Sunday, February 16, 2014

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း ယာဥ္ထိန္းတပ္ၾကပ္ႀကီး တစ္ဦးအား ယာဥ္ေမာင္းမွ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားျခင္း

တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈဟာ ရဲတပ္ဖဲြ.၀င္တစ္ေယာက္ကုိေတာင္
မကာကြယ္ေပးႏိုင္ေတာ့ပါလား ၿမန္မာၿပည္ရယ္
==============================
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း ယာဥ္ထိန္းတပ္ၾကပ္ႀကီး တစ္ဦးအား ယာဥ္ေမာင္းမွ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားျခင္း
----------------------------------------------------------------------------------------
က်ေနာ္(လ/၁၉၇၇၅၄)၊ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးေသာင္းဒန္၊ အမွတ္(၂၈)၊ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ စုမွဴး႐ံုး၊ မဂၤလာေတာင္ ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ား သိရိွေစရန္ သစ္ထူးလြင္ ၀က္ဆုိဒ္မွ တဆင့္ တိုင္ၾကား အပ္ပါသည္။

က်ေနာ္အား မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ သိမ္ျဖဴလမ္း ၊ ကန္ရိပ္သာလမ္းဆံု မီးပြိဳင့္
တြင္ ၁.၂.၂၀၁၄ရက္ေန႔ မွ ၁၅.၂.၂၀၁၄ရက္ေန႔အထိ တာဝန္ခ်ထားျခင္း ခံရပါသည္။
၉.၂.၂၀၁၄ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီ ၁၅မိနစ္ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မီးပြိဳင့္ျပင္(စည္ပင္ဌာန)မွ မီးပြိဳင့္ျပဳျပင္ေနစဥ္ မီးပ်က္ေန ပါေသာေၾကာင့္ က်ေတာ္မွ လက္ျဖင့္ အခ်က္ျပ ယာဥ္ေၾကာ ႐ွင္းလင္းျခင္း တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ ေနပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ကန္ရိပ္သာလမ္းအတိုင္း အေ႐ွ႕မွ အေနာက္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ယာဥ္အမွတ္(၉ဃ/၇၇၇၄)TOYOTA WAVE အနက္ေရာင္အမ်ိဳးအစား
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ယာဥ္ေမာင္းအမည္မသိ အမ်ိဳးသား(အသက္၂၅ / ၃၀ခန္႔)၊ အသားလတ္သည္ သိမ္ျဖဴလမ္း ဖက္သို႔ ေကြ႕ရမည့္ ညာဘက္ အစြန္ဆံုး ဖရီးလမ္းေၾကာမွ ညာဘက္သို႔မေကြ႕ပဲ အေ႐ွ႕တည့္တည့္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာရာ က်ေတာ္မွ လက္ျဖင့္တားရာ ၄င္းယာဥ္ေမာင္းမွ မီးပြိဳင့္အလည္ေခါင္တည့္တည့္၌ ကားရပ္ၿပီး ၊ မင္းကဘာေကာင္မို႔လို႔ ငါ့ကားကို ရပ္ခိုင္းရတာလဲဟု ေျပာေျပာဆိုဆို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္လာခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း က်ေနာ္မွ ေ႐ွာင္တိမ္းခဲ့သျဖင့္ က်ေနာ့ ခႏၶာကိုယ္အား မထိခိုက္ခဲ့ပါ။ ထိုအခ်ိန္၌ ယာဥ္ေၾကာမ်ားပိတ္ဆို႔ ႐ႈပ္ေထြးသြားသျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာ အျမန္ဆံုး ႐ွင္းလင္း သြားရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး ၄င္းယာဥ္ေမာင္းအား က်ေတာ္မွ အႀကိမ္ႀကိမ္
ေတာင္းပန္ကာ ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္ရန္ ေျပာခဲ့ပါသည္။

ထိုကားထဲမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ဆင္းလာၿပီး ၄င္းယာဥ္ေမာင္းကို အတင္းဆြဲ၍ ကားထဲသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ပါသျဖင့္ က်ေနာ္လည္း လက္ျဖင့္ အခ်က္ျပ ယာဥ္ေၾကာ႐ွင္းလင္း အလုပ္ကို ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို ႔ ျဖစ္ပြား ခဲ့ရျခင္း ကိစၥကို တပ္ဖြဲ႕စုမွဴး႐ံုး၊ ဒုရဲမွဴးသိန္းသိန္းထြန္းထံသို႔ ဖုန္းျဖင္ ့ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ပါသည္။ မ်ားမၾကာမီအခ်ိန္တြင္ တပ္ဖြဲ႕စုမွဴး႐ံုးမွ ရဲအုပ္ေနေက်ာ္စိုးေရာက္႐ွိ လာကာ ျဖစ္စဥ္အားလံုးကို က်ေနာ့အား
ေမးျမန္းခဲ့သျဖင့္ ျဖစ္စဥ္အတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ ၁၀.၂.၂၀၁၄ရက္ေန႔ ညေန၆နာရီ ၁၅မိနစ္
အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ သမၼတ လမ္းေၾကာင္း႐ွိသျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာ႐ွင္းလင္းျခင္း အလုပ္တာဝန္ ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ ယခင္ေန႔မွ ျပႆနာျဖစ္ခဲ့ေသာယာဥ္(၉ဃ/၇၇၇၄)
သည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ ေရာက္႐ွိလာ ခဲ့ပါသည္။

၄င္းယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ အတူ မိသားစုဟု ထင္ရေသာလူ(၇)ဦး အတူတူပါ႐ွိလာၿပီး မီးပြိဳင့္႐ံုအနီး ကားရပ္ကာ က်ေနာ့အား တစ္ဖန္ဆဲဆို ႀကိမ္းေမာင္း ရန္ျပဳခဲ့
ႀကပါသည္။ မိခင္အ႐ြယ္ခန္႔႐ွိသူ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမွလည္း က်ေနာ္အား၄င္းစီး
ထားေသာ ဖိနပ္ျဖင့္ လိုက္႐ိုက္ပါသည္။ ၄င္းႏွင့္အတူ ပါလာေသာ လူငယ္တစ္ဦးမွ
လည္း အနီး႐ွိေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ က်ေတာ္အား ပစ္ေပါက္ခဲ့ၿပီး မေက်နပ္ေသးပဲ စည္ပင္ အမ်ိဳးသမီးထံမွာ တံျမက္စည္းကို လုယူ၍ က်ေတာ္အား ထပ္မံလိုက္
႐ိုက္ပါသည္။ ဖခင္ဟု ယူဆရသူလူႀကီး တစ္ဦးမွလည္း က်ေတာ္၏စကားေျပာစက္
အား လုယူသြားခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္(၅၁)လမ္း႐ံုးမွ Police Hilux ကားေရာက္လာၿပီး ကၽြန္ေတာ္အား ကားေပၚသို႔ တင္ေခၚသြားၿပီး ကန္ေတာ္ႀကီး ဟိုတယ္အေ႐ွ႕သို႔ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။
ထိုေနာက္ ကားေပၚပါဖုန္းမွတဆင့္ တာဝန္မွဴးႀကီးထံသို႔ ျဖစ္စဥ္ အေသးစိတ္ကို သတင္းပို႔ခဲ့ပါသည္။ တပ္ဖြဲ႕စုမွဴး႐ံုးသို႔လည္း ထပ္မံ သတင္းပို႔ခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ က်ေနာ္၏ အထက္အရာ႐ွိမ်ားမွ မည္သို႔မွ် တာဝန္ယူေဆာင္ ႐ြက္ေပးျခင္းမ႐ွိပဲ မသိက်ိဳးႏြံ ျပဳေနၾကပါသျဖင့္ ေနာက္ေနာင္ ထုိျဖစ္စဥ္ကဲ့သို ့ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ မည္သည့္ယာဥ္ထိန္းရဲမဆို အသက္အႏၱရာယ္ ေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေန အထိသို႔ ေရာက္႐ွိလာႏိုင္ပါေၾကာင္း ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ား သိ႐ွိႏိုင္ရန္ သစ္ထူးလြင္ မွ တဆင့္ တင္ျပလိုက္
ရပါေတာ့သည္။

ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးေသာင္းဒန္၊ အမွတ္(၂၈)၊
ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ စုမွဴး႐ံုး၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္

BY THIT HTOO LWIN

No comments: