ၾကားမႈေၾကာင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ ဆည္ႏွင့္ကိုက္ ၅ဝဝ ကြာလွ်င္ ေနထိုင္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ေတာအုပ္ႀကီး ဦးၾကည္ဝင္းကလည္း အဆိုပါ ဖန္ခါးပင္သစ္ေတာမွာ စိုက္ပ်က္ျဖစ္ေနသည္မွာ ၂၂ ႏွစ္ရွိၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ မူရင္းေနထိုင္သူ ေဒသခံမ်ား လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးမႈ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္လိုပါက လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တင္ျပလာသည့္အတြက္ ေညာင္ကိုင္းဆည္ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည့္ ၾကာအင္းရြာသားမ်ားမွာ ေက်းရြာေဟာင္းတြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္ခြင့္၊ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္း ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ခြင့္၊ အစိုးရခန္႔ ဆရာမ တရားဝင္ရရွိျခင္းႏွင့္ ေျမယာေကာ္မတီမွ ဖန္ခါးေျမ သစ္ေတာအတြင္း လုပ္ကိုင္သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ လယ္ခြန္ေျပစာ ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္း၊ လယ္ယာကုန္ထုတ္လုပ္မႈ မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ယာယီလယ္ယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း လက္မွတ္မ်ား ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္း စသည့္တရားဝင္ အေထာက္အထားမ်ား ျပန္လည္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေရးရာေကာ္မတီေတြမွာ ရြာသူရြာသားအားလံုးကို စုၿပီးလက္မွတ္ထိုး တိုင္ၾကားပါမယ္။ ေဒသခံေတြပိုင္တဲ့ လယ္ယာေျမေတြအေပၚမွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ ရေရးအတြက္ ျပည္မွာရွိတဲ့ လယ္သမားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ျပည္ခ႐ိုင္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြသပိတ္ ဆင္ႏႊဲသြားပါမယ္” ဟု ဦးမင္းမင္းကဆုိသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စီရင္ခ်က္ခ်သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ တရားသူႀကီးႏွင့္ ကုမၸဏီအၾကား ေငြေပးေငြယူမႈမ်ား၊ ရဲစခန္းတြင္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ဦးသန္းထြန္း ျပႆနာတြင္ ကုမၸဏီမွ ရဲမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ဖိအားေပးသည္ဆိုေသာ ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ NDRC မွ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခ်စ္ေမာင္က အဆိုပါေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွာ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုသည္။

ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ေဒၚနန္းေမယဥ္အေပၚ ၾကာအင္းေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၏ ထင္ျမင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္က ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးသို႔ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း သြားေရာက္ေမးျမန္းရာ ေဒၚနန္းေမယဥ္မွာ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္စံုစမ္းရာ ေဒၚနန္းေမယဥ္သည္ တစ္ဦးတည္းေနထိုင္သူ လူလြတ္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ ေန႔လယ္တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕သို႔သြားေၾကာင္း ေဒၚနန္းေမယဥ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ တရားေရး အသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုသည္။ ေဒၚနန္းေမယဥ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ တရားေရး အသိုင္းအဝိုင္းမွ သူမကိုင္ေဆာင္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္ ရရွိသျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ႏွင့္ ၂၂ ရက္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ဖုန္းမွားေနေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။

အထက္ပါ မႈခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ေဒၚနန္းေမယဥ္အေနႏွင့္ အသက္ညႇာဆံုး စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္ထုတ္ မဇၨၽိမသတင္းစာတြင္ “ပုဒ္မ ၄၃ (ဃ) ကြ်န္းပင္ဖ်က္ဆီး၊ အျမင့္ဆံုး ခုနစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ခ်လို႔ရတယ္။ ပုဒ္မ ၄ဝ (ဂ) သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း က်ဴးေက်ာ္ရင္ ေထာင္ေျခာက္လအထိ ခ်လို႔ရတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ အသက္ညႇာဆံုး လုပ္ေပးလိုက္တာ” ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာင္သူ ၁၂ ဦးအား ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးေရွ႕တြင္ မိသားစု၀င္မ်ား ငိုေၾကြးေနၾကစဥ္ (Photo: Irrawaddy)

No comments: