Tuesday, February 4, 2014

“သမၼတအရည္အခ်င္းျပ႒ာန္းခ်က္ မျပင္ရန္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ေဟာေျပာ”

“သမၼတအရည္အခ်င္းျပ႒ာန္းခ်က္ မျပင္ရန္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ေဟာေျပာ”
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ သမၼတအရည္အခ်င္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မျပင္ရန္ ေဟာေျပာေတာင္းဆုိပြဲတစ္ခုကုိ ျမန္မာ အမ်ဳိးသားေရးကြန္ရက္က ဦးေဆာင္၍ အမ်ဳိးသားေရးရႈ႕ေထာင့္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ ပုဒ္မ ၅၉ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ရွိ ဗုိလ္စိန္မွန္ အားကစားကြင္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ဗုိလ္စိန္မွန္အားကစားကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပုဒ္မ ၅၉ မျပင္ဆင္ေရးေဟာေျပာသည့္ အဆုိပါပြဲသုိ႔ စိတ္ပါဝင္စားသူ လူ (၇၀၀) ဦးမွ (၁၀၀၀) ဦးဝန္းက်င္ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အဆုိပါကြင္းတြင္ပင္ ျပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲေရး(သုိ႔မဟုတ္) ျပင္ဆင္ေရးေထာက္ခံပြဲ တြင္ လူဦးေရ သုံးေသာင္းဝန္းက်င္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ၅၉(စ) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ သမၼတအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၄(က) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာကုိ ခံယူေစာင့္ေရွာက္သူ၊ ႏုိင္ငံျခား အစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္သူကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတပင္မဆုိထားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ပင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအးပုိင္က ေျပာၾကားသည္။
“၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဥပေဒမွာ အဲဒီလုိ အတိအက် ေျပာထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ အခု လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေရာက္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြမွာ အဲဒီအရည္အခ်င္းနဲ႔ မကုိက္ညီတဲ့သူေတြ ရွိေနပါတယ္” ဟု ၄င္းက ဆုိသည္။
အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္မည္ဆုိပါက ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားသာမက တစ္ႏုိင္ငံလုံး၊ တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိပါ ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္မံေျပာဆုိသည္။
လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္သည့္ ျပင္ဆင္စရာအခ်က္မ်ားပါဝင္ေန ေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈေနာက္က်သည့္ ေဒသမ်ားကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္မည္ဆုိပါက အဆုိပါေဒသမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆုိသည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ သမၼတအရည္အခ်င္း ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၅၉ ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားေၾကာင့္ တည္ျငိမ္ေနေသာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္က ေျပာဆုိသည္။
စတင္ေရးဆြဲကတည္းက တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေရးဆြဲထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ မလုိလားသူသည္ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးကုိ ခ်ဳိးဖ်က္သူသာျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီကေျပာၾကားသည္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ခံရပါက သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိဥပေဒတြင္ ပါဝင္လာျခင္း မရွိေတာ့ ေၾကာင္း ၄င္းက ရွင္းလင္းေျပာဆုိသည္။
အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ) တြင္ မိမိကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ဇနီး၊ သုိ႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရားဝင္ သားသမီးတစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိတရားဝင္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီး သုိ႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ ေက်းဇူး သစၥာေတာ္ကုိ ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ရုိေသသူ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းတစ္ပါးရဲ႕ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ၊ ထုိသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သူ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းတစ္ပါး၏ ႏုိင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရဟု ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းပုဒ္မသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သမၼတမျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ေျပာဆုိသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။
The VOICE ဂ်ာနယ္မွ။

1 comment:

Anonymous said...

ဘိုးဘြားလက္ထက္ကဖိႏွိပ္ခ်ုပ္ခ်ယ္လာတာ
ေနာငလာသားသမီေျမးျမစ္ တီ တြတ္ က်ြတ္ ထိ
ခံခ်င္ေနတယ္ထင္တယ္