Friday, February 28, 2014

MPC ကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕ ထပ္မံေပၚေပါက္လာျပန္



28.2.2014

MPC (Myanmar Peace Center) ကဲ့သို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ထပ္မံေပၚေပါက္ျပီး အဆိုပါအဖြဲ႕၏ ႐ံုးခန္းဖြင့္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္က ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Pyidaungsu Institute (PI) ဟု အမည္ေပးထားေသာ ထိုအဖြဲ႕သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ MPC တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္။

“ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး လုပ္မွာပါ။ MPC နဲ႔ အျပိဳင္လုပ္မွာ မဟုတ္သလို သူတို႔နဲ႔လည္း ရန္သူမဟုတ္ပါဘူး။ အျပိဳင္လုပ္စရာလည္း မလိုပါဘူး။ ပူးေပါင္းလုပ္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္”ဟု PI ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးခြန္ဆိုင္းက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္တြင္ The Daily Eleven သို႔ ေျပာၾကားသည္။ PI ၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားထားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အဆင့္သံုးဆင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးကိုသာ ဦးတည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအဆင့္သံုးဆင့္အနက္ ပထမအဆင့္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းကို သေဘာတူျခင္းျဖစ္ျပီး ဒုတိယအဆင့္မွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တတိယအဆင့္မွာ ႏိုင္ငံေရးစကားဝိုင္း စတင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕တြင္ သံုးဦးပါဝင္ျပီး ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး (CNF) ၏ အဓိပတိေကာင္စီဝင္ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU) ၏အၾကံေပးအရာရွိ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေစာတူးတူးေလးႏွင့္ ဦးခြန္ဆိုင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဦးခြန္ဆိုင္းသည္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ(RCSS/SSA) ၏ အၾကံေပးျဖစ္ျပီး ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာန၏ အယ္ဒီတာ ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ PI အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (WGEC) တြင္ အဓိကတာဝန္ရယူခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

“ဒီအခ်ိန္မွာ WGEC က မရွိေတာ့ဘူး။ ရပ္နားလိုက္ျပီ။ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြလည္း ျပီးသြားျပီ”ဟု ဦးခြန္ဆိုင္းက ဆိုသည္။

PI အဖြဲ႕လက္ေအာက္တြင္ ဌာနသံုးခု ထားရွိမည္ ျဖစ္ကာ အဖြဲ႕တြင္း ႐ံုးလုပ္ငန္းဌာန၊ သုေတသနဌာနႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရးဌာနတို႔ ျဖစ္သည္။

“မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲေရးဌာနက စစ္ေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနသလို ျဖစ္ေနတယ္။ အမွန္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥေတြမွာ မိမိတို႔ရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုေတာင္းဆိုမလဲဆိုတဲ့ ကိစၥေတြေရးဆြဲဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးခြန္ဆိုင္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ MPC သည္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ႏွင့္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ MPSI ႏွင့္PDSG တို႔၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ အလွဴေငြကတိကဝတ္ ျပဳမႈမ်ား ရရွိထားသည္။ PI မတိုင္မီက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ WGEC ကို ဥေရာပျမန္မာ႐ံုး (EBO) က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ PI အဖြဲ႕ကို ေငြေၾကးအားျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံံ့သည့္ အဖြဲ႕မ်ားကို အေသးစိတ္ေျပာဆိုရန္ ဦးခြန္ဆိုင္းက ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

“ဥေရာပ ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေထာက္ပံ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းတာဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေစခိုင္းလို႔ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လိုလားတဲ့၊ တိုင္းရင္းသားေတြ လိုလားေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ဖြဲ႕စည္းတာပါ”ဟု ဦးခြန္ဆိုင္းက ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ PI အဖြဲ႕သည္ MPC ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညွိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕(NCCT) ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာ၌ PI အဖြဲ႕၏ ၾကားဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ျငင္းဆန္မည္ဟု မထင္ေၾကာင္း ဦးခြန္ဆိုင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ MPC ကို အစိုးရဘက္က အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ သိရွိထားၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေငြ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံကိစၥမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသးသည့္နည္းတူ အတိအက် ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းလည္း မရွိေသးေပ။ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) ကို ဂ်ပန္အေျခစိုက္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးထားသည္။ ထိုနည္းတူ ႏိုင္ငံတကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕(IPSG) ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအဖြဲ႕(PDSG) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပံ့ပိုးမႈအဖြဲ႕(MPSI) ႏွင့္ ဦးဟန္ေညာင္ေဝ၏ ဥေရာပျမန္မာ႐ံုး(EBO) တို႔ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးၾကိဳးပမ္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ထားဝယ္မင္းသမီးကုမၸဏီသည္ KNU ႏွင့္ အစိုးရအၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ ေငြေၾကးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕(PCG) မွာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ႏွင့္ အစိုးရအၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေပးခဲ့သည္။

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကိစၥမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေကာင္အထည္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးဘဲ လာမည့္ မတ္လ ဒုတိယပတ္အတြင္း အစိုးရျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ MPC ၌ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားသည္။

လူေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အသစ္ေပၚေပါက္လာေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ Pyidaungsu Institute (PI) ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္းတြင္ သာမက ရန္ကုန္ရွိ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၌လည္း ႐ံုးခန္းဖြင့္မည္ ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group

No comments: