Wednesday, February 26, 2014

“ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု”သုိ့

“ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု”သုိ့ ဆုိတဲ႕စည္း႐ုံးဖြဲ႔စည္းမႈ ပုံသ႑ာန္ မ်ိဳးကုိ (အေနာက္)လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ေရးစနစ္မ်ားအတြင္းမွာ မရွိတတ္ပါဘူး။ စစ္ႀကီးအတြင္းနဲ့ စစ္ၿပီးေခတ္ကာလ အာရွ၊ အာဖရိက လက္တင္အေမရိက တုိက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲမ်ားမွာသာ ဒီတပ္ ေပါင္းစုပုံသ႑ာန္ ႏုိင္ငံေရး စည္း႐ုံးေရးစုဖြဲ႔ပုံမ်ားကုိ ေတြ႔ရတတ္တာပါ။ ကြန္ယက္တုိ့ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔ ဆုိတာမ်ိဳးေတြကေတာ႕၊ အေတြးအေခၚအရ ႏုိင္ငံေရး စည္း႐ုံးေရးအရေတာ႕ ပါးပါးလ်ားလ်ား ျဖစ္လြန္းလွပါတယ္။ ၾကမ္းရမ္းတဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ေခ်မႈန္းမႈမ်ားကုိ ခုခံရပ္ခံဖုိ့ အခက္အခဲ မ်ား ရွိမွာမုခ်ပါပဲ။ လႈိင္းေလထန္ရင္ ယုံၾကည္မႈ ပဲ႕ကုိင္ ေကာင္းေကာင္း ရွိမွျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။မန္မာ့ဒီမိ
ုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု - ေအာင္သာ (ပီသံုးလံုး)

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု - ေအာင္သာ (ပီသံုးလံုး) (ပင္းယမဂၢဇင္းမွ ကူးယူေဖၚျပသည္)
Details Published Date Written By Pinya Media Category: Political Hits: 469
အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကြယ္ ေစာင္႕ေရွာက္ၾကဆိုတဲ႕ ေႂကြးေၾကာ္သံဟာ ၀ံသာႏု အေရးေတာ္ပံုႀကီးနဲ့ ဂ်ီစီဘီေအ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႔ ေႂကြးေၾကာ္သံပါ။ ဒီေႂကြးေၾကာ္သံက ျမန္မာအမ်ိဳးသား လူထုႀကီးကုိ အက်ယ္ျပန့္ဆံုး လႈပ္ႏႈိးစည္း႐ံုးႏိုင္တဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္အမ်ိဳးနဲ့ ကိုယ့္ဘာသာ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံဟာ၊ ျမန္မာတုိ့ရဲ႔ ၂၀ ရာစုအစက၊ နယ္ခ်ဲ႔ဆန့္က်င္ေရး (နဲ့) အမ်ိဳးသားေရးေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္ပါ
တယ္။ ဂ်ီစီဘီေအအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႀကီးဆိုတာဟာ ၀ံသာအေရးေတာ္ပံုႀကီး ကာလအတြင္းက ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ့ အမ်ိဳးသားလူထုႀကီးက အေစာဆံုးေဖာ္ထုတ္ခဲ႕တဲ႕ (ပထမဆံုးတပ္ေပါင္း စုႀကီး) ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ီစီဘီေအအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားဟာ (၁) ႏိုင္ငံေရးအရ၊ Home Rule ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရရွိေရး (၂) အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး၊ ေယာထဘီနဲ့ ပင္နီ၀တ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ပစၥည္းမသံုးရ (၃) ေခတ္ၿပိဳင္အသိပညာရရွိေရး အမ်ိဳးသား ပညာေရးရရွိေရး၊ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား ထူေထာင္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ၀ံသာႏုအေရးေတာ္ပံု ႀကီးအတြင္းမွာ ျမန္မာတို့ဟာ အဂၤလိပ္စာတတ္၊ ျမန္မာ့ပထမဆံုး၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး မ်ိဳးဆက္ရဲ႔ အမေတအင္အားစုကို ဒီလႈပ္ရွားမႈႀကီး အတြင္း မွာရရွိခဲ႕ၾကပါတယ္။

၀ံသာႏုအေရးေတာ္ပံုႀကီးကာလ၊ ပထမကမၻာစစ္ႀကီး (၁၉၁၄/ ၁၉၁၉) အတြင္းမွာ၊ မာ႕က္စ္၀ါဒဟာ၊ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ အဂၤလိပ္စာတတ္ ျမန္မာမ်ားထံက တဆင္႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေရာက္ရွိလာခဲ
႕ၿပီး၊ ေခတ္ၿပိဳင္အသိ ပညာအျဖစ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရးထဲ ေရာက္လာခဲ႕ပါတယ္။ အဲဒီကာလမွာ မာ႕က္စ္၀ါဒဆိုတာ နယ္ခ်ဲ႔ ဆန့္က်င္ေရးပါပဲ။ ဒါေၾကာင္႕ မာ႕က္စ္၀ါဒဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးနဲ့ ေပါင္းစပ္မိလာ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ကေန မာ႕က္စ္၀ါဒယံုၾကည္သူ မ်ိဳးခ်စ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ ေပၚထြန္းလာခဲ႕တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ားက ရာထူးအာဏာေငြေၾကးတို့နဲ့ ထိုးခြဲခဲ႕တဲ႕အတြက္ ၀ံသာႏုအေရးေတာ္ပံုနဲ့ ဂ်ီစီဘီ ေအအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္း တူ၊ သာ၊ သင္း အလိုေတာ္ရွိဂိုဏ္းသားမ်ားရ႔ဲဂိုဏ္းခြဲမႈ ေၾကာင္႕ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၿပိဳကြဲခဲ႕ရပါတယ္။ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကာင္႕ ျမန္မာ႕(ပထမ) လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ၊ အေရးနိမ္႕ခဲ႕ရပါတယ္။ ၁၉၂၀ ရန္ကုန္ တက္ၠသိုလ္ သပိတ္ႀကီး၊ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္၊ ဆရာစံေတာင္သူလယ္ သမားအေရးေတာ္ပံုႀကီး ေခ်မႈန္းခံရမႈတို့နဲ့ တြန္းေဆာ္မႈေၾကာင္႕ ႏိူးၾကားလာၾကတဲ႕ ျမန္မာေခတ္ပညာ တတ္လူငယ္မ်ားဟာ (၃၀-၅-၁၉၃၀)ခုႏွစ္မွာ တို့ဗမာအစည္း အ႐ံုးႀကီးကို ထူေထာင္လိုက္ၾကပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို သခင္အမည္ခံၾကတဲ႕ သခင္ဘေသာင္း သခင္လွေဘာ္နဲ့ သခင္သိန္းေမာင္၊ ဦးအုန္းခင္(ေျခလ်င္)တုိ့က တုိ့ဗမာေၾကညာစာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႕ပါတယ္။

တုိ့ဗမာစာတမ္းမွာ “ဗမာျပည္သည္ တုိ့ျပည္၊ ဗမာစာသည္ တုိ့စာ၊ ဗမာစကားသည္ တုိ့စကား။ ဗမာျပည္ကုိခ်စ္ပါ၊ ဗမာစာကုိ ခ်ီးျမႇင့္ပါ။ ဗမာစကား ကုိ ေလးစားပါ” လုိ့ လႈံ႔ေဆာ္ထားပါတယ္။“သခင္မ်ိဳးေဟ႕ တုိ့ဗမာ” ဆုိတဲ႕ေႂကြး ေၾကာ္သံဟာ ႏွစ္(၁၀၀)နီးပါး ကၽြန္ျဖစ္ခဲ႕ၾကရၿပီး“က်ိဳး” ေနတဲ႕ ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ကုိ ေျပာင္းျပန္လွန္လုိက္တယ္။“ဘုရား
ထူးၿပီး၊ သခင္ေခၚေနတဲ႕ ျမန္မာ႕လူမႈဘ၀ကုိ တုိ့ဟာ ကၽြန္ေတြမဟုတ္ဘူး။ သခင္ေတြ”လုိ့ လႈပ္ႏႈိးခဲ႕တာပါပဲ။ “ဗမာႏုိင္ငံႀကီးကုိ တုိ့အိမ္လုိ့ မွတ္ၾက”လုိ့ တုိ့ဗမာေၾကညာစာတမ္းက လႈံ႔ေဆာ္ခဲ႕တယ္။
“တုိ့ဗမာအည္းအ႐ုံးႀကီး” ရဲ႔ ေၾကညာစာတမ္းကုိ ထင္ဟပ္တဲ႕ “တုိ့ဗမာ သီခ်င္း” ကုိ ၀ုိင္အမ္ဘီသခင္တင္က ေရးသားစပ္ဆုိေပးခဲ့ပါတယ္။ (၁၉-၇-၁၉၃၀) မွာ သတုံေဆာင္၊(၂၀-၇-၃၀)မွာ ေရႊတိဂုံအေနာက္ေျမာက္ ဦးစံထြန္း တန္ေဆာင္းသစ္ႀကီးမွာ အခမ္းအနားနဲ့ သီဆုိတင္ဆက္ခဲ႕ၾကပါတယ္။ သီခ်င္းကုိ ၀ုိင္အမ္ဘီသခင္တင္ကုိယ္တုိင္က အားမာန္ အျပည္႕နဲ့ သီဆုိတင္ဆက္ခဲ႕ပါတယ္။ အဂၤလိပ္အလုိေတာ္ရိ ဂုိဏ္းသားမ်ားေၾကာင္႕ “က်ိဳး”သြားခဲ႕ရတဲ႕ျမန္မာနယ္ခ်ဲ
႔ဆန္႔ က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္ သခင္လႈပ္ရွားမႈႀကီးနဲ့ ျပန္လည္ “ျမႇင္႕တင္ေပးခဲ႕ၾကပါ တယ္။ လယ္သမားသူပုန္ႀကီး ဆရာစံကုိ (၂၇/၁၁/၃၁)ရက္ေန႔မွာ သာယာ၀တီအက်ဥ္း ေထာင္အတြင္း ႀကိဳးေပးသတ္ျဖတ္ခဲ႕တဲ႕အတြက္ ျမန္မာလူထုႀကီးအတြင္း နက္႐ႈိင္းတဲ႕ အဂၤလိပ္ဆန့္က်င္ေရးစိတ္မ်ား ျမင္႕တက္လာခဲ႕ပါတယ္။ ဆရာစံ သူပုန္ႀကီး အတြင္းႀကိဳးဒဏ္က်သူ ၃၀၂ ေယာက္၊ တစ္သက္ တစ္ကၽြန္း ဒဏ္ခံရ သူ (ဂဂ၀)ရွိပါတယ္။ ၿဗိတိသွ် ေနမ၀င္အင္ပါယာနဲ့ (ဘက္ဘက္မွာမွ မွ်ေျခ မရွိတဲ႕) ျမန္မာလယ္သမား ထုႀကီးဆင္ႏႊဲတဲ႕ လယ္သမားစစ္ပြဲဟာ သမုိင္း၀င္ စစ္ပြဲတစ္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၂၉/၃၀ မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ႕တဲ႕ ကမၻာ႕စီးပြားပ်က္ကပ္ႀကီးဟာ ျမန္မာဆင္းရဲ သားလူထုႀကီးကုိ ခၽြင္းခ်က္မထားခဲ႕ပါဘူး။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကိဳ စီးပြားေရး ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႐ုိက္ခတ္လာပါတယ္။

ၿဗိတိသွ်က ခြဲေရးတြဲေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ၁၉၃၆ တက္ၠသုိလ္ဒုတိယ သပိတ္ မ်ားေၾကာင္႕ တြဲေရးဘက္က အႏုိင္ရခဲ႕ေပမဲ႕၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အိႏ္ၵိယမွ ခြဲထုတ္ လုိက္ၿပီး (၉၁) ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးခဲ႕ပါတယ္။ (၉၁)ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာဆုိတာ ၿဗိတိသွ်အလုိေတာ္ရိမ်ားအား၊ ခြဲေပးတဲ႕ အာဏာမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရင္ခံလက္ထဲမွာရွိတဲ႕ ဗြီတုိအာဏာဆုိတာ ဘုရင္ခံမႀကိဳက္တာလုပ္ခြင္႕၊ မႀကိဳက္တာ တားဆီးခြင္႕ ေပးထားတဲ႕အာဏာ သာျဖစ္ပါတယ္။ (၉၁)ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထဲ၀င္ေရး၊ မ၀င္ေရးအေၾကာင္း ျပဳၿပီး၊ တုိ့ဗမာ အစည္းအ႐ုံးႀကီးအတြင္း ဂုိဏ္ကြဲၾကျပန္ပါတယ္။ ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ (၉၁)ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ့ ျမန္မာ့ညီၫႊတ္ေရးကုိ “ဂုိဏ္းခြဲခဲ႕ တာပါပဲ” ဂ်ီစီဘီေအ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးၿပိဳကြဲသလုိ တုိ့ဗမာအစည္းအ႐ုံးႀကီးလဲ ဂုိဏ္းကြဲခဲ႕ျပန္ပါတယ္။

“တုိ့ဗမာအစည္းအ႐ုံးႀကီး”ဆုိတာဟာ ျမန္မာ႕လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္း မႈသမုိင္းခတ္(၁၉၀၆-၁၉၄ဂ)အတြင္းေ
ပၚထြက္လာတဲ႕ ဒုတိယ တပ္ေပါင္းစုႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ီစီဘီေအနဲ့ တုိ့ဗမာ အစည္းအ႐ုံးႀကီးစတဲ႕ တပ္ေပါင္း စုႀကီးမ်ားဟာ၊ ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီးအတြင္း၊ စစ္ၿပီးကာလ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမုိင္း ေခတ္ႀကီးမ်ားအတြင္းမွာ ေပၚထြက္လာတဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ စုစည္းထားတဲ႕ ေခတ္သစ္တပ္ေပါင္းစုႀကီး မ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ ကုိ လုိနီကၽြန္ဘ၀ကလြတ္ေျမာက္ခ်င္သူလူတန္းစားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူမႈအလႊာ Socil Strates အမ်ိဳးမ်ိဳးပါတဲ႕ တပ္ေပါင္းစုမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၁၉၃ဂ၊ ဇန္န၀ါရီလ(ဂ)ရက္ေန့မွာ စတင္ခ႕ဲတဲ႕ ေရနံေျမအလုပ္သမားသပိတ္ႀကီးက ေတာင္းဆုိခ်က္(၂)ခ်က္ကုိေတာင္းဆုိခဲ႕ပါတယ္။ ဘီအုိစီက မလုိက္ေလ်ာ တဲ႕အတြက္ ေခ်ာက္နဲ့ေရနံေခ်ာင္း အလုပ္သမားထုအစည္းအေ၀းႀကီးမ်ားက ႏုိင္၀င္ဘာ(၂၆/၂၇)ရက္ေန့မွာ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ႏုိင္၀င္ဘာ (၃၀) ရက္ေန့မနက္မွာ ရန္ကုန္ကုိစတင္ခ်ီတက္ခဲ႕ၾက ပါတယ္။ လမ္းရြာ၊ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္းတုိ့မွ အလုပ္သမား (၁၀၀၀)ခန့္ပါ၀င္ခ်ီတက္ခဲ႕ၾကပါ တယ္။ မေကြးမွ မထြက္ေစဖုိ့ မေကြးရာဇ၀တ္တရားသူႀကီးက ဒီဇင္ဘာ (၁)ရက္ေန့မွာ ပုဒ္မ(၁၄၄)ထုတ္ခဲ႕ပါတယ္။ (၄-၁၂-၃ဂ)ရက္ေန့မွာ သခင္ ဖုိးလွႀကီးအပါအ၀င္ တပ္ဗုိလ္၊ လူနဲ့ရဟန္း(၉)ဦးကုိ လူဆုိး ပုဒ္မ(၁၀၇)နဲ့ စဖမ္းပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ(၆)မွာ တပ္ဗုိလ္ေတာင္းတဲ႕ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ပါတယ္။

ဒုိ့ဗမာအစည္းအ႐ုံးဌာနခ်ဳပ္မွ သခင္စုိး ေခါင္းေဆာင္တဲ႕ တပ္ဗုိလ္အဖြဲ႔ကုိ လႊတ္ေပးခဲ႕ပါတယ္။ ဗကသနဲ့ တကသမွ ကုိဘေဆြနဲ့ ကုိဗဟိန္းကုိလႊတ္ေပးခဲ႕ပါတယ္။ ေရနံေျမမွ အလုပ္သမား ၁၂၀၀ ေက်ာ္နဲ့ လယ္သမား ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ခ်ီတက္ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္စီရင္စုက တပ္ဗုိလ္ (၄၂)ဦး ပုိ့ေပးပါတယ္။ ၁၃-၁၂-၃ဂ မွာ ေက်ာင္း သားမ်ားသပိတ္ႀကီးထဲ ပါလာၾကပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန့မွာ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၇၀၀၀/ဂ၀၀၀ ခန့္ အတြင္း၀န္႐ုံးႀကီးကုိ၀ုိင္းၿပီး ဆႏ္ၵျပၾကပါတယ္။ ျမင္းစီးပုလိပ္မ်ားက ႐ုိက္ႏွက္လူစုခြဲၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားရာခ်ီၿပီး၊ ဒဏ္ရာရၾကပါတယ္။ ကုိေအာင္ေက်ာ္ သုံးရက္လုံးလုံးသတိမရဘဲ (၂၂)ရက္ေန့မွာ အသက္စြန့္ခဲ႕ရ ရွာပါတယ္။
ေရနံေျမသပိတ္တပ္ႀကီးဟာ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ(ဂ) ရက္ေန့ မနက္(ဂ)နာရီမွာ ကမာရြတ္ဂတ္တဲလမ္း(၄)ခြဆုံကုိ ေရာက္ၾကပါတယ္။ ဆက္လက္ခ်ီတက္ၾကၿပီး အေနာက္ဘက္ ေစာင္းတန္း၊ မုိးညႇင္းဓမ္ၼာ႐ုံ ကြက္လပ္ႀကီးမွာေနရာယူၾကပါတယ္။ ၁၉၃၉ ဇန္န၀ါရီ (၉)ရက္ မနက္မွာ လယ္သမား၊ အစည္းအေ၀းႀကီး၊ ညေနမွာ အလုပ္သမားအစည္း အေ၀းႀကီး(၁၀)ရက္ေန့မွာ “ျပည္လုံးကၽြတ္ႏုိင္ငံေရး အစည္းအေ၀းႀကီး က်င္းပၿပီး လူထုနစ္နာခ်က္ႀကီးေပါင္း(၂၇)ခ်
က္ကုိ ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအ႐ုံးႀကီး (ABPPC) (ညေနမွာ) ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမား အစည္းအ႐ုံးႀကီး (ABTUC) ကုိဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကပါတယ္။ (၂၉-၁-၃၉) မွာ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရး အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔ႀကီးကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ႕ၾကပါတယ္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္လာတဲ႕အခါ တုိ့ဗမာအစည္းအ႐ုံးႀကီးရဲ႔ အခန္းက႑ ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ႕ရပါတယ္။ ၁၃၀၀ ျပည္႕အေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာ တုိ့ဗမာ အစည္းအ႐ုံးႀကီးရဲ႔ အခန္းက႑ကုိ အျမင့္ဆုံးေဖာ္ထုတ္ ေပးခဲ႕ပါတယ္။

၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ပထမပတ္အတြင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ႕တဲ႕ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးဟာ ျမန္မာ႕လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ
သမုိင္းမွာ ေပၚထြက္လာတဲ႕ တတိယပတ္ေပါင္းစုႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္ေပါင္းစုံအဂၤါျပည္႕စုံတဲ႕တပ္ ေပါင္းစုႀကီးလဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတပ္ေပါင္းစုံႀကီးမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီ၊ ဘီအုိင္ေအ၊ ဘီဒီေအတပ္ဖြဲ႔မ်ားပါတယ္။ ဒီတပ္ေပါင္းစုႀကီးဟာ၊ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္မ်ားကုိေမာင္းထုတ္ႏုိင္ခဲ႕ပါတယ္။ စစ္ၿပီးေခတ္ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲကုိ ေအာင္ပြဲရသည္ထိ ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ႕ပါတယ္။ ၁၉၄၆ ေအာက္တုိဘာမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က စတင္ထုတ္ပယ္ခဲ႕ပါတယ္။ အာဏာရလာတဲ႕ ဖဆပလလကၤ်ာဂုိဏ္းဟာ ၁၉၄ဂ မတ္လ (၂ဂ)ရက္မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ အျမစ္ကျဖဳတ္ ဖုိ့ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ခဲ႕ပါတယ္။ ကရင္၊ မြန္စတဲ႕လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲ ၀င္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚလဲ စစ္ျပဳခဲ႕တယ္။ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ အာဏာရ အစုိးရျဖစ္လာၿပီး အစုိးရအဖြဲ႔အတြင္း အာဏာလုမႈ၊ အာဏာ နဲ့ ကုိယ္က်ိဳးရွာမႈ၊ ဂုိဏ္းကြဲမႈမ်ားျဖစ္လာၾကတယ္။ ၁၉၅ဂ ဇြန္မွာ အာဏာရ ဖဆပလဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ့အစုိးရပါ ဂုိဏ္းကြဲသြားၾကတယ္။ ၁၉၆၂ မတ္လ(၂)ရက္ေန့မွာ (ကကခ်ဳပ္ဗုိလ္ေန၀င္းက) အာဏာသိမ္းခဲ႕ၿပီး ၁၉ဂဂ ခုႏွစ္အထိ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ့ (၂၆) ႏွစ္တုိင္ ဖိႏွိပ္လုယက္ ကုိယ္က်ိဳးရွာခဲ႕ပါတယ္။ ဖဆပလအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္တဲ႕ကာလ၊ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလထဲမွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားညီၫႊတ္ေရး တပ္ေပါင္းစုတစ္ခု ေပၚထြက္ခဲ႕ပါတယ္။ ၀ိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္တုိ့ ဗုိလ္ျမေသြး(၀ါးခယ္မ) တုိ့ေခါင္းေဆာင္ၾကပါတယ္။ ၀ိဓူရတုိ့ရဲ႔ အလုပ္သမားပါတီ (ဆုိရွယ္နီ)ကေခါင္းေဆာင္တယ္။ လက္၀ဲတပ္ေပါင္းစုလုိ့ဆုိရမွာပါ။ မာ့က္စ္၀ါဒေႂကြးေၾကာ္သူ လက္၀ဲလုိလားသူမ်ား ပါ၀င္ၾကတယ္။ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ဒီမုိကေရစီေရး ေႂကြးေၾကာ္ၾကပါတယ္။ တကယ္လည္း အလုပ္လုပ္ၾကပါတယ္။ ၁၉၅၆ ေဖေဖာ္၀ါရီေရြးေကာက္ပြဲမွာေထာက္ခံမဲ ၁ .၅ သန္းေက်ာ္နဲ့ ပမညတကုိယ္စားလွယ္ ၄၆ ေယာက္ ေရြးေကာက္ ခံရပါတယ္။ ၁၉၅ဂ နဲ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္း၊ သန့္ရွင္း၊ တည္ၿမဲ၊ စစ္တပ္အစု(၃)စုကြဲလာေနၾကၿပီ။ ၆၂ မွာ စစ္တပ္ရွိတဲ႕ ဗုိလ္ေန၀င္းက (၁၉၆၂-၁၉ဂဂ)ခုႏွစ္အထိ ၂၆ ႏွစ္တုိင္တုိင္ စစ္အာဏာနဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဥစၥာဓနကုိ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းလုပ္ခဲ႕ပါတယ္။ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ႕တယ္။ မဆလတစ္ပါတီ စနစ္ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႕ပါတယ္။

မိမိတုိ့ အေတြ႔အၾကံဳအရေျပာရရင္ ေတာတြင္းေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားအတြင္းမွာ ၁၉၅၂-၅၃ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရ စီညီၫႊတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုဆုိတာမ်ိ
ဳး ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခဲ႕ၾကေၾကာင္းေတြ႔ ရပါတယ္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေမလထဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီညီၫႊတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု ေပၚခဲ႕ဘူးပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး မ်ား ဒီကေန့အထိရွိေနေတာ႕ အနိမ္႕ဆုံးညီၫြတ္မႈရယူၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ႕ၾကတဲ့ Front တပ္ေပါင္းစုဆုိတာမ်ားဟာ မွတ္သားလုိ့ မရႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလွပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုံသူပုန္ထေနၾကေတာ႕ လူမ်ိဳးစုံသူပုန္ထေနၾက တာကုိယ္၌က ေတာ္လွန္ေရးမ်ားေအာင္ပြဲနဲ့ အလွမ္းေ၀းေနရတ့ဲအေၾကာင္း ခံႀကီးတစ္ခုပါပဲ။အခု UNFC ဖြဲ႔စည္းထားေတာ႕ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စည္းစည္း လုံးလုံး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လုိ့ရပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုံအမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားဆုိတာကလဲ လက္လုိပါပဲ။ ဆုပ္ထားရင္ ခြန္အားရွိပါတယ္။ ေျဖလုိက္ရင္ တစ္ေခ်ာင္းစီပါပဲ။ (သူမ်ားက ၿဖိဳခြဲစရာမလုိပါဘူး။ ကုိယ့္ဖာသာ ကြဲေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ထဲမွာ အလံနီပါတီ ေတာ္လွန္ေရးထဲ စ ပါလာတဲ႕အခါ ေႂကြးေၾကာ္သံက လႈိင္းႀကီးေလွေအာက္၊ ေတာင္ႀကီးဖ၀ါးေအာက္၊ သူပုန္ႀကီးအလံနီေအာက္ေရာက္ရမည္တဲ႕။ စည္း႐ုံးေရးမူက ကြဲအက္ေရးမွ ခြဲထြက္ေရးသုိ့တဲ႕။ အလံနီပါတီႀကီးက ထူး/စိ္န္ ဂုိဏ္းခြဲထြက္တယ္။ ေက်ာ္ဇံရႊီးဂုိဏ္းခြဲထြက္ပါတယ္။ ေက်ာ္ဇံ ရႊီးဂုိဏ္းက “ရကပ”ရခုိင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီခြဲထြက္ပါတယ္။ ၁၉၆၀ မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင္႕ေအာင္တုိ့ ေဒၚႏွင္းေမတို႔ လက္နက္ခ်ပါတယ္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္မွာ ၀ါးပင္ေအာက္မွာ ၀ါးမွ်စ္စားၿပီး “၀က္”လုိေသမယ္ ဆုိတဲ႕ ဆရာႀကီးသခင္စုိး လက္နက္ခ်ပါတယ္။ အဲဒီကာလမွာ ကုိကုိးကၽြန္းမွာ (၂၇)ရက္ၾကာ အစာငတ္ခံတုိက္ပြဲ၀င္ေနတဲ႕ ရဲနီဘုိၾကဴ “က်”သြားခဲ႕ပါ တယ္။ ဘုိၾကဴက ေသခါနီးမွာ “က်ေနာ္ပါတီနဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အသက္စြန့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မွဴးခ်ဳပ္ကုိ သတင္းပုိ့ေပးပါလုိ့ မွာခဲ႕ရွာပါတယ္။ ဟုိမွာ မွဴးခ်ဳပ္ႀကီးက ရန္သူ႔ထံမွာ လက္နက္ခ်ခဲ႕ပါတယ္။ ဆရာႀကီး သခင္စုိးကြယ္လြန္တဲ႕ေန့ ႏႈတ္ဆက္စာတမ္းမွာ “အလုပ္လုပ္ေသာဦးေခါင္း သည္ ရပ္ဆုိင္းသြားေလၿပီ၊ ကမၻာႀကီးေခါင္းတလုံးနိမ္႕သြားၿပီ”ဆုိတဲ႕ စာေၾကာင္းပါပါတယ္။ “သခင္စုိးအမူးမေျပေသးသူ(လက္ဖ်ား) တပည္႕ မ်ားက ဆရာႀကီးေသၿပီ၊ ကမၻာႀကီးဒုက္ၡေရာက္ေတာ႕မယ္ေပါ႕။ (တကယ္က ဒီစာေၾကာင္းဟာ ဟုိင္းဂိတ္သင္းခ်ိဳင္းမွာ မာ႕က္စ္ကုိႏႈတ္ဆက္တဲ႕အိန္ဂ်ယ္ ရဲ႔ႏႈတ္ဆက္စကားပါ။ ျမန္မာ႕ႏုိင္ငံေရးမွာ မကြဲမၿပဲဘူးတဲ႕ပါတီ၊ အင္အားစု ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ (ဒါေၾကာင္႕လဲ) ျမန္မာ႕ႏုိင္ငံေရး ေပရွည္ေနတာပါ။ ဒီ/ခ်ဳပ္ဖြဲ႔ၿပီး မၾကာမီမွာပဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးက “စီအီးစီထဲက ဗကပေတြ ထုတ္ေပးဖုိ့ ေျပာပါသတဲ႕။ ၿပီးခဲ႕တဲ႕ ဒီ/ခ်ဳပ္ကြန္ဂရက္မွာ စီစီမ်ား ေရြးေကာက္ၾကေတာ႕ “၀ဲ”လုိေတြမပါေစနဲ့”လုိ့ ဆုိပါသတဲ႕။ ဗမာျပည္ဆုိတာကလဲ ဒါမ်ိဳးပါ။

(န၀တ)စစ္အစုိးရလက္ထက္ (၁၉ဂဂ/ဂ၉)ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ပါတီစုံစနစ္ကုိ ၁၉ဂဂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလကေန ၁၉၉၀၊ ေမ(၂၇)ရက္ ေန့အထိ အမည္ခံပါတီစုံစနစ္ကုိ ခြင္႕ျပဳေပးခဲ႕ပါတယ္။ ပါတီစုံစနစ္ကုိ ၆၂ ခုႏွစ္ကေန ဂဂ ခုႏွစ္အထိ ၂၆ ႏွစ္တုိင္တုိင္ ဖ်က္သိမ္းထားခဲ႕တာေၾကာင္႕ ပါတီစုံစနစ္ခြင္႕ျပဳလုိက္တဲ႕အခါ ပါတီေပါင္း (၂၂၃)ပါတီစုႀကီးမ်ား စုဖြဲ႔ခဲ႕ ၾကတာ၊ ပါတီစုႀကီး(၁၂)စုရွိပါတယ္။ မိမိတုိ့က(ဒမဖ)၊ ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ကုိ (၂ဂ/၂/ဂ၉)မွာ ဖြဲ႔ခဲ႕ၾကပါတယ္။ UNLD လူမ်ိဳးစု ပါတီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ဒမဖ)အဖြဲ႔နဲ့ ဒီ/ခ်ဳပ္ပါ(၄၁)ပါတီမဟာမိတ္အဖြဲ
႔ကုိ (၂၅-၆-ဂ၉) မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ႕ၾကပါတယ္။ အဲဒီေန့မွာပဲ “အာဏာဖီဆန္ေရး လႈပ္ရွားမႈ”မွာ ပါၾကတဲ႕ပါတီ(ဂ၇)ပါတီလက္မွတ္ထုိး၊ ေၾကညာခဲ႕ပါတယ္။ လႈပ္ရွားမႈကုိဇြန္(၂၁)ေျမနီကုန္းအေရးအခင္းနဲ့ စတင္ခဲ႕ၾကပါတယ္။ (န၀တ)စစ္အစုိးရက (ဂ၉)ရက္ေန့ကစၿပီး အာဏာဖီဆန္ေရး လႈပ္ရွားသူလူ (၂၀၀၀)ေလာက္ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခဲ့ပါ တယ္။ ခြင္႕ျပဳထားတဲ႕ ပါတီတခ်ိဳ႔ကုိ တရားမ၀င္အဖြဲ႔မ်ားနဲ့ ဆက္သြယ္ခဲ႕တယ္လုိ့ စြပ္စြဲၿပီး မွတ္ပုံတင္ဖ်က္သိမ္းခဲ႕ပါတယ္။

ဒမဖ အဖြဲ႔၀င္ပါတီမ်ား ဖ်က္သိမ္းခံခဲ႕ရပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေမ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီ/ခ်ဳပ္ အႏုိင္ရခဲ႕ေပမဲ့ (န၀တ)က အာဏာမလႊဲခဲ႕ပါဘူး။ ၁/၉၃ ေၾကညာခ်က္နဲ့ (ေညာင္ႏွစ္ပင္)အမ်ိဳးသားညီလာခံ
က်င္းပၿပီး (အခု) သုံးစြဲေနတဲ႕ ၂၀၀ဂ ခု ႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ေရးဆြဲ၊ ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္၊ အတည္ျပဳခဲ႕ပါတယ္။ ပါတီ ၂၂၃ ပါတီရွိလုိ့ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ပါတီစုႀကီး (တပ္ေပါင္းစုႀကီး)၁၂ စုဖြဲ႔စည္းခဲ႕ၾကပါတယ္။ အာဏာဖီဆန္ေရး လႈပ္ရွားမႈႀကီးကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး “လူဖမ္းၿပီး အဖြဲ႔ကုိ မွတ္ပုံတင္ဖ်က္ပါတယ္။
အခု ၂၀၁၀ ပါတီမွတ္ပုံတင္ဥပေဒနဲ့ မွတ္ပုံတင္ခြင္႕ ရွိတာ ပါတီေပါင္း(၆၀)ခန့္ပဲရွိပါတယ္။ မ်ားလွတယ္လုိ့ မဆုိႏုိင္ပါဘူး။ United Front လုိ့ေခၚတဲ႕ (ဖဆပလ)လုိ တပ္ေပါင္းစုမ်ိဳး စုစည္းတာမၾကားရပါ ဘူး။ JAC လုိ့ေခၚတဲ႕ တူတာတြဲလုပ္တဲ့ Popular Front မ်ိဳးေတာင္ မရွိပါဘူး။ ဂဂ/ဂ၉ ပါတီစုံေခတ္မွာ ထြက္လာၾကတဲ႕ပါတီမ်ားက Front/JAC (Joint Action Committe) ဖြဲ႔ဖုိ့သိၾကပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ The Democratic United Front ညီၫြတ္တဲ႕ ဒီမုိကေရစီပါတီစုႀကီးတစု စုဖြဲ႔ ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏုိင္ၾကရင္ ပုိမ်ားေကာင္းမလား၊ စဥ္းစားၾကည့္ခ်င္စရာျဖစ္ပါတယ္။

“ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု”သုိ့ ဆုိတဲ႕စည္း႐ုံးဖြဲ႔စည္းမႈ ပုံသ႑ာန္ မ်ိဳးကုိ (အေနာက္)လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ေရးစနစ္မ်ားအတြင္းမွာ မရွိတတ္ပါဘူး။ စစ္ႀကီးအတြင္းနဲ့ စစ္ၿပီးေခတ္ကာလ အာရွ၊ အာဖရိက လက္တင္အေမရိက တုိက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲမ်ားမွာသာ ဒီတပ္ ေပါင္းစုပုံသ႑ာန္ ႏုိင္ငံေရး စည္း႐ုံးေရးစုဖြဲ႔ပုံမ်ားကုိ ေတြ႔ရတတ္တာပါ။ ကြန္ယက္တုိ့ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔ ဆုိတာမ်ိဳးေတြကေတာ႕၊ အေတြးအေခၚအရ ႏုိင္ငံေရး စည္း႐ုံးေရးအရေတာ႕ ပါးပါးလ်ားလ်ား ျဖစ္လြန္းလွပါတယ္။ ၾကမ္းရမ္းတဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ေခ်မႈန္းမႈမ်ားကုိ ခုခံရပ္ခံဖုိ့ အခက္အခဲ မ်ား ရွိမွာမုခ်ပါပဲ။ လႈိင္းေလထန္ရင္ ယုံၾကည္မႈ ပဲ႕ကုိင္ ေကာင္းေကာင္း ရွိမွျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေအာင္သာ(ပီသုံးလုံး)
၂၅ ေမ ၂၀၁၃

No comments: