Thursday, February 6, 2014

ေတာင္းပန္တာမဟုတ္ပဲ..သူမမွားဘူးဆိုတာကို ေျဖ႐ွင္းသြား

၄.၂.၁၄ ၇က္ေန႔မွာ
၀န္ႀကီး အုန္းျမင့္မွ..မေကြးတိုင္း..သစ္၇ာေကာက္
သို႔..ပါး၇ိုက္သည့္ ကိစၥအတြက္ သြားေ၇ာက္ေျဖ႐ွင္းခဲ့၇ာ...!!

ေဒသခံမ်ား မွ ေက်နပ္မႈအျပည့္ အ၀ မ၇၇ိွဟုဆို!


No comments: